Kod błędu P2BAC – przekroczenie NOx – dezaktywacja EGR

Kod błędu P2BAC brzmi jak „przekroczenie NOx – dezaktywacja EGR”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „NOx Exceedence – Deactivation of EGR”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2BAC

Kod błędu OBD-II P2BAC to ogólna usterka określona jako „dezaktywacja EGR z powodu nadmiaru NOx”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje, że poziom tlenków azotu (NOx) w spalinach przekracza maksymalny dopuszczalny próg. Nadmiar pojawia się w wyniku wyłączenia układu recyrkulacji spalin.

Kod błędu P2BAC – przekroczenie NOx – dezaktywacja EGR

Kod P2BAC ma charakter wyłącznie informacyjny i jest ustawiony w celu ostrzeżenia kierowcy, że system recyrkulacji spalin jest wyłączony. Błąd ten zawsze będzie towarzyszył jednemu lub kilku innym kodom związanym z układem wydechowym, a skorygowanie tych kodów również wyeliminuje P2BAC.

Zadaniem układu recyrkulacji spalin jest wprowadzenie do silnika odmierzonej ilości spalin wraz z mieszanką paliwowo-powietrzną. Celem jest obniżenie temperatury spalania (poniżej 1500 °C), powyżej której w wyniku procesu spalania powstają szkodliwe związki NOx.

W praktyce wprowadzenie spalin ma wpływ na wygaszenie płomienia spalania, efekt ten ogranicza lub uniemożliwia powstawanie NOx.

W większości przypadków PCM jest w stanie dezaktywować system EGR w przypadku usterek, awarii lub problemów. Co uniemożliwia efektywne działanie systemu EGR.

Jeśli system EGR zostanie z jakiegokolwiek powodu dezaktywowany, podczas procesu spalania z pewnością powstanie nadmierna ilość NOx. PCM ustawi więc kod P2BAC i zapali lampkę ostrzegawczą jako ostrzeżenie, że system EGR został dezaktywowany lub wyłączony.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2BAC dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Czarny dym z rury wydechowej.
 3. Zmniejszona wydajność silnika.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.

Powaga zapisanego kodu P2BAC zależy od tego, jakie kody powiązane są obecne. Sam błąd nie ma żadnych objawów, a jest jedynie powiadomieniem, że EGR jest wyłączony.

Przyczyny błędów

Kod P2BAC może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Niewłaściwy filtr DPF lub płyn do odzyskiwania NOx.
 • Niewystarczająca ilość płynu regeneracyjnego.
 • Nieefektywne odzyskiwanie DPF lub NOx z powodu nawyków jazdy.
 • Uszkodzony katalizator.
 • Uszkodzony DPF, odzysk NOx lub czujnik tlenu O₂.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2BAC

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2BAC:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd P2BAC.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Należy zwrócić uwagę, jaki płyn do odzyskiwania DPF lub NOx jest używany.
 4. Sprawdź czujniki tlenu O₂, a także katalizator.
 5. Jeśli nigdzie nie stwierdzono problemów, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący układu napędowego (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie biuletynów usług technicznych (TSB) dla konkretnego pojazdu. Twój problem z P2BAC może mieć znaną poprawkę wydaną przez producenta. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas diagnozy.

Następnie należy upewnić się, że w pojeździe znajduje się wystarczająca ilość i właściwy rodzaj płynu do regeneracji DPF lub wychwytywania NOx. Ten kod jest bezpośrednim wynikiem zapisanego kodu DPF, łapacza NOx lub czujnika O₂.

Dlatego wszelkie inne kody, które są obecne, muszą być najpierw zdiagnozowane i skorygowane. Skorygowanie problemu z płynem regeneracyjnym DPF lub pułapki NOx może wyeliminować warunki powodujące utrzymywanie się tego typu kodów.

Niektóre nawyki jazdy mogą również wpływać na regenerację filtra DPF i pułapki NOx. Krótkie podróże i podróże, które nie wymagają efektywnego obciążenia silnika, mogą nie zapewnić wystarczającej regeneracji filtra DPF lub pułapki NOx.

Użyj odpowiednich informacji diagnostycznych dla kodów towarzyszących błędowi P2BAC, zdiagnozuj i napraw je w pierwszej kolejności. Po czym problem powinien również zniknąć.

Próba skasowania tego błędu bez skorygowania innych zapisanych kodów może być stratą czasu.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2BAC może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Dodge (RAM)
 • Ford (Transit)
 • GMC
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Scania
 • Volkswagen (Crafter)

W przypadku kodu usterki P2BAC czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P00AF, P014C, P014D, P0191, P0542, P2010.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz