Kod błędu P022A – przerwa w obwodzie „A” sterowania obejściem chłodnicy powietrza doładowującego

Kod błędu P022A brzmi jak „przerwa w obwodzie „A” sterowania obejściem chłodnicy powietrza doładowującego”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Cooler Bypass Control „A” Circuit Open”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P022A

Zapisany kod P022A oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył usterkę. Jest to spowodowane brakiem sygnału w obwodzie „A” sterowania obejściem chłodnicy powietrza doładowującego.

Kod błędu P022A – przerwa w obwodzie

W układach z wymuszoną indukcją, chłodnica powietrza lub chłodnica międzystopniowa służy do chłodzenia powietrza doładowującego w silniku, co działa podobnie do chłodnicy. Schłodzone powietrze skuteczniej miesza się z paliwem, co z kolei poprawia oszczędność paliwa, osiągi itp.

Chłodnica międzystopniowa jest częścią układu dolotowego, która działa pod ciśnieniem doładowania. Zawór obejściowy (bypass) umożliwia odprowadzanie powietrza omijającego chłodnicę międzystopniową do atmosfery i/lub jego ponowne wykorzystanie.

Moduł sterujący silnika wykorzystuje zawór obejściowy do dostosowania się do aktualnych warunków i potrzeb silnika.

Moduł ECM włącza lampkę kontrolną silnika z kodem P022A, gdy monitoruje stan poza określonym zakresem. Jest on wykrywany w obwodzie lub układzie sterowania obejścia chłodnicy międzystopniowej.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P022A dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Na panelu sterowania zaświeci się lampka kontrolna „Check engine” (kod zostanie zapamiętany jako usterka).
 2. Silnik słabo przyspiesza.
 3. Pojazd nie przyspiesza prawidłowo.
 4. Mogą nie występować żadne objawy poza zapisanym kodem usterki.
 5. Pojazd przechodzi w „tryb pracy awaryjnej”.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.

Nasilenie błędu P022A będzie średnie, ale nie należy pozostawiać tego problemu bez uwagi, ponieważ może on szybko przerodzić się w poważniejszą usterkę. Należy zdawać sobie sprawę, że nieskorygowany kod może z czasem ulec pogorszeniu, jeśli nie zostanie poddany leczeniu.

Przyczyny błędów

Kod P022A może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawór nadmiarowy zablokowany w pozycji otwartej/zamkniętej.
 • Przeszkoda w zakresie działania zaworu nadmiarowego.
 • Uszkodzona wiązka przewodów.
 • Przepalony bezpiecznik lub przekaźnik.
 • Skorodowane lub uszkodzone złącze.
 • Czasami spowodowane przez wadliwy moduł ECM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P022A

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P022A:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II. Aby dowiedzieć się, kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd P022A.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i połączenia związane z zaworem nadmiarowym pod kątem poluzowania i uszkodzenia.
 4. Sprawdź bezpieczniki lub przekaźniki.
 5. Sprawdzić zawór nadmiarowy pod kątem ciał obcych lub innych przeszkód w jego zakresie roboczym.
 6. Sprawdź sam zawór nadmiarowy, może być zablokowany w pozycji otwartej/zamkniętej.
 7. Ponownie wyczyść kod błędu z pamięci komputera, wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 8. Jeśli problem nie został rozwiązany, przyczyną może być wadliwy moduł ECM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów P022A jest zapoznanie się z Biuletynami Serwisu Technicznego (TSB). W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić dużo czasu na dłuższą metę, wskazując właściwy kierunek.

Sprawdzanie zaworu obejściowego chłodnicy powietrza doładowującego

Zlokalizuj zawór obejściowy sterowania chłodnicą powietrza doładowującego, podążając za przewodem powietrza doładowującego prowadzącym do chłodnicy międzystopniowej. Może on być zamontowany bezpośrednio na przewodzie powietrza doładowującego.

W zależności od konkretnego modelu, może on być zamontowany w przednim zderzaku, przednich błotnikach lub bezpośrednio pod maską, a także w wielu innych miejscach. Po znalezieniu zaworu należy go sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń fizycznych.

Zawór można całkowicie wymontować z pojazdu, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Po wyjęciu sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód w ruchu zaworu. Jeśli tak, wyczyść zawór nadmiarowy przed montażem.

Rozwiązywanie problemów elektrycznych

Kolejnym krokiem w diagnozowaniu błędu P022A będzie wizualna kontrola powiązanych wiązek i złączy. Szczególną uwagę należy zwrócić na okablowanie w pobliżu gorących elementów układu wydechowego i ostrych krawędzi.

Aby całkowicie wykluczyć problemy elektryczne w wiązce przewodów, może być konieczne odłączenie jej od zaworu i ECM. Za pomocą multimetru należy sprawdzić ciągłość obwodu oraz złącze na zaworze.

Za pomocą skanera diagnostycznego można przetestować zawór, uruchamiając go i obserwując zakres jego ruchu. W razie potrzeby można odłączyć jeden koniec zaworu, aby zobaczyć ruchome części.

Korzystając z testera diagnostycznego, całkowicie otwórz i zamknij zawór nadmiarowy, obserwując jego działanie mechaniczne. Jeśli zauważysz, że zawór zacina się, ale nic go nie blokuje, najprawdopodobniej jest uszkodzony.

Po wymianie wadliwego zaworu problem z błędem P022A najprawdopodobniej zostanie rozwiązany. W związku z tym wszystkie objawy towarzyszące tej usterce powinny zniknąć.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P022A może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Chevrolet
 • Ford
 • Mazda
 • Peugeot
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P022A czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P022B, P022C, P022D, P022E, P022F, P024A, P024B, P024C.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevodPL | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz