Kod błędu P2BA8 – przekroczenie NOx – przerwanie działania dozowania odczynnika

Kod błędu P2BA8 brzmi jak „przekroczenie NOx – przerwanie działania dozowania odczynnika”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „NOx Exceedence – Interruption of Reagent Dosing Activity”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2BA8

Kod błędu OBD-II P2BA8 to ogólna usterka zdefiniowana jako „przekroczenie poziomu tlenków azotu (NOx) spowodowane przerwą w pracy dozownika”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje, że poziom tlenków azotu (NOx) w spalinach przekracza maksymalny dopuszczalny próg. Nadmiar pojawia się w wyniku przerwy w dozowaniu odczynnika.

Kod błędu P2BA8 – przekroczenie NOx – przerwanie działania dozowania odczynnika

Filtr spalin do pojazdów z silnikiem Diesla (DPF) pomaga przekształcić szkodliwe cząsteczki w spalinach w nieszkodliwe. Aby spalić te cząstki należy podnieść temperaturę układu wydechowego.

Płyn DEF jest wtryskiwany do strumienia spalin w celu podniesienia ich do optymalnej temperatury. Następnie układ wydechowy przekształca szkodliwe związki podtlenku azotu w azot, dwutlenek węgla i wodę.

Pompa środka redukującego przenosi płyn spalinowy (DPF) ze zbiornika do wtryskiwacza. A jeśli czujnik NOx nie działa zgodnie z modułem sterującym Powertrain (PCM), może zostać zapisany kod P2BA8.

Ten kod ma charakter wyłącznie informacyjny i jest ustawiony w celu ostrzeżenia kierowcy o wykryciu nadmiernej ilości tlenków azotu (NOx). Wskazana jest przyczyna przekroczenia. W takim przypadku następuje przerwanie dozowania specjalnych odczynników w przeznaczonym dla nich zbiorniku.

W związku z przerwaniem dozowania reagentów z pewnością powstanie nadmierna ilość NOx. PCM ustawi więc kod P2BA8 i włączy lampkę ostrzegawczą jako ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu tlenków azotu (NOx).

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2BA8 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Czarny dym z rury wydechowej.
 3. Zmniejszona wydajność silnika.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.

Ciężkość zapisanego kodu błędu P2BA8 zależy od tego, jakie kody powiązane są obecne. Sam błąd nie ma żadnych objawów, a jest jedynie powiadomieniem o nadmiernej ilości tlenków azotu (NOx).

Przyczyny błędów

Kod P2BA8 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Płyn DPF w zbiorniku wyczerpał się.
 • Niewłaściwy filtr DPF lub płyn do odzyskiwania NOx.
 • Nieefektywny DPF lub odzyskiwanie NOx z powodu nawyków jazdy.
 • Uszkodzony katalizator.
 • Uszkodzony DPF, odzysk NOx lub czujnik tlenu O₂.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2BA8

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2BA8:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd P2BA8.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Należy zwrócić uwagę, jaki płyn do odzyskiwania DPF lub NOx jest używany.
 4. Sprawdź czujniki tlenu O₂, a także katalizator.
 5. Jeśli nigdzie nie stwierdzono problemów, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący układu napędowego (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, przystępując do diagnozowania usterki P2BA8, jest sprawdzenie biuletynów usług technicznych (TSB) dla konkretnego pojazdu. Twój problem może być znaną poprawką wydaną przez producenta. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas diagnozy.

Następnie należy upewnić się, że w pojeździe znajduje się wystarczająca ilość i właściwy rodzaj płynu do regeneracji DPF lub płynu wychwytującego NOx. Ten kod jest bezpośrednim wynikiem zapisanego kodu DPF, łapacza NOx lub czujnika O₂.

Dlatego wszelkie inne kody, które są obecne, muszą być najpierw zdiagnozowane i skorygowane. Skorygowanie problemu z płynem regeneracyjnym DPF lub pułapki NOx może wyeliminować warunki powodujące utrzymywanie się tego typu kodów.

Niektóre nawyki jazdy mogą również wpływać na regenerację filtra DPF i pułapki NOx. Krótkie przejazdy i przejazdy, które nie wymagają efektywnego obciążenia silnika, mogą nie zapewnić wystarczającej regeneracji filtra DPF lub pułapki NOx.

Użyj odpowiednich informacji diagnostycznych dla kodów towarzyszących błędowi P2BA8, zdiagnozuj i napraw je w pierwszej kolejności. Wówczas problem powinien również zniknąć.

Próba skasowania tego błędu bez skorygowania innych zapisanych kodów może być stratą czasu.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2BA8 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Hyundai (Starex)
 • MAN
 • Mitsubishi
 • Volkswagen
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P2BA8 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2BA7, P2BA9, P2BAA, P2BAB, P2BAC, P2BAD, P2BAE.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz