Kod błędu P278F – sprzęgło „B” adaptive learning at limit

Kod błędu P278F brzmi jak „sprzęgło „B” adaptive learning at limit”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Clutch „B” Adaptive Learning at Limit”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P278F

Kod usterki OBD-II P278F to kod ogólny określony jako „Adaptacyjne uczenie się sprzęgła „B” na granicy”. Ustawia się, gdy moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) wykryje, że sprzęgło „B” nie może być już dostosowane.

Kod błędu P278F – sprzęgło

W pojazdach wyposażonych w dwusprzęgłowe skrzynie biegów komputer odczytuje dane z kilku czujników. W celu stworzenia specyficznej strategii zmiany biegów dostosowanej do stylu jazdy właściciela.

Sprzęgło normalnie funkcjonuje w pozycjach pomiędzy pełnym włączeniem (sprzęgło zamknięte) a pełnym rozłączeniem (sprzęgło otwarte). Jeśli TCM nie może wykryć odpowiedniej strategii zmiany biegów, ustawiany jest ten kod.

Pojawienie się błędu może być spowodowane wewnętrzną usterką mechaniczną w sprzęgle, np. zużyciem. Lub elektryczne, które mogą obejmować, złe styki lub awarię jednostki elektronicznej.

Dlatego, gdy TCM nie może już wykryć odpowiedniej strategii zmiany biegów, ustawia na granicy kod P278F, Adaptive Clutch Learning „B”. Zapala się wtedy lampka ostrzegawcza, która sygnalizuje wystąpienie problemu.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P278F dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Słaba praca skrzyni biegów.
 4. Zmiana biegów może być trudna.
 5. Ślizganie się sprzęgła lub skrzyni biegów.
 6. Przegrzanie skrzyni biegów.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.
 8. Samochód może zostać wprowadzony w tryb awarii lub awaryjny.

Waga kodu błędu P278F jest wysoka, transmisja może zostać zakłócona. Mogą wystąpić problemy ze zmianą biegów, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Przyczyny błędów

Kod P278F może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wewnętrzna usterka skrzyni biegów.
 • Zużycie sprzęgła.
 • Uszkodzenie mechaniczne skrzyni biegów.
 • Problem z okablowaniem lub złączami.
 • Niski poziom lub zanieczyszczony płyn przekładniowy.
 • Wadliwa cewka sterująca ciśnieniem.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P278F

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P278F:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy kod P278F pojawi się ponownie.
 3. Sprawdź poziom i jakość płynu przekładniowego.
 4. Sprawdzić okablowanie elektryczne i złącza.
 5. Sprawdzić czujniki siłownika i cewki.
 6. Jeśli sprzęgło jest zużyte, należy je wymienić.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie prawidłowej adaptacji przekładni zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. W niektórych przypadkach procedura ta może wymagać skontaktowania się ze sprzedawcą.

Następnie przy diagnozowaniu kodu P278F warto sprawdzić, czy sekcja elektryczna nie jest uszkodzona. W nowoczesnych pojazdach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych.

Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócać sygnały, co prowadzi do awarii sterowania przekładnią. Następnie sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie.

Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Upewnij się, że akumulator dostarcza minimum 12 V i że alternator pracuje prawidłowo, minimum 13 V na biegu jałowym.

Transmission Control Module (TCM) ulega awarii bardzo rzadko, ale może się zdarzyć. Dlatego przy diagnozowaniu błędu P278F należy sprawdzić, czy wszystkie inne kroki zostały wykonane.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P278F może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (EcoSport, Focus)

W przypadku kodu usterki P278F czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2789, P286F, P2872, P2877, P287A.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz