Kod błędu P2779 – obwód przełącznika zmiany biegów zakres / wydajność

Kod błędu P2779 brzmi jak „obwód przełącznika zmiany biegów zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Downshift Switch Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2779

Ten diagnostyczny kod błędu (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P2779 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2779 – obwód przełącznika zmiany biegów zakres / wydajność

Kod ten dotyczy pojazdów z automatyczną skrzynią biegów lub wariatorem z ręczną skrzynią biegów. Ustawia się, gdy moduł sterujący skrzyni biegów wykryje niedopasowanie w zakresie wydajności obwodu dźwigni downshift.

Funkcje ręcznej zmiany biegów może stanowić dźwignia selektora lub przyciski sterujące na dźwigni selektora lub kierownicy. We wszystkich przypadkach system pozwala jednak kierowcy na ręczną zmianę biegów na automatycznej skrzyni biegów.

Aktywacja odpowiedniego elementu sterującego inicjuje zmianę biegu na niższy. Sygnały są przekazywane do modułu sterowania przekładnią (TCM) za pośrednictwem protokołów CAN (Control Area Network).

Wszystkie istotne elementy, takie jak przełącznik, okablowanie, złącza i siłownik trybu są częścią obwodu. Większość z nich jest wbudowana albo w konsolę wokół wybieraka biegów w kabinie pasażerskiej, albo na kierownicy lub w jej pobliżu.

PCM kontroluje wybór biegu skrzyni biegów poprzez porównanie wejść przełącznika downshift w celu zapewnienia ciągłości. PCM monitoruje również napięcie w obwodzie przełącznika downshift, aby upewnić się, że mieści się ono w ustalonych granicach.

Jeśli PCM wykryje, że wybór biegu skrzyni biegów nie jest zgodny z sygnałem wyboru biegu przełącznika downshift. Albo napięcie obwodu wyłącznika nie odpowiada dopuszczalnym parametrom. Może zostać zapisany kod P2779 i zapalona lampka sygnalizacyjna usterki (MIL).

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2779 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zmiana biegu podczas jazdy może być utrudniona.
 3. Kontrolka zmiany biegów odzwierciedla nieprawidłowy bieg.
 4. Funkcja ręcznej zmiany biegów jest wyłączona.
 5. Transmisja może zostać przełączona na tryb awaryjny.
 6. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Zapisany kod P2779 wskazuje, że wykryto potencjalnie poważną usterkę. Należy jak najszybciej skorygować warunki, które przyczyniły się do powstania zapisanego kodu.

Przyczyny błędów

Kod P2779 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest przełącznik downshift.
 • Jednostka sterująca trybem pracy jest uszkodzona.
 • Skorodowana, uszkodzona lub zwarta wiązka przewodów lub złącza.
 • Słabe połączenie elektryczne.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2779

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2779:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Skasować kody błędów, przeprowadzić jazdę próbną i sprawdzić, czy usterka P2779 pojawia się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdź przełącznik przerzutek.
 6. Przetestować i w razie potrzeby wymienić moduł.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas rozwiązywania problemu błędu P2779 jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych. Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócać sygnały, co skutkuje awariami sterowania przekładnią.

Sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie. Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli pojazd nie wykazuje usterki spowodowanej wadliwym okablowaniem, problem najprawdopodobniej spowodowany jest zużytym przełącznikiem downshift. Jego wymiana powinna rozwiązać problem z błędem P2779. Nie należy jednak pomijać również bezpieczników, gdyż przepalony bezpiecznik jest częstym problemem.

Awaria PCM i TCM jest rzadką przyczyną, ale czasem się zdarza. Ale ponieważ wymiana modułu sterującego często wymaga jego związania lub przeprogramowania. W tym przypadku najlepiej wezwać profesjonalnego technika.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2779 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW
 • Mini
 • Peugeot
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2779 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0816, P2780, P2781, P2782.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz