Kod błędu P2768 – obwód wejścia/czujnika prędkości turbiny „B” przerywany/niedokładny

Kod błędu P2768 brzmi jak „obwód wejścia/czujnika prędkości turbiny „B” przerywany/niedokładny”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Input/Turbine Speed Sensor „B” Circuit Intermittent/Erratic”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2768

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem układu napędowego. Błąd P2768 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2768 – obwód wejścia/czujnika prędkości turbiny

Kod usterki P2768 jest wyświetlany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje przerywany sygnał w obwodzie czujnika prędkości obrotowej turbiny, znanego jako „B”. Oznaczenie „B” jest zwykle zarezerwowane dla pojazdów wyposażonych w OBD-II, w których stosuje się wiele turbinowych czujników prędkości.

Czujnik wejściowy prędkości obrotowej turbiny jest zwykle trójprzewodowym czujnikiem elektromagnetycznym. Służy do monitorowania prędkości transmisji danych wejściowych (rozpoznawanej przez PCM jako obroty na minutę).

Czujnik znajduje się w pobliżu tylnej części przemiennika momentu obrotowego (na wale wejściowym skrzyni biegów). Jest on przykręcony lub przykręcany bezpośrednio do skrzyni korbowej skrzyni biegów.

Na wale głównym skrzyni biegów znajdują się specjalne rowki, które przebiegają blisko końca czujnika. Gdy rowki mijają przetwornik, obwód zostaje przerwany i zostaje wygenerowany impuls elektroniczny. Impuls ten jest odbierany przez moduł PCM w postaci kształtu fali, który jest rozpoznawany jako sygnał wejściowy prędkości obrotowej turbiny.

Dane wejściowe prędkości obrotowej turbiny są porównywane z prędkością obrotową silnika, procentowym obciążeniem silnika i prędkością wyjściową przekładni. Służy to do określenia żądanej prędkości wejściowej obr. Jeżeli sygnał w obwodzie jest wadliwy lub przerywany, zostanie zapisany kod P2768 i zaświeci się lampka kontrolna „Check engine”.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2768 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Na desce rozdzielczej zaświeci się lampka kontrolna „Check engine” (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Wahania wskazań prędkościomierza lub licznika kilometrów.
 3. Trudna lub niestabilna zmiana biegów.
 4. Automatyczna skrzynia biegów nie przełącza się.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Pływające obroty silnika i próby zatrzymania.
 7. Silnik zatrzymuje się na biegu jałowym.
 8. Możliwe luki zapłonowe w cylindrach silnika. Silnik pojazdu może również pracować nieprawidłowo.

W niektórych przypadkach, gdy występuje ten kod, PCM przełącza skrzynię biegów w „tryb pracy awaryjnej”. W tym trybie transmisja zaczyna działać z ograniczeniami. Jeśli po zgłoszeniu P2768 automatyczna skrzynia biegów zaczyna nieregularnie zmieniać biegi, należy natychmiast usunąć usterkę.

Przyczyny błędów

Kod P2768 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona wiązka przewodów lub złącza.
 • Uszkodzony wejściowy czujnik prędkości.
 • Uszkodzony czujnik prędkości wyjściowej.
 • Uszkodzony zawór elektromagnetyczny zmiany biegów.
 • Zanieczyszczenie płynu transmisyjnego ATF.
 • Nagromadzenie odłamków metalu na czujniku magnetycznym.
 • Niski poziom płynu przekładniowego.
 • Awaria PCM lub błąd programowania PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2768

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2768:

 1. Podłącz skaner OBD-II do samochodu i odczytaj kody błędów.
 2. Wyczyść kody i przeprowadź jazdę próbną, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
 3. Sprawdzić poziom i stan płynu przekładniowego. Jeśli poziom płynu jest niski, należy go uzupełnić. Jeśli płyn jest zanieczyszczony, należy go wymienić.
 4. Jeśli kod błędu nie zniknie, sprawdź napięcie odniesienia i sygnał masy czujnika prędkości wałka wejściowego automatycznej skrzyni biegów. Należy również sprawdzić integralność i rezystancję obwodu czujnika.
 5. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone przewody lub obwody.
 6. Jeśli obwody i przewody są w porządku, należy sprawdzić wszystkie odpowiednie czujniki i zawory elektromagnetyczne.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdź kod błędu P2768 w Technicznych Biuletynach Serwisowych (TSB) dla swojego pojazdu. Problem może mieć poprawkę wydaną przez producenta, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze podczas diagnostyki.

Diagnozę należy rozpocząć od wizualnej kontroli okablowania i złączy systemu. Uszkodzone przewody i złącza należy naprawić lub wymienić. Nie zapomnij o sprawdzeniu akumulatora i podłączonych do niego przewodów, a także o sprawdzeniu mocy alternatora.

Podłącz narzędzie skanujące do portu diagnostycznego i pobierz wszystkie zapisane kody w celu ich późniejszego wykorzystania. Jeśli występują kody czujników wejściowych i wyjściowych, należy ustalić, który obwód jest uszkodzony.

Upewnij się, że na powierzchniach magnetycznych czujników nie ma nadmiernej ilości zanieczyszczeń metalowych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed ponownym zamontowaniem należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Po wymontowaniu czujników należy również sprawdzić rowki i nacięcia na wale transmisyjnym.

Za pomocą multimetru przetestuj poszczególne czujniki zgodnie z zaleceniami producenta. Czujniki, które nie spełniają wymagań specyfikacji, należy wymienić.

Przed sprawdzeniem rezystancji i ciągłości za pomocą multimetru należy odłączyć odpowiednie regulatory. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować awarię sterownika.

Odnotuj usterkę PCM lub błąd programowania PCM. Należy sprawdzić, czy wszystkie obwody i czujniki systemu są sprawne i zgodne ze specyfikacjami producenta.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2768 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (Focus)
 • Honda
 • Mazda
 • Mercedes-Benz (C230, ML350)
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2768 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2765, P2766, P2767.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz