Kod błędu P2722 – awaria cewki sterującej ciśnieniem „E”

Kod błędu P2722 brzmi jak „awaria cewki sterującej ciśnieniem „E””. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Pressure Control Solenoid „E” Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2722

Ten diagnostyczny kod błędu (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P2722 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2722 – awaria cewki sterującej ciśnieniem

Kod błędu OBD-II P2722 jest ustawiany, gdy moduł sterujący (PCM) wykrył problem z zaworem elektromagnetycznym sterowania ciśnieniem w skrzyni biegów „E”. Większość automatycznych skrzyń biegów ma co najmniej trzy zawory, które są oznaczone literami A, B i C.

Zestaw kodów jest oparty na konkretnej usterce, która alarmuje PCM i włącza lampkę ostrzegawczą silnika.

Zawory elektromagnetyczne sterujące ciśnieniem w skrzyni biegów służą do kontroli ciśnienia płynu i prawidłowego działania automatycznej skrzyni biegów. PCM otrzymuje sygnał elektroniczny na podstawie ciśnienia w zaworze elektromagnetycznym. Automatyczna skrzynia biegów jest sterowana za pomocą pasków i sprzęgieł, które zmieniają biegi poprzez wywieranie ciśnienia płynu w odpowiednim miejscu i czasie.

Na podstawie sygnałów z połączonych urządzeń sterujących prędkością pojazdu komputer PCM steruje zaworami elektromagnetycznymi ciśnienia. Skierowanie cieczy o odpowiednim ciśnieniu do różnych obwodów hydraulicznych. Które w odpowiednim momencie zmieniają przełożenie przekładni.

Kod P2722 jest ustawiany przez PCM, gdy zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia „E” nie działa. Błąd dotyczy ogólnej usterki w zaworze.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2722 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Samochód przechodzi w tryb awaryjny.
 3. Skrzynia biegów wpada w poślizg podczas zmiany biegów.
 4. Skrzynia biegów utknęła na biegu.
 5. Zmiana biegów jest trudna.
 6. Przegrzanie skrzyni biegów.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.
 8. Możliwe objawy podobne do awarii zapłonu.

Stopień nasilenia kodu usterki P2722 jest zwykle umiarkowany, ale może szybko wzrosnąć do poważniejszego poziomu, jeśli nie zostanie w porę skorygowany.

Przyczyny błędów

Kod P2722 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia jest uszkodzony.
 • Zanieczyszczony płyn lub zatkany filtr przekładni.
 • Niski poziom płynu przekładniowego.
 • Zatkane są przepusty płynu transmisyjnego.
 • Wadliwa pompa przekładniowa lub obudowa zaworu przekładni.
 • Inne usterki mechaniczne wewnątrz skrzyni biegów.
 • Problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze.
 • W rzadkich przypadkach może wystąpić usterka PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2722

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2722:

 1. Wymień płyn i filtr ATF.
 2. Napełnij płyn przekładniowy do wymaganego poziomu.
 3. Płukanie w celu oczyszczenia wewnętrznych kanałów skrzyni biegów.
 4. Sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić uszkodzony zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia.
 5. Naprawić lub wymienić uszkodzoną pompę przekładniową i obudowę zaworu przekładni.
 6. Sprawdź złącza i okablowanie.
 7. Zaktualizuj lub wymień moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemu związanego z P2722 należy zapoznać się z Technicznymi Biuletynami Serwisowymi (TSB) dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując właściwy kierunek.

Następnie należy sprawdzić poziom płynu i sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony. Przed wymianą płynu należy sprawdzić dokumentację pojazdu, aby dowiedzieć się, kiedy filtr i płyn były ostatnio wymieniane.

Następnie należy przeprowadzić szczegółowe oględziny w celu sprawdzenia stanu okablowania pod kątem widocznych usterek. Sprawdź złącza i przewody do zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnieniem w skrzyni biegów, pompy skrzyni biegów i PCM. W zależności od konfiguracji pompa przekładniowa może być napędzana elektrycznie lub mechanicznie.

Normalne odczyty dla przewodów i połączeń powinny wynosić 0 omów oporu. Sprawdzenie ciągłości okablowania należy zawsze przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Aby uniknąć zwarcia i powstania dodatkowych uszkodzeń.

Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest rozwarte lub zwarte. W takim przypadku konieczna będzie naprawa lub wymiana.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2722 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW
 • Cadillac
 • Chevrolet
 • Dodge
 • GMC
 • Honda
 • Land Rover
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Pontiac
 • Saturn
 • Skoda
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2722 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2723, P2724, P2725, P2726.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz