Kod błędu P2671 – napięcie zasilania siłownika obwód „B” wysoki

Kod błędu P2671 brzmi jak „napięcie zasilania siłownika obwód „B” wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Actuator Supply Voltage „B” Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2671

Kod błędu OBD-II P2671 jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako „wysoki poziom sygnału w obwodzie „B” napięcia zasilania siłownika”. Jest ustawiany, gdy moduł sterujący wykryje wysoki poziom sygnału pomiędzy dwoma lub więcej modułami sterującymi.

Kod błędu P2671 – napięcie zasilania siłownika obwód

Moduł sterujący silnika (ECM) jest odpowiedzialny za monitorowanie i regulację licznych czujników i elementów wykonawczych. Zapewnia również sprawne działanie wszystkich tych elementów zgodnie z wymaganymi wartościami.

Robi się to w celu maksymalizacji ekonomii i wydajności pojazdu.

Gdy ECM wykryje nieprawidłową wartość w obwodzie napięcia zasilania napędu. Rozpoznaje on nieprawidłowości poprzez porównanie wartości rzeczywistych z wartościami pożądanymi.

Jeśli są poza pożądanymi granicami, na tablicy rozdzielczej zapali się lampka kontrolna usterki (MIL), a do pamięci zostanie zapisany kod P2671. ECM musi monitorować tę usterkę przez kilka cykli, zanim zapali się lampka usterki.

Oznaczenie „B” odnosi się do części obwodu CAN (sieci sterownika), a nie do konkretnego obwodu, przewodu lub części. W celu określenia należy skorzystać z informacji serwisu technicznego producenta oryginalnego sprzętu.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2671 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Rzeczywiste objawy zależą od tego, gdzie w systemie CAN wystąpiła usterka.
 4. Słaba zmiana biegów.
 5. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 6. Zmniejszona wydajność silnika.
 7. Ogólne złe właściwości jezdne.
 8. Zwiększone zużycie paliwa.

Błąd P2671 wskazuje na usterkę komunikacji w systemie CAN, dlatego mogą wystąpić problemy z właściwościami jezdnymi i inne objawy. W zależności od tego, co jest dotknięte, błąd może być łagodny do poważnego.

Przyczyny błędów

Kod P2671 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Spalona, uszkodzona, zwarta lub skorodowana wiązka przewodów lub złącza.
 • Uszkodzenie elementów elektronicznych lub elektrycznych w wyniku skoków napięcia.
 • Niskie napięcie baterii lub systemu.
 • Wnikanie wody do modułów sterujących i wiązek przewodów.
 • Wadliwe lub uszkodzone czujniki.
 • Uszkodzenie PCM lub innego modułu sterującego.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2671

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2671:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P2671.
 2. Wyczyść kody usterek z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Zmierz napięcie akumulatora i porównaj wartość ze specyfikacją producenta.
 4. Sprawdzić ciągłość obwodów elektrycznych i połączeń.
 5. Sprawdzić działanie modułu sterującego (PCM) zgodnie z procedurą producenta pojazdu.
 6. Wyczyść ponownie kod błędu z pamięci komputera, wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozowanie kodu P2671 nie jest zalecane bez specjalistycznej wiedzy, ponieważ magistrala CAN składa się z tysięcy obwodów, które łączą wiele jednostek sterujących. Dodatkowo układ zawiera dużą liczbę czujników, które są połączone z PCM przez kilkaset kolejnych obwodów.

Znalezienie przerwanego obwodu jest skomplikowanym zadaniem, wymagającym kompletnego sprawdzenia całej wiązki przewodów i indywidualnego przetestowania każdego przewodu.

Jeśli jesteś wystarczająco pewny swoich umiejętności diagnostycznych, aby zdiagnozować ten kod, rozpocznij procedurę od sprawdzenia wszystkich widocznych przewodów. Szukaj oczywistych oznak uszkodzeń, takich jak stłuczenia, otarcia i korozja.

W przypadku stwierdzenia usterek, najlepszym rozwiązaniem jest wymiana odpowiedniego odcinka wiązki przewodów pomiędzy złączami. Wymień wiązkę przewodów w razie potrzeby, usuń wszelkie kody i ponownie przeskanuj system pod kątem zwróconych kodów.

Ponieważ wszystkie urządzenia sterujące wymagają do pracy niezawodnego uziemienia, należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia uziemiające. Zapoznaj się z Instrukcją obsługi, aby znaleźć wszystkie punkty uziemienia w samochodzie i faktyczną lokalizację wszystkich modułów sterujących.

Jeśli kod P2671 utrzymuje się po usunięciu widocznych błędów w okablowaniu, szanse na pomyślne rozwiązanie są bardzo małe. Dlatego najlepiej zlecić profesjonalną diagnozę i naprawę pojazdu.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2671 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge
 • Ford
 • Honda
 • Mercedes-Benz (Sprinter, Vito)
 • Nissan
 • Peugeot
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P2671 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0657, P0658, P0659, P2669, P2670.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz