Kod błędu P2649 – obwód sterowania siłownika wahacza „A” wysoki (Bank 1)

Kod błędu P2649 brzmi jak „obwód sterowania siłownika wahacza „A” wysoki (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Rocker Arm Actuator „A” Control Circuit High (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2649

Kod usterki OBD-II P2649 jest kodem ogólnym, który określa się jako „wysoki poziom sygnału w obwodzie sterowania aktywatorem przełącznika kołyskowego „A” (Bank 1)”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje, że obwód siłownika zaworu (dźwigni) w bloku silnika 1 ma wysoki poziom sygnału.

Kod błędu P2649 – obwód sterowania siłownika wahacza

Ten kod dotyczy tylko pojazdów z elektronicznym siłownikiem zaworu. Są to pojazdy, których ciśnienie oleju silnikowego jest regulowane elektronicznie w celu zmiany rozrządu zaworów. Często są one określane jako systemy zmiennych faz rozrządu (VVT, VTEC i inne).

W typowym trybie pracy, przy włączonym zapłonie do wszystkich cewek przełącznika kołyskowego doprowadzany jest sygnał 12 V. Obwód siłownika wahacza jest zakończony, gdy PCM przyłoży impuls masy do odpowiedniego siłownika w dokładnym odstępie czasu.

Siłownik wypycha do góry jeden koniec wahacza, który jest przymocowany do głowicy cylindra za pomocą stałego czopa. Ten ruch powoduje, że przedni koniec dźwigni zaworowej przesuwa się w dół, gdzie styka się z trzonkiem zaworu i otwiera go.

Gdy cewka jest pozbawiona napięcia, siłownik cofa się i zawór zamyka się. Czynność ta powtarza się przy każdym suwie każdego cylindra pracującego silnika.

Układy ze zmiennymi fazami rozrządu wykorzystują elektroniczne siłowniki do sterowania ciśnieniem oleju. Specjalnie opracowane kanały w głowicy cylindra umożliwiają dotarcie różnych stopni ciśnienia oleju do dźwigni. W zależności od prędkości obrotowej silnika i procentowego obciążenia.

Jeśli PCM wykryje wysoki poziom sygnału w obwodzie sterowania wahacza, wskazujący na istnienie usterki. Kod P2649 zostanie zapisany i może zapalić się lampka ostrzegawcza usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2649 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zmniejszona moc silnika.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Nierówna praca silnika na biegu jałowym.
 6. Możliwa detonacja w silniku, szczególnie podczas przyspieszania.
 7. Nagłe przyspieszenie silnika.
 8. Ogólna wydajność może ulec pogorszeniu w całym zakresie pracy silnika.

Błąd ten jest dość poważny, gdyż może powodować problemy z obsługą pojazdu. Jeśli kod P2649 nie zostanie skorygowany w odpowiednim czasie, może dojść do poważnego uszkodzenia mechanicznego silnika.

Przyczyny błędów

Kod P2649 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony napęd wahacza.
 • Złamany lub poluzowany wahacz
 • Problem z okablowaniem lub złączami w obwodzie napędu wahacza.
 • Niski poziom lub ciśnienie oleju silnikowego.
 • Wadliwy przełącznik ciśnieniowy VVT/VTEC.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2649

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2649:

 1. Odczytać wszystkie dane i kody usterek zapisane w pamięci PCM za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Zresetować zapisane kody i wykonać jazdę próbną samochodem.
 3. Jeśli błąd P2649 powrócił, sprawdź złącza, jak również wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń lub słabego kontaktu.
 4. Sprawdź siłownik przełącznika kołyskowego, jak również sam przełącznik kołyskowy.
 5. Sprawdź poziom, jakość i ciśnienie oleju silnikowego.
 6. Przetestować przełącznik ciśnieniowy VVT/VTEC.
 7. Jeśli kod jest nadal aktywny, PCM prawdopodobnie musi zostać przeflashowany lub wymieniony.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemu P2649, należy zapoznać się z biuletynami obsługi technicznej (TSB) dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując ci właściwy kierunek.

Upewnij się, że silnik jest napełniony do odpowiedniego poziomu zalecanym olejem i że jest w dobrym stanie technicznym. W razie wątpliwości co do integralności układu smarowania należy sprawdzić ciśnienie za pomocą manometru.

Niski poziom oleju i ciśnienie w silniku to główne przyczyny zachowanych kodów zmiennych faz rozrządu.

Następnie należy przeprowadzić szczegółową kontrolę wzrokową, aby sprawdzić okablowanie pod kątem oczywistych usterek. Sprawdzić wszystkie przewody i złącza związane z napędami wahacza oraz czujnikami i siłownikami VVT/VTEC.

Normalne odczyty dla okablowania i połączeń powinny wynosić 0 omów oporu. Aby zapobiec uszkodzeniom, kontrolę ciągłości okablowania należy zawsze przeprowadzać przy odłączonych od obwodu wszystkich współpracujących sterownikach.

Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest otwarte lub zwarte. W takim przypadku konieczna będzie naprawa lub wymiana.

Jeśli po pełnym sprawdzeniu wszystkie elementy wykonawcze, czujniki i obwody są w porządku, ale błąd P2649 pozostaje, uszkodzony może być PCM.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2649 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura (MDX, TL)
 • Honda (Accord, CR-V, Civic, Element, Fit, Odyssey, Pilot)
 • Toyota (Corolla, RAV4)

W przypadku kodu usterki P2649 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0141, P0453, P2645, P2648, P2650, P2653, P2654, P2655, P2658, P2659, P2660, P2663, P2664.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz