Kod błędu P2614 – sygnał pozycji wałka rozrządu obwód wyjściowy otwarty

Kod błędu P2614 brzmi jak „sygnał pozycji wałka rozrządu obwód wyjściowy otwarty”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Camshaft Position (CMP) Signal Output Circuit Open”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2614

Kod błędu P2614 to kod ogólny określony jako „uszkodzenie obwodu wyjściowego sygnału położenia wałka rozrządu”. Jest ustawiana, gdy PCM wykryje, że istnieje problem z obwodem wyjściowym sygnału czujnika położenia wałka rozrządu.

Kod błędu P2614 – sygnał pozycji wałka rozrządu obwód wyjściowy otwarty

Kod ten jest ustawiany, gdy moduł sterujący skrzyni biegów (PCM) wykryje nieprawidłowe napięcie w obwodzie wyjściowym sygnału położenia wałka rozrządu. Sygnał położenia wałka rozrządu pomaga PCM ustalić czas zapłonu, a także dopływ paliwa.

W zależności od prędkości obrotowej silnika (RPM) i obciążenia, jednostka sterująca silnika (ECU) kontroluje ilość wtryskiwanego paliwa i czas zapłonu. W silnikach ze zmiennymi fazami rozrządu (VVT) steruje się momentem otwarcia zaworów ssących i wydechowych.

Czujnik położenia wału korbowego (CKP) i czujnik położenia wału rozrządu (CMP) są głównymi, które moduł PCM wykorzystuje do regulacji faz. Jeśli silnik z VVT ma dwie jednostki, to będą dwa czujniki położenia wałka rozrządu.

Czujnik położenia wałka rozrządu reaguje na bieg na wałku rozrządu, dzięki czemu PCM otrzymuje stałą informację o jego prędkości i położeniu. Jeśli PCM nie może wykryć sygnału CMP, ustawi kod błędu P2614.

Jeśli wystąpi awaria obwodu i PCM nie może wykryć rzeczywistego odchylenia wałka rozrządu od ustawienia podstawowego. Ma to poważny negatywny wpływ na wydajność silnika, zużycie paliwa i emisję spalin.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2614 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik może pracować, ale ze zmniejszoną wydajnością (utrata mocy).
 3. Silnik może pracować w trybie korbowym, ale nie może się uruchomić.
 4. Pojazd może stanąć w miejscu lub słabo ruszyć.
 5. Szarpanie/braki zapłonu na biegu jałowym lub pod obciążeniem.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.

W zależności od objawów, kod P2614 może być umiarkowany lub bardzo poważny. Jeśli błąd jest spowodowany wadliwym napędem rozrządu, skutkiem może być wewnętrzne uszkodzenie silnika.

Przyczyny błędów

Kod P2614 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu CMP.
 • Otwarta lub zwarta wiązka przewodów czujnika położenia.
 • Uszkodzone złącze czujnika CMP.
 • Przepalony bezpiecznik w instalacji.
 • Brak zębów lub przecięty rowek zabezpieczający pierścień zębaty.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2614

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2614:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść błędy z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy kod P2614 pojawi się ponownie.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne i złącza i w razie potrzeby naprawić usterki.
 4. Sprawdzić działanie czujnika położenia wałka rozrządu za pomocą narzędzia skanującego.
 5. Jeśli nie stwierdzono problemów, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Najpierw należy odczytać wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II. W celu ustalenia kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd.

Następnie należy wykasować kody błędów z pamięci PCM i przeprowadzić jazdę próbną. Pomoże to ustalić, czy kod P2614 pojawi się ponownie i czy błąd jest przerywany.

Następnie należy sprawdzić poziom i stan oleju, prawidłowe ciśnienie odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu tego układu. Następnie zlokalizuj wszystkie elementy obwodu elektrycznego i przeprowadź dokładne oględziny.

Sprawdź okablowanie pod kątem oczywistych wad, takich jak otarcia, przetarcia, odsłonięte druty lub stopione miejsca. Następnie należy sprawdzić złącza pod kątem bezpieczeństwa, korozji i uszkodzonych styków.

Test okablowania

Jeśli kod się utrzymuje, przygotuj się do wykonania testów rezystancji na całym powiązanym okablowaniu. Należy pamiętać o odłączeniu czujnika i jego okablowania od PCM, aby uniknąć uszkodzenia sterownika podczas testu rezystancji.

Porównaj wszystkie odczyty z wartościami podanymi w instrukcji i w razie potrzeby napraw lub wymień. Oprócz okablowania sprawdź sam czujnik położenia wałka rozrządu.

Skasować wszystkie kody po zakończeniu naprawy i odbyć jazdę próbną przed ponownym skanowaniem systemu pod kątem powrotu usterki.

Jeśli kod P2614 nie powróci, naprawę można uznać za udaną. Jeśli jednak kod powróci, może to oznaczać, że masz uszkodzony PCM lub przerywaną usterkę, która nie została rozwiązana podczas diagnozy.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2614 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (F-250)
 • Mercedes-Benz

W przypadku kodu usterki P2614 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2615, P2616, P2617, P2618, P2619.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz