Kod błędu P2606 – obwód nagrzewnicy powietrza dolotowego „B” zakres / wydajność

Kod błędu P2606 brzmi jak „obwód nagrzewnicy powietrza dolotowego „B” zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Intake Air Heater „B” Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2606

Kod błędu OBD-II P2606 jest zdefiniowany jako „Niedopasowanie zakresu pracy obwodu nagrzewnicy powietrza wlotowego „B””. Ustawia się, gdy PCM (Powertrain Control Module) wykryje nieprawidłowe napięcie wejściowe w obwodzie nagrzewnicy powietrza dolotowego.

Kod błędu P2606 – obwód nagrzewnicy powietrza dolotowego

Typowe systemy nagrzewnic powietrza dolotowego składają się z elementu grzewczego, dmuchawy, która przenosi ogrzane powietrze do silnika. Jak również różne elementy elektryczne, w tym okablowanie, złącza, czujnik temperatury i przekaźnik.

Zadaniem nagrzewnicy powietrza dolotowego jest podgrzewanie powietrza dolotowego w celu poprawy spalania w niskich temperaturach.

Należy pamiętać, że podgrzewacz powietrza dolotowego włącza się tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej poziomu określonego przez producenta. Wstępne podgrzewanie powietrza wlotowego ma kilka zalet, wśród których jest zmniejszenie zużycia paliwa. Ponieważ mieszanka gorącego powietrza i paliwa spala się pełniej niż mieszanka zimna.

Zmiany napięcia w obwodzie wejściowym, które są poza określonym zakresem, generują kod błędu P2606. Po tym następuje włączenie lampki kontrolnej, która sygnalizuje wystąpienie błędu.

Nie zawsze jest tak, że pierwsza usterka powoduje ustawienie kodu i włączenie lampki kontrolnej. W niektórych przypadkach wymagane jest kilka cykli usterek, zanim zaświeci się lampka kontrolna.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2606 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako kod usterki).
 2. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.
 3. Dłuższy niż zwykle czas rozruchu silnika.
 4. Nierówna praca na biegu jałowym w niskich temperaturach.
 5. Silnik może zgasnąć na biegu jałowym przy bardzo niskich temperaturach.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.

Błąd P2606 jest zazwyczaj łagodny, ale czasami może być poważny w zależności od konkretnych objawów usterki. Dlatego w przypadku wykrycia usterki zaleca się jak najszybsze jej usunięcie.

Przyczyny błędów

Kod P2606 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony przekaźnik elementu grzejnego.
 • Uszkodzony jest sam element grzejny.
 • Skorodowane lub uszkodzone złącze.
 • Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
 • Uszkodzony lub zatkany kanał powietrzny.
 • Uszkodzony silnik wentylatora.
 • Wadliwy czujnik temperatury.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2606

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2606:

 1. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przekaźnik elementu grzejnego.
 2. Element grzejny jest uszkodzony i w razie uszkodzenia należy go wymienić.
 3. Wyczyść ewentualną korozję na złączach.
 4. Naprawić lub wymienić wiązkę przewodów.
 5. Wymienić uszkodzone kanały i przewody wentylacyjne.
 6. Wymiana silnika wentylatora.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik temperatury.
 8. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów z P2606 jest przestudiowanie biuletynów obsługi technicznej (TSB). W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu na dłuższą metę, wskazując ci właściwy kierunek.

Nagrzewnica może nie włączyć się automatycznie, jeśli temperatura powietrza otoczenia lub silnika przekracza limit ustalony przez producenta. Obwód musi być aktywowany po wydaniu polecenia „ON” za pomocą skanera lub po ręcznym włączeniu zasilania.

Rozszerzone stopnie

Zaawansowane kroki diagnozowania błędu P2606 są bardzo specyficzne i wymagają zaawansowanego sprzętu do dokładnego wykonania. Procedury te wymagają multimetru cyfrowego i konkretnych instrukcji technicznych pojazdów.

Wymagania dotyczące napięcia będą się różnić w zależności od konkretnego roku modelowego, modelu i typu silnika pojazdu.

Jeśli napięcie jest przyłożone do elementu, który nie działa, ten element jest prawdopodobnie uszkodzony i wymaga wymiany. Jeśli zasilanie nie jest dostępne do obsługi obwodu, może być konieczne sprawdzenie ciągłości w celu zidentyfikowania wadliwego okablowania lub komponentów.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2606 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Volvo

W przypadku kodu usterki P2606 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2605, P2607, P2608.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz