Kod błędu P2586 – nieprawidłowe działanie czujnika położenia „B” obwodu sterowania doładowaniem turbosprężarki

Kod błędu P2586 brzmi jak „nieprawidłowe działanie czujnika położenia „B” obwodu sterowania doładowaniem turbosprężarki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Turbocharger Boost Control Position Sensor (TBCPS) „B” Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2586

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem układu napędowego. Błąd P2586 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2586 – nieprawidłowe działanie czujnika położenia

Czujnik położenia sterowania turbosprężarką (TBCPS) przekształca ciśnienie w turbosprężarce na sygnał elektryczny dla modułu sterowania skrzynią biegów (PCM). Informacje te są zwykle wykorzystywane do precyzyjnego dostrajania ilości doładowania dostarczanego do silnika przez turbosprężarkę.

Dostarcza on również do PCM innych informacji potrzebnych do obliczenia ciśnienia doładowania. W przypadku wystąpienia problemu elektrycznego w układzie TBCPS, moduł PCM wykrywa problem i ustawia kod P2586. Usterka ta dotyczy obwodu elektrycznego prowadzącego do czujnika.

Czynności związane z rozwiązywaniem problemów mogą się różnić w zależności od producenta, typu czujnika i kolorów przewodów dołączonych do czujnika.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2586 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Spadek mocy wyjściowej silnika.
 3. Silnik nie przyspiesza dobrze.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Czarny dym wydobywający się z rury wydechowej.
 6. Nietypowe odgłosy pracy turbosprężarki lub kolektorów.
 7. Odgłosy gwizdania mogą pochodzić z węży lub zaworu przelewowego.
 8. Możliwa detonacja w cylindrach.

Nasilenie kodu usterki P2586 jest zwykle umiarkowane, ale może szybko wzrosnąć do poważniejszego poziomu, jeśli nie zostanie w porę skorygowane.

Przyczyny błędów

Kod P2586 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Otwarty obwód w obwodzie sygnału czujnika.
 • Zwarcie napięciowe lub zwarcie doziemne w obwodzie sygnałowym czujnika TBCPS.
 • Otwarty obwód w zasilaniu lub uziemieniu.
 • Uszkodzony czujnik położenia siłownika kontroli ciśnienia turbosprężarki.
 • W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do uszkodzenia modułu sterowania skrzynią biegów PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2586

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2586:

 1. Sprawdź obwód sygnału czujnika i w razie potrzeby skoryguj go.
 2. Sprawdź, czy nie ma zwarcia doziemnego.
 3. Jeśli wykryto usterkę zasilania lub uziemienia, należy usunąć jej przyczynę.
 4. W razie potrzeby wymień uszkodzony czujnik położenia siłownika regulacji ciśnienia turbodoładowania.
 5. Jeśli moduł PCM uległ awarii, należy go naprawić lub wymienić.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Zlokalizuj czujnik TBCPS, zazwyczaj jest on przykręcony lub przykręcony bezpośrednio do obudowy turbosprężarki. Sprawdzić wzrokowo złącze i okablowanie. Należy szukać zadrapań, otarć, odsłoniętych przewodów, śladów oparzeń lub stopionego plastiku.

Odłącz złącze i dokładnie obejrzyj zaciski wewnątrz złącza. Zwróć uwagę na zielony odcień utleniania lub korozji. W razie potrzeby oczyść lub wymień zaciski albo złącze.

Jeśli dysponujesz urządzeniem diagnostycznym, usuń z pamięci kody błędów diagnostycznych i sprawdź, czy kod P2586 powróci. Jeśli tak nie jest, należy kontynuować lokalizację problemu.

Następnie należy przetestować czujnik TBCPS i związane z nim obwody. Przy wyłączonym kluczyku odłącz złącze elektryczne czujnika TBCPS. Podłącz czarny przewód woltomierza cyfrowego do zacisku uziemienia na złączu wiązki przewodów czujnika TBCPS.

Podłącz czerwony przewód woltomierza cyfrowego do zacisku zasilania w złączu wiązki czujnika TBCPS. Przekręć kluczyk w położenie wyłącznika silnika. Woltomierz powinien wskazywać napięcie 12 lub 5 V. Jeśli nie, należy naprawić przerwę w wiązce przewodów w linii zasilania lub uziemienia albo wymienić moduł PCM.

Jeśli poprzedni test wypadnie pomyślnie, należy sprawdzić przewód sygnałowy. Nie wyjmując złącza, przenieś czerwony przewód woltomierza z zacisku przewodu zasilającego na zacisk przewodu sygnałowego. Woltomierz powinien teraz wskazywać napięcie 5 V. Jeśli nie, należy naprawić przerwę w przewodzie sygnałowym lub wymienić moduł PCM.

Jeśli wszystkie poprzednie testy przejdą pomyślnie, a błąd P2586 pozostanie, najprawdopodobniej oznacza to uszkodzenie czujnika TBCPS. Chociaż nie można wykluczyć awarii PCM, dopóki nie zostanie wymieniony czujnik TBCPS.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2586 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Hyundai
 • Jaguar
 • Jeep (Wrangler)
 • Land Rover (Discovery)
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P2586 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2587, P2588, P2589, P2590.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz