Kod błędu P2575 – bezpośrednia redukcja ozonu czujnik pogorszenia stanu katalizatora wysoki

Kod błędu P2575 brzmi jak „bezpośrednia redukcja ozonu czujnik pogorszenia stanu katalizatora wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2575

Kod diagnostyczny P2575 oznacza, że Moduł Sterowania Układem Powertrain (PCM) wykrył wysoki poziom sygnału w obwodzie elektrycznym czujnika zużycia Katalizatora Bezpośredniej Redukcji Ozonu. Katalizatory te są stosowane w pojazdach o ultra niskiej emisji spalin. Posiadają one specjalną powłokę, która pozwala na przekształcenie smogu z otaczającego powietrza w tlen.

Kod błędu P2575 – bezpośrednia redukcja ozonu czujnik pogorszenia stanu katalizatora wysoki

Czujniki zużycia są umieszczone przed i za katalizatorem, aby monitorować jego temperaturę i wydajność. Cały system jest sterowany albo przez PCM albo przez autonomiczny sterownik, który komunikuje się z PCM.

Sterownik przetwarza dane z czujników zużycia, jak również inne parametry w celu określenia zawartości emisji w spalinach. Dokładne dane są wymagane, aby utrzymać temperaturę spalin w dopuszczalnych granicach i zapewnić optymalną filtrację NOx.

Jeżeli PCM wykryje wysoki poziom sygnału w obwodzie elektrycznym czujnika zużycia katalizatora bezpośredniej redukcji ozonu. Kod P2575 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2575 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zwiększona emisja szkodliwych substancji w spalinach.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Zmniejszona wydajność silnika.
 6. Nadmierny czarny dym z rury wydechowej pojazdu.
 7. Czasami objawy mogą nie występować pomimo zapisanego kodu usterki.

Zapisany kod usterki P2575 należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. Jeśli kod nie zostanie skorygowany, może to doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.

Przyczyny błędów

Kod P2575 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony lub wadliwy czujnik zużycia spalin.
 • Uszkodzona lub nieprawidłowo podłączona wiązka przewodów czujnika spalin.
 • Wycieki spalin przed katalizatorem.
 • Montaż nieoryginalnych lub wysokowydajnych elementów układu wydechowego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2575

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2575:

 1. Odczytaj wszystkie kody usterek zapisane w pamięci PCM samochodu za pomocą skanera OBD-II.
 2. Sprawdzić działanie czujnika tlenu temperatury spalin.
 3. Zdiagnozować wszelkie inne kody usterek, które mogły spowodować wystąpienie kodu P2575.
 4. Naprawić wszelkie wycieki spalin.
 5. Jazda próbna pojazdem w celu sprawdzenia działania czujnika temperatury spalin.
 6. W razie potrzeby wymienić lub przeprogramować uszkodzony PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli nie ma dodatkowych błędów, skasuj kod błędu P2575 i przeprowadź krótką jazdę próbną. Aby pozwolić PCM przejść w tryb pętli zamkniętej, a następnie ponownie przeskanować system i zobaczyć, czy kod powrócił.

Sprawdzić katalizator i jego nieszczelności

Sprawdź, czy nie ma wycieków spalin, w razie potrzeby napraw. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, które są podłączone do czujnika temperatury spalin. Czasami złącze elektryczne może się odłączyć z powodu ciepła i wibracji, a wtedy zapala się wskaźnik kodu błędu silnika.

W przypadku wykrycia kodu należy sprawdzić działanie czujnika, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Porównaj wyświetlane sygnały wyjściowe z wartościami podanymi w instrukcji.

Badanie czujnika temperatury, kontrola wiązki przewodów

Sprawdzić wiązkę przewodów prowadzących do czujnika temperatury spalin. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wypalonych, postrzępionych lub mocno poluzowanych miejsc. Mogą one zaczepić się o każdy ruchomy element podczas jazdy samochodu.

Sprawdź działanie czujnika poprzez dokładne rozgrzanie silnika. Pamiętaj, że czujnik będzie działał dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej.

Podłącz wyjście czujnika do multimetru i uruchom silnik przy około 2000-2500 obr. Na wyjściu powinno być napięcie wahające się od 0,1V do 0,9V. Jeśli wyjście czujnika nie zmienia się lub czas reakcji jest zbyt długi. Oznacza to, że masz uszkodzony czujnik, powinieneś go wymienić.

Wymiana czujnika najprawdopodobniej usunie błąd. Ale czasami, katalizator musi być wymieniony, aby naprawić problem. Jeśli kod P2575 jest połączony z innymi kodami, spróbuj najpierw skorygować inne kody.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2575 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Mercedes-Benz
 • Smart

W przypadku kodu usterki P2575 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2572, P2573, P2574, P2576.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz