Kod błędu P2571 – obwód czujnika temperatury katalizatora bezpośredniej redukcji ozonu przerywany/niedobry

Kod błędu P2571 brzmi jak „obwód czujnika temperatury katalizatora bezpośredniej redukcji ozonu przerywany/niedobry”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2571

Kod diagnostyczny P2571 oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył przerywany sygnał w obwodzie elektrycznym czujnika temperatury katalizatora. Czujniki te są stosowane w pojazdach o ultra niskiej emisji spalin. Mają one specjalną powłokę, która pozwala im przekształcać smog z otaczającego powietrza w tlen.

Kod błędu P2571 – obwód czujnika temperatury katalizatora bezpośredniej redukcji ozonu przerywany/niedobry

Czujniki temperatury są umieszczone przed i za katalizatorem w celu monitorowania jego temperatury i wydajności. Cały system jest sterowany albo przez PCM albo przez autonomiczny sterownik, który komunikuje się z PCM.

Sterownik przetwarza dane z czujników temperatury, a także inne parametry w celu określenia zawartości zanieczyszczeń w spalinach. Dokładne dane są wymagane, aby utrzymać temperaturę spalin w dopuszczalnych granicach i zapewnić optymalną filtrację NOx.

Jeżeli PCM wykryje przerywany sygnał w obwodzie elektrycznym czujnika temperatury katalizatora bezpośredniej redukcji ozonu. Wtedy kod P2571 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2571 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zwiększona emisja szkodliwych substancji w spalinach.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Zmniejszona wydajność silnika.
 6. Nadmierny czarny dym z rury wydechowej pojazdu.
 7. Czasami może nie być żadnych objawów, pomimo zapisanego kodu usterki.

Zapisany kod usterki P2571 należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. Brak korekty kodu może skutkować uszkodzeniem katalizatora.

Przyczyny błędów

Kod P2571 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony lub wadliwy czujnik temperatury spalin.
 • Uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone okablowanie czujnika temperatury spalin.
 • Wycieki spalin przed katalizatorem.
 • Montaż nieoryginalnych lub wysokowydajnych elementów układu wydechowego.
 • Sporadycznie przyczyną może być uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2571

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2571:

 1. Odczytać wszystkie kody usterek zapisane w pamięci PCM pojazdu za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Sprawdzić działanie czujnika tlenu temperatury spalin.
 3. Zdiagnozować wszelkie inne kody usterek, które mogły być przyczyną kodu P2571.
 4. Naprawić wszelkie wycieki spalin.
 5. Jazda próbna pojazdem w celu sprawdzenia czujnika temperatury spalin.
 6. W razie potrzeby wymienić lub przeprogramować uszkodzony PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli nie ma dodatkowych błędów, skasuj kod błędu P2571 i przeprowadź krótką jazdę próbną. Aby pozwolić PCM przejść w tryb pętli zamkniętej, a następnie ponownie przeskanować system i zobaczyć, czy kod powrócił.

Sprawdzić katalizator i jego nieszczelności

Sprawdź, czy nie ma wycieków spalin, w razie potrzeby napraw. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, które są podłączone do czujnika temperatury spalin. Czasami złącze elektryczne może się odłączyć z powodu ciepła i wibracji, a wtedy zapala się wskaźnik kodu błędu silnika.

Jeśli zostanie znaleziony kod, sprawdź działanie czujnika, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Porównaj wyświetlane sygnały wyjściowe z wartościami podanymi w instrukcji.

Badanie czujnika temperatury, kontrola wiązki przewodów

Sprawdzić wiązkę przewodów prowadzących do czujnika temperatury spalin. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wypalonych, postrzępionych lub mocno poluzowanych miejsc. Który mógłby uderzyć w każdy ruchomy element podczas ruchu samochodu.

Sprawdź działanie czujnika poprzez dokładne rozgrzanie silnika. Pamiętaj, że czujnik będzie działał dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej.

Podłącz wyjście czujnika do multimetru i uruchom silnik przy około 2000-2500 obr. Na wyjściu powinno być napięcie wahające się od 0,1V do 0,9V. Jeśli wyjście czujnika nie zmienia się lub czas reakcji jest zbyt długi. Oznacza to, że masz uszkodzony czujnik, powinieneś go wymienić.

Wymiana czujnika najprawdopodobniej usunie błąd. Ale czasami, katalizator musi być wymieniony, aby naprawić problem. Jeśli kod P2571 jest połączony z innymi kodami, spróbuj najpierw skorygować inne kody.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2571 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Mercedes-Benz (C300)
 • Nissan
 • Toyota
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P2571 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2567, P2568, P2569, P2570.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz