Kod błędu P2515 – awaria obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego klimatyzacji „B”

Kod błędu P2515 brzmi jak „awaria obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego klimatyzacji „B””. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „A/C Refrigerant Pressure Sensor „B” Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2515

Kod błędu OBD-II P2515 jest kodem ogólnym, który określa się jako usterkę w obwodzie czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji „B”. Jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje usterkę w obwodzie jednego lub kilku czujników ciśnienia układu klimatyzacji.

Kod błędu P2515 – awaria obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego klimatyzacji

Aby układ klimatyzacji pracował wydajnie, musi być naładowany dokładnie odważoną ilością czynnika chłodniczego. Zapewnia to nie tylko mechanizm, który wytwarza zimne powietrze, ale także służy do rozprowadzania niektórych olejów smarujących przez system.

W pełni funkcjonalnym układzie klimatyzacji poszczególne części zawsze pracują przy różnych ciśnieniach. Zadaniem czujników ciśnienia jest dostarczenie modułom sterującym danych wejściowych o ciśnieniu, które jest stale utrzymywane w różnych częściach systemu.

Ponadto czujniki ciśnienia w układzie klimatyzacji pełnią również funkcję zabezpieczającą. Na przykład, jeśli ciśnienie w układzie jest niskie, odpowiedni moduł sterujący wyłączy sprzęgło sprężarki.

Oznacza to, że cały system klimatyzacji jest wyłączony i pozostanie wyłączony do czasu usunięcia problemu. Odpowiedni moduł sterujący ustawi również kod P2515 i może zapalić lampkę ostrzegawczą.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2515 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Ograniczone wykorzystanie systemu klimatyzacji.
 3. Sprężarka klimatyzacji nie uruchamia się w razie potrzeby.
 4. Niestabilna temperatura powietrza zasilającego wentylator.

Poziom ciężkości błędu P2515 jest niski, nie wpływa on na bezpieczeństwo, a jedynie na komfort jazdy. Pojazd będzie mógł dalej jeździć, ale trzeba go rozwiązać, aby odzyskać komfort jazdy.

Przyczyny błędów

Kod P2515 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego klimatyzacji.
 • Pęknięta, uszkodzona lub skorodowana wiązka przewodów.
 • Problem ze złączem lub jego stykami.
 • Niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji.
 • Nadmierne ciśnienie w układzie.
 • Awaria elektronicznego sterowania klimatem (ECC).
 • Usterka w jednostce sterującej klimatyzacją.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2515

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2515:

 1. Sprawdź, czy poziom czynnika chłodniczego jest normalny.
 2. Sprawdź czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego urządzenia klimatyzacyjnego.
 3. Skontrolować okablowanie i zaciski przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń.
 4. Sprawdź, czy system nie jest nieszczelny.
 5. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź jednostkę sterującą klimatyzacją.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd P2515, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w układzie nie ma czynnika chłodniczego. Jeśli nie ma ciśnienia w układzie, to może być gdzieś nieszczelność lub po prostu się skończyło.

W takim przypadku warto zwrócić się do wyspecjalizowanego warsztatu w celu poszukiwania nieszczelności lub dolewki. Po wykonaniu tych czynności, jeśli błąd nadal występuje, można rozpocząć dalsze rozwiązywanie problemów.

Sprawdzić okablowanie i czujnik

Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową wszystkich powiązanych przewodów i złączy. Poszukaj uszkodzonych, spalonych, zwartych, odłączonych lub skorodowanych przewodów i złączy. W razie potrzeby naprawić w przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia.

Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń wiązki przewodów, przeprowadzić kontrolę napięcia odniesienia, ciągłości i rezystancji wszystkich istotnych wiązek przewodów. Jednocześnie odłączyć okablowanie od modułów sterujących, aby nie zostały one uszkodzone podczas testu rezystancji.

Czujniki ciśnienia są częścią obwodów sterowania i dlatego należy je również sprawdzić w celu ustalenia przyczyny błędu P2515. Zwróć szczególną uwagę na opór wewnętrzny czujników, gdyż wartość ta świadczy o ich ogólnym stanie.

W przypadku stwierdzenia wadliwego czujnika ciśnienia nie zaleca się samodzielnego demontażu i wymiany. Bo jeśli w układzie jest czynnik chłodniczy, to ucieknie on do atmosfery, więc lepiej wezwać fachowca.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2515 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Alfa Romeo
 • Chevrolet
 • Dodge
 • Ford
 • Honda
 • Hyundai
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Renault
 • Vauxhall
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P2515 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2516, P2517, P2518.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz