Kod błędu P2510 – obwód czujnika przekaźnika mocy ECM/PCM zakres/wydajność

Kod błędu P2510 brzmi jak „obwód czujnika przekaźnika mocy ECM/PCM zakres/wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2510

Jeśli w Twoim pojeździe wyposażonym w OBD-II zapisany jest kod P2510. Oznacza to, że niedopasowanie zakresu działania obwodu czujnika przekaźnika mocy ECM/PCM zostało wykryte przez jednostkę sterującą. Oznacza to, że moduł sterujący układu napędowego wykrył, że jego własny czujnik przekaźnikowy uległ awarii.

Kod błędu P2510 – obwód czujnika przekaźnika mocy ECM/PCM zakres/wydajność

Większość obwodów zasilania PCM jest stosunkowo prosta i nieskomplikowana. Po przekręceniu stacyjki do pozycji „ON” do przekaźnika zostaje doprowadzone zasilanie. Powoduje to zamknięcie przez cewkę dwóch punktów styku, z których jeden jest na stałe podłączony do zasilania z akumulatora. Gdy to nastąpi, obwód zamyka się i do PCM podawane jest zasilanie z akumulatora. Dodatkowo przepuszczając przez obwód bezpiecznik lub wkładkę topikową.

Przekaźniki mają zazwyczaj konstrukcję pięciopinową. Do pierwotnego zacisku wejściowego doprowadzone jest napięcie stałe akumulatora. Połączenie masy jest uziemione do masy silnika lub podwozia.

Zacisk wejścia wtórnego jest zasilany napięciem akumulatora poprzez obwód bezpiecznika, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji „ON”. Czwarty zacisk to wyjście dla PCM. Piąty, to przewód sygnałowy dla Controller Area Network (CAN).

Elektroniczne systemy kontroli w pojazdach wyposażonych w OBD-II są sterowane przez sieć komputerów zwanych modułami kontrolnymi. Wiąże się to z ciągłą komunikacją pomiędzy poszczególnymi modułami za pośrednictwem sieci Controller Area Network (CAN).

Po każdym uruchomieniu silnika PCM przeprowadza autotest wszystkich sterowników. Jeśli nie zostanie wykryte żadne normalne wejście obwodu czujnika przekaźnika. Kod P2510 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2510 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Awaryjne działanie skrzyni biegów w celu zapobieżenia dalszym uszkodzeniom.
 4. Mogą wystąpić problemy z uruchomieniem silnika.
 5. Może wystąpić spadek mocy silnika.
 6. W większości przypadków silnik w ogóle nie ruszy.

Kod diagnostyczny P2510 jest uważany za poważny, ponieważ w większości przypadków nie można uruchomić silnika. Jeśli ten kod jest obecny, ale silnik uruchamia się i pracuje. Prawdopodobnie jest problem z programowaniem PCM lub samym modułem.

Przyczyny błędów

Kod P2510 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony przekaźnik zasilania PCM.
 • Bezpiecznik przepalony.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie CAN.
 • Uszkodzone, skorodowane okablowanie lub złącza.
 • Niskie napięcie w systemie.
 • Częściowo lub całkowicie odłączony zacisk elektryczny na wyłączniku zapłonu.
 • Uszkodzony wyłącznik zapłonu.
 • Wadliwy PCM lub inny moduł sterujący, możliwy również błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2510

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2510:

 1. Sprawdzić wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń, przetarć, przerw i zwarć. Jeśli wiązka przewodów jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić.
 2. Usunąć wszystkie diagnostyczne kody błędów z PCM i przeprowadzić jazdę próbną, aby sprawdzić, czy diagnostyczny kod błędu P2510 powrócił.
 3. Jeśli kod powróci, sprawdź przekaźnik ECM/PCM, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
 4. Dokonać przeglądu i sprawdzić bezpiecznik i wkładkę topikową.
 5. Sprawdź schemat elektryczny układu przekaźników i bezpieczników.
 6. Wyczyść ponownie kody błędów i przeprowadź jazdę próbną.
 7. Włóż kluczyk do wyłącznika zapłonu i obróć go do pozycji włączonej. Jeśli lampka Check Engine nie zapala się, ale kod w pamięci wyświetla się ponownie, przekaźnik może być uszkodzony.
 8. Jeśli przekaźnik jest uszkodzony, może być konieczna wymiana i przeprogramowanie PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Aby wykluczyć wszystkie możliwości wystąpienia błędu P2510, należy dokonać oględzin okablowania i sprawdzić napięcie akumulatora. Sprawdź również zaciski i kable akumulatora pod kątem luźnych połączeń.

Upewnij się, że napięcie w systemie jest zgodne z podanym w instrukcji. Układ ładowania jest w pełni sprawny, a akumulator w dobrym stanie, należy rozpocząć procedurę diagnostyczną.

Zlokalizować punkt początkowy obwodu zasilania ECM/PCM. Jest to zazwyczaj stacyjka, więc użyj multimetru cyfrowego, aby sprawdzić napięcie na tym przewodzie lub zacisku. Porównać odczyt z wartością podaną w instrukcji i w razie potrzeby naprawić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Jeśli kod pozostaje, ale zasilanie do i z wyłącznika zapłonu jest w określonym zakresie. Zwróć uwagę i przetestuj zasilanie do skrzynki bezpieczników, a następnie do złącza PCM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać niezbędnych napraw. Zapewnienie, że wszystkie parametry elektryczne są zgodne ze specyfikacją producenta.

Opisane powyżej kroki pomogą rozwiązać błąd P2510, ale w niektórych przypadkach, gdy przyczyna nie jest oczywista, mogą występować powtarzające się usterki. Ponadto, jeśli PCM jest już uszkodzony, może wymagać naprawy w specjalistycznym warsztacie.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2510 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Chevrolet
 • Iveco
 • Mercedes-Benz (Sprinter, W211)
 • Opel (Antara)

W przypadku kodu usterki P2510 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0688, P0689, P0690, P2511.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz