Kod błędu P250E – obwód czujnika poziomu oleju silnikowego przerywany/niedokładny

Kod błędu P250E brzmi jak „obwód czujnika poziomu oleju silnikowego przerywany/niedokładny”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P250E

Kod błędu OBD-II P250E jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako „przerywany sygnał w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje przerywany sygnał w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego lub samym czujniku.

Kod błędu P250E – obwód czujnika poziomu oleju silnikowego przerywany/niedokładny

Zadaniem czujnika poziomu oleju silnikowego jest monitorowanie poziomu, tak aby odpowiednia ilość smaru była dostarczana do wewnętrznych elementów silnika. W większości przypadków czujnik poziomu oleju silnikowego znajduje się na lub wewnątrz miski olejowej silnika.

Wszyscy główni producenci pojazdów zalecają sprawdzanie poziomu i wymianę oleju silnikowego co najmniej raz w roku. Nawet jeśli pokonany dystans jest znacznie mniejszy niż zalecany.

Gdy PCM wykryje przerywany sygnał w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego, ustawiany jest kod P250E i może zapalić się kontrolka Check Engine. W niektórych przypadkach PCM może wyłączyć silnik, aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P250E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Może zapalić się lampka kontrolna niskiego ciśnienia oleju.
 3. Komunikat o kontroli oleju.
 4. Zły start silnika lub całkowity brak startu.

Błąd P250E związany z poziomem i ciśnieniem oleju jest uważany za poważny i zaleca się jego jak najszybsze usunięcie. Niewystarczające lub złe smarowanie może spowodować trwałe wewnętrzne uszkodzenia silnika.

Przyczyny błędów

Kod P250E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Czujnik poziomu oleju jest uszkodzony.
 • Zanieczyszczony lub zatkany czujnik ciśnienia oleju.
 • Przekroczono okres wymiany oleju.
 • Niski poziom oleju silnikowego.
 • Wysoki poziom oleju silnikowego.
 • Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
 • Skorodowane, uszkodzone lub luźne złącze.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P250E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P250E:

 1. Odczytać wszystkie dane i zapisane kody usterek, za pomocą skanera OBD-II.
 2. Wyczyść kody i sprawdź, czy kod błędu P250E pojawi się ponownie.
 3. Sprawdź poziom i stan oleju silnikowego. W razie potrzeby wymienić olej razem z filtrem.
 4. Sprawdź wiązkę przewodów i złącza oraz bezpieczniki.
 5. Sprawdzić czujnik poziomu oleju.
 6. Sprawdź czujnik multimetrem cyfrowym i w razie potrzeby wymień go.
 7. Zwróć uwagę na zużycie mechaniczne silnika. Przeprowadzić fizyczną kontrolę ciśnienia oleju za pomocą manometru mechanicznego.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdź, czy poziom oleju jest na właściwym poziomie, czy nie jest rozcieńczony paliwem lub płynem chłodzącym i czy nie ma gęstej, smolistej konsystencji. W razie potrzeby uzupełnić lub wymienić olej przed przystąpieniem do dalszej diagnostyki.

Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową wiązki przewodów w poszukiwaniu uszkodzonych, spalonych, odłączonych, zwartych lub skorodowanych wiązek przewodów i złączy. W razie potrzeby napraw, usuń kod P250E i ponownie przeskanuj system, aby sprawdzić, czy kod powróci.

Sprawdź okablowanie za pomocą multimetru

Po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń sprawdzić czujnik poziomu oleju pod kątem rezystancji, masy i napięcia odniesienia. Porównaj wszystkie odczyty z tymi w instrukcji. W razie potrzeby wymień okablowanie, aby zapewnić, że wszystkie odczyty są zgodne ze specyfikacją producenta.

Należy pamiętać o odłączeniu czujnika poziomu oleju od PCM podczas sprawdzania rezystancji i ciągłości, aby zapobiec uszkodzeniu sterownika.

Kontrola ciśnienia oleju

Upewnij się, że ciśnienie oleju mieści się w zakresie podanym przez producenta, można to zrobić podłączając do silnika manometr. Używanie skanera nie jest zalecane, ponieważ skaner wykorzystuje te same informacje co PCM.

PCM i narzędzie skanujące mogą wskazywać na stan ciśnienia oleju, który jest oparty na nieprawidłowych danych.

Może upłynąć kilka sekund, zanim manometr zarejestruje odczyt, ale po około dziesięciu sekundach powinien się on ustabilizować. Zapisz odczyt i porównaj go z wartością podaną w instrukcji.

Pozwól silnikowi się rozgrzać, obserwując wskazania wskaźnika. W miarę rozgrzewania się silnika może wystąpić niewielki spadek ciśnienia wskazywany przez manometr. Ciśnienie oleju nie może jednak spaść poniżej minimalnej określonej wartości, gdy silnik jest w temperaturze roboczej.

Odczyty ciśnienia oleju, które spadają poniżej dopuszczalnych dolnych granic, wskazują na nadmierne zużycie lub inne problemy mechaniczne wewnątrz silnika. W tym przypadku sama wymiana czujnika jakości oleju nie rozwiąże błędu P250E.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P250E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura
 • Fiat
 • Ford
 • Honda (Accord, Civic)
 • Kia
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P250E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P250A, P250B, P250C, P250D, P250F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz