Kod błędu P2507 – sygnał wejścia zasilania ECM/PCM niski

Kod błędu P2507 brzmi jak „sygnał wejścia zasilania ECM/PCM niski”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „ECM/PCM Power Input Signal Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2507

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest kodem ogólnym. Błąd P2507 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2507 – sygnał wejścia zasilania ECM/PCM niski

Kod błędu OBD-II P2507 jest ustawiany, gdy moduł sterowania skrzynią biegów wykryje niski poziom mocy wejściowej. Dzieje się tak, gdy wejście zasilania PCM jest poza specyfikacjami fabrycznymi. Mówiąc prościej, sygnał zasilający jest poza niskimi wartościami granicznymi określonymi przez producenta.

Do efektywnego działania moduł PCM wymaga stabilnego napięcia, dlatego producenci dokładają wszelkich starań, aby do modułu sterującego był zawsze dostarczany stabilny prąd. Różnicę stanowią jednak rzeczywiste warunki eksploatacji i niekorzystne czynniki środowiskowe.

Ekstremalne temperatury, wibracje i wilgotność powodują powstawanie wysokich napięć i naprężeń w okablowaniu, złączach i podzespołach elektrycznych. Składają się one z tysięcy połączeń tworzących układ elektryczny pojazdu.

Z czasem w układzie elektrycznym pojazdu mogą wystąpić problemy z opornością lub ciągłością sygnału. Jest to spowodowane częściową lub całkowitą utratą kontaktu, korozją w wiązce przewodów lub w złączach.

Dlatego w przypadku wystąpienia problemów związanych z niedopasowaniem zakresu charakterystyk roboczych sygnałów wejściowych w obwodach zasilających moduł PCM mogą wystąpić nieprzewidywalne wyniki lub objawy. W niektórych przypadkach moduł sterujący może się dezaktywować jako środek ochronny.

W innych przypadkach jedyną wskazówką może być świecąca się lampka sygnalizacyjna i zapisany kod usterki. O ile błąd napięcia zasilania nie spowoduje uszkodzenia PCM do tego stopnia, że pojazd nie będzie mógł się poruszać.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2507 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Pływające obroty, a także próby zgaśnięcia na biegu jałowym.
 4. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 5. Czasami pomimo zapisanego kodu usterki mogą nie występować żadne objawy.

Diagnostyczny kod błędu P2507 jest uważany za poważny, ponieważ w pojeździe mogą wystąpić problemy z prowadzeniem i osiągami. Z tego powodu należy jak najszybciej usunąć tę usterkę.

Przyczyny błędów

Kod P2507 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzenie akumulatora.
 • Słaby kontakt między zaciskami akumulatora a biegunami akumulatora spowodowany korozją lub nagromadzeniem kwasu.
 • Uszkodzona, skorodowana wiązka przewodów lub złącza.
 • Przepalony bezpiecznik.
 • Alternator nie ładuje akumulatora w normalny sposób.
 • Uszkodzony przekaźnik PCM.
 • Uszkodzony moduł sterowania skrzynią biegów.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2507

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2507:

 1. Sprawdź, czy wiązka przewodów PCM nie ma uszkodzeń, przetarć, przerw i zwarć. Jeśli wiązka przewodów jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić.
 2. Sprawdź, czy kable akumulatora nie mają luźnych połączeń, uszkodzonych końcówek i korozji. W razie potrzeby należy naprawić lub wymienić kable akumulatora.
 3. Usuń wszystkie diagnostyczne kody błędów z modułu PCM i wykonaj jazdę próbną, aby sprawdzić, czy diagnostyczny kod błędu P2507 powróci.
 4. Jeśli kod powróci, sprawdź, czy przekaźnik PCM działa prawidłowo.
 5. Należy sprawdzić i skontrolować bezpiecznik i wkładkę topikową.
 6. Sprawdź schemat połączeń systemu przekaźników i bezpieczników.
 7. Sprawdzenie poprawności działania akumulatora i układu ładowania. W razie potrzeby należy naprawić lub wymienić akumulator albo elementy układu ładowania.
 8. Ponownie wyczyść kody błędów i przeprowadź jazdę próbną.
 9. Włóż kluczyk do wyłącznika zapłonu i ustaw go w pozycji włączonej. Jeśli lampka kontrolna Check Engine nie zapala się, ale kod w pamięci jest nadal obecny, przekaźnik może być uszkodzony.
 10. Jeśli przekaźnik jest uszkodzony, może być konieczna wymiana i przeprogramowanie PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Aby wykluczyć wszystkie możliwości wystąpienia błędu P2507, należy sprawdzić wzrokowo okablowanie i napięcie akumulatora. Należy również sprawdzić zaciski i kable akumulatora pod kątem luźnych połączeń.

Upewnij się, że napięcie w systemie jest zgodne z podanym w instrukcji. Układ ładowania jest w pełni sprawny, a akumulator w dobrym stanie, rozpocznij procedurę diagnostyczną. Sprawdź, czy połączenia masy między akumulatorem a silnikiem oraz między akumulatorem a karoserią nie są skorodowane lub nie mają słabego styku.

Teraz znajdź punkt początkowy obwodu zasilania PCM. Zazwyczaj jest to wyłącznik zapłonu, dlatego za pomocą multimetru cyfrowego należy sprawdzić napięcie na tym przewodzie lub zacisku. Porównać odczyt z wartością podaną w instrukcji i w razie potrzeby naprawić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Jeśli kod pozostaje, ale zasilanie z i do wyłącznika zapłonu jest w podanym zakresie. Sprawdź i przetestuj zasilanie skrzynki bezpieczników, a następnie złącze PCM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać niezbędnych napraw. Zapewnienie, że wszystkie parametry elektryczne są zgodne ze specyfikacjami producenta.

Opisane powyżej czynności pomogą usunąć błąd P2507, ale w niektórych przypadkach, gdy przyczyna nie jest oczywista, może występować usterka przerywana. Ponadto, jeżeli moduł PCM jest już uszkodzony, konieczna może być jego naprawa w specjalistycznym warsztacie.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2507 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford
 • Hyundai (Santa Fe)
 • Kia (Sorento)
 • Mazda (3, 6)

W przypadku kodu usterki P2507 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2505, P2506, P2508, P2509.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz