Kod błędu P2503 – niskie napięcie układu ładowania

Kod błędu P2503 brzmi jak „niskie napięcie układu ładowania”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charging System Voltage Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2503

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest kodem ogólnym. Błąd P2503 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2503 – niskie napięcie układu ładowania

Ten kod błędu jest zdefiniowany jako „niskie napięcie w układzie ładowania”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje nieprawidłową wartość napięcia z akumulatora.

Usterka dotyczy technologii LIN, która jest systemem komunikacji szeregowej, przez który przesyłany jest tylko jeden sygnał. Ma on zastąpić sieci CAN, które zwykle wykorzystują kilka sygnałów.

Do linii komunikacyjnej LIN wykorzystywany jest tylko jeden przewód, co pozwala na budowanie wokół niego prostych sieci, dla których szybkość nie jest krytyczna.

Po przekręceniu zapłonu w pozycję „ON”, PCM, poprzez LIN, przeprowadza kontrolę systemów ładowania, rozruchu i akumulatora. Przy pracującym silniku, w pełni sprawnym systemie, napięcie pokładowe powinno wynosić od 13,8 do 14,4 V.

Moduł sterujący układu napędowego (PCM) monitoruje obwód zapłonowy, aby określić, czy układ ładowania działa. Jeśli napięcie jest zbyt niskie, zostanie ustawiony kod błędu. Ten kod pojawi się również, gdy nie ma napięcia, a powinno być.

Ten problem to usterka elektryczna. A odczyt, który jest poniżej zaprogramowanego zakresu, powoduje włączenie się lampki ostrzegawczej na desce rozdzielczej. Również kod błędu P2503 zostanie zapisany i zapamiętany jako usterka.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2503 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapala się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zapala się czerwony wskaźnik naładowania baterii.
 3. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 4. Częste lub nieprzewidywalne zgaśnięcie silnika.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Nagła, nieregularna lub nieprzewidywalna zmiana biegów w automatycznych skrzyniach biegów.
 7. Nieprawidłowe odczyty przyrządów.
 8. Ciągłe rozładowywanie baterii.

Usterka P2503 jest dość poważna, gdyż może powodować problemy z akumulatorem, rozruchem lub układem ładowania. Może również wpływać na działanie innych układów pojazdu. Dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie usterki w przypadku jej wykrycia.

Przyczyny błędów

Kod P2503 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwa bateria.
 • Awarii uległ alternator.
 • Duże rozładowanie akumulatora z powodu zwarcia w okablowaniu lub elementach elektrycznych.
 • Duża oporność w kablu między alternatorem a akumulatorem.
 • Otwarty obwód lub zwarcie między alternatorem a modułem sterującym.
 • Nieprawidłowo zamontowane akcesoria np. alarm, radio, światła.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2503

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2503:

 1. Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany i sprawny.
 2. Sprawdź alternator.
 3. Sprawdzić przewody i złącza przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń.
 4. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów z usterką P2503 jest sprawdzenie biuletynów usług technicznych (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Najczęstszą przyczyną tego kodu jest niskie napięcie akumulatora, oraz wadliwy układ ładowania (uszkodzony alternator). Podczas sprawdzania alternatora warto zwrócić uwagę na pasek alternatora. Pasek alternatora jest często przyczyną usterek.

Sprawdzanie baterii

Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany, sprawdzając, czy na zaciskach nie ma śladów nagromadzenia kwasu. Należy również sprawdzić, czy połączenia zacisków są bezpieczne i w razie potrzeby wyczyścić, naprawić lub wymienić zaciski.

Upewnij się, że wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone lub odłączone i sprawdź system, czy akumulator nie jest rozładowany. W przypadku wykrycia wycieku należy odizolować wszystkie obwody po kolei, aby ustalić winowajcę i w razie potrzeby dokonać naprawy.

Sprawdź akumulator pod obciążeniem i wymień go w przypadku stwierdzenia uszkodzenia. Skasować wszystkie kody i ponownie przetestować system, aby upewnić się, że usterka nie powróci. Jeśli bateria działa zgodnie ze specyfikacją w instrukcji. Nie stwierdzono usterki w wiązce przewodów, przejdź do sprawdzenia alternatora.

Badanie alternatora

Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone, podłącz skaner OBD-2 i sprawdź wyjście alternatora podczas pracy silnika. Jeśli odczyt na wyjściu alternatora nie przekracza 14 V, alternator może być uszkodzony, ale należy sprawdzić okablowanie.

Sprawdź wszystkie połączenia uziemienia pierwotnego i wtórnego, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są OK. Złe uziemienie często prowadzi do przegrzania w miejscach połączeń. Dlatego należy sprawdzić wszystkie końcówki kablowe pod kątem śladów spalania, przypalania lub iskrzenia. W razie potrzeby naprawić.

Należy pamiętać, że wyjście alternatora powinno mieścić się w zakresie 14,2V, gdy silnik pracuje na biegu jałowym. I około 14,6 V przy wzroście obrotów silnika.

Jeśli kod utrzymuje się i nie ma usterki w okablowaniu, ale szybkość ładowania nie jest taka, jak określono, alternator jest uszkodzony. Należy to jednak potwierdzić za pomocą narzędzia skanującego. Jeśli narzędzie skanujące nie jest dostępne, należy użyć multimetru, aby potwierdzić usterkę alternatora.

Przerywana usterka lub awaria PCM

Działania opisane powyżej dotyczą większości pojazdów i powinny usunąć kod P2503. Jeśli jednak kod powraca, prawdopodobnie może występować usterka przerywana. W tym przypadku konieczne będzie pozwolenie na pogłębienie się problemu, zanim będzie można postawić dokładną diagnozę i dokonać ostatecznej naprawy.

Istnieje również możliwość, że nieprawidłowe napięcie systemowe może uszkodzić PCM, jeśli PCM steruje wyjściem alternatora. W takim przypadku należy wymienić PCM, przeprogramować go i sprawdzić pojazd. Aby zobaczyć, czy jakieś kody powrócą.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2503 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chrysler
 • Dodge
 • Ford (Focus)
 • Hyundai
 • Jeep
 • Kia (Sorento)
 • Mazda (3, 6, CX-5, CX-7)
 • Mercedes-Benz
 • Renault (Duster)
 • Subaru (Outback)

W przypadku kodu usterki P2503 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2502, P2504, P2507.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz