Kod błędu P246B – warunki pojazdu niewłaściwe dla regeneracji filtra cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych

Kod błędu P246B brzmi jak „warunki pojazdu niewłaściwe dla regeneracji filtra cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Vehicle Conditions Incorrect for Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P246B

Kod usterki P246B jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako „nieprawidłowe warunki pracy pojazdu przy regeneracji filtra cząstek stałych”. Jest on montowany w pojazdach z silnikami Diesla.

Kod błędu P246B – warunki pojazdu niewłaściwe dla regeneracji filtra cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych

Filtr cząstek stałych (DPF) został zaprojektowany w celu usunięcia dziewięćdziesięciu procent cząstek węgla (sadzy) ze spalin silników wysokoprężnych. Znajduje się on przed katalizatorem lub pułapką NOx.

Kiedy spaliny silnika przechodzą przez filtr sadzy, duże cząstki są zatrzymywane pomiędzy włóknami. W miarę gromadzenia się sadzy wzrasta ciśnienie spalin.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości sadzy i osiągnięciu przez ciśnienie spalin zaprogramowanego poziomu. Element filtrujący musi być regenerowany, aby spaliny mogły dalej przechodzić przez DPF.

Specjalny płyn do silnika Diesla służy do przekształcenia pozostałych cząstek spalin w nietoksyczne spaliny. Ponadto do całkowitego spalenia cząstek stałych w układzie wydechowym wymagana jest wyższa temperatura.

Dopiero wtedy system jest w stanie przekształcić NOx w azot, dwutlenek węgla i wodę. W celu dalszej redukcji NOx w układzie wydechowym dodaje się katalizator redukcyjny (SRC).

Filtr musi przejść w tryb regeneracji w celu samooczyszczenia. Następuje to dopiero po ustaleniu pewnych warunków jazdy. Kod P246B jest ustawiany przez moduł sterujący, gdy filtr jest pełny i nie są spełnione wymagane warunki.

W przypadku wystąpienia tego błędu, pojazd czasami przechodzi w tryb awaryjny, ograniczając tym samym moc silnika i prędkość jazdy.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P246B dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Może zapalić się lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych.
 3. Moc silnika może być zmniejszona.
 4. Zwiększona temperatura silnika.
 5. Nadmierna ilość sadzy emitowanej ze spalinami pojazdu.

Usterka P246B nie jest uważana za bardzo poważną, jednak pozostawiona przez dłuższy czas bez rozwiązania może spowodować, że moduł sterujący silnika (ECM) ustawi pojazd w tryb awaryjny. Spowoduje to ograniczenie prędkości pojazdu i utratę mocy silnika.

Przyczyny błędów

Kod P246B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Awaria filtra cząstek stałych do silników wysokoprężnych.
 • Czujnik ciśnienia DPF jest uszkodzony.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie czujnika ciśnienia DPF.
 • Stosowanie paliwa o wysokiej zawartości siarki.
 • Zanieczyszczony element filtra powietrza.
 • Wyciek powietrza przed DPF zmienia odczyt czujnika.
 • Wyciek spalin.
 • Nieprawidłowa strategia ECM uniemożliwia prawidłową regenerację.
 • Czasami przyczyną jest wadliwy ECM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P246B

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P246B:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Jazda próbna samochodem, aby sprawdzić, czy błąd pojawi się ponownie.
 4. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 5. Sprawdź filtr cząstek stałych, jak również czujnik ciśnienia filtra cząstek stałych.
 6. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub wadliwe elementy.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemu błędu P246B najlepiej rozpocząć od oględzin odpowiednich wiązek i złączy. Szczególną uwagę należy zwrócić na okablowanie w pobliżu gorących elementów układu wydechowego i ostrych krawędzi.

Następnie należy sprawdzić czujnik ciśnienia DPF za pomocą multimetru. Jeśli czujnik nie spełnia wymagań producenta dotyczących odporności, należy go wymienić.

Jeśli czujnik jest OK, sprawdź węże pod kątem zablokowania lub pęknięcia i w razie potrzeby wyczyść lub wymień. Do wymiany należy używać wysokotemperaturowych węży silikonowych.

Węże do czujnika ciśnienia DPF mogą być stopione lub popękane przez temperaturę. Dlatego przy wymianie może być konieczne ich ponowne poprowadzenie w celu wykluczenia elementów wysokotemperaturowych.

Po przetestowaniu czujnika i sprawdzeniu węży należy sprawdzić obwód elektryczny układu. Przed sprawdzeniem rezystancji multimetrem odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone lub zwarte obwody.

Dzięki zastosowaniu się do wszystkich zaleceń, błąd P246B najprawdopodobniej zostanie naprawiony i zniknie. Jeśli tak nie jest, problemem może być uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM).

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P246B może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (Kuga, Mondeo, S-Max)
 • Land Rover
 • Mercedes-Benz

W przypadku kodu usterki P246B czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P244C, P244D, P244E, P244F, P2458, P2459.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz