Kod błędu P2464 – zbyt niskie ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych (Bank 2)

Kod błędu P2464 brzmi jak „zbyt niskie ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Diesel Particulate Filter (DPF) Differential Pressure Too Low (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2464

Kod usterki P2464 to kod ogólny określony jako „Zbyt niski spadek ciśnienia filtra cząstek stałych (Bank 2)”. Montuje się go w pojazdach z silnikiem Diesla.

Kod błędu P2464 – zbyt niskie ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych (Bank 2)

Filtr cząstek stałych (DPF) ma za zadanie usunąć dziewięćdziesiąt procent cząstek węgla (sadzy) ze spalin silników Diesla. Znajduje się on przed katalizatorem lub pułapką NOx.

Kiedy spaliny silnika przechodzą przez filtr sadzy, duże cząstki są zatrzymywane pomiędzy włóknami. W miarę gromadzenia się sadzy wzrasta ciśnienie spalin.

Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości sadzy i osiągnięciu przez ciśnienie spalin zaprogramowanego poziomu. Element filtrujący musi być regenerowany, aby spaliny mogły dalej przechodzić przez DPF.

W większości przypadków czujnik ciśnienia DPF montowany jest w komorze silnika, z dala od samego filtra cząstek stałych. Kontroluje on ciśnienie wsteczne spalin, zanim dotrą one do elementu filtrującego. Służą do tego silikonowe węże, które są połączone z filtrem cząstek stałych i czujnikiem ciśnienia DPF.

Kiedy PCM wykrywa niski stan spadku ciśnienia filtra cząstek stałych, który nie odpowiada specyfikacji producenta. Albo elektryczny sygnał wejściowy z czujnika ciśnienia filtra cząstek stałych przekracza zaprogramowane granice. Kod P2464 zostanie zapisany i zapali się lampka usterki na tablicy rozdzielczej.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2464 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Może zapalić się lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych.
 3. Moc silnika może być zmniejszona.
 4. Zwiększona temperatura silnika.
 5. Nadmierna ilość sadzy emitowana wraz ze spalinami samochodu.

Usterka P2464 nie jest uważana za bardzo poważną, ale pozostawiona bez rozwiązania przez dłuższy czas może spowodować przejście pojazdu w tryb awaryjny przez moduł sterowania silnikiem (ECM). Spowoduje to ograniczenie prędkości pojazdu i spadek mocy silnika.

Przyczyny błędów

Kod P2464 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia DPF.
 • Otwarty obwód lub zwarcie w obwodzie czujnika ciśnienia DPF.
 • Przewody lub węże czujnika ciśnienia DPF są zatkane.
 • Stosowanie paliwa o wysokiej zawartości siarki.
 • Uszkodzony filtr cząstek stałych.
 • Zanieczyszczony element filtra powietrza.
 • Wyciek powietrza przed DPF zmienia odczyt czujnika.
 • Nieprawidłowa strategia ECM uniemożliwia prawidłową regenerację.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł ECM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2464

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2464:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Jazda próbna samochodem, aby sprawdzić, czy błąd P2464 pojawi się ponownie.
 4. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 5. Sprawdź filtr cząstek stałych, jak również czujnik ciśnienia filtra cząstek stałych.
 6. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub wadliwe elementy.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemu błędu P2464 najlepiej rozpocząć od oględzin odpowiednich wiązek i złączy. Szczególną uwagę należy zwrócić na okablowanie w pobliżu gorących elementów układu wydechowego i ostrych krawędzi.

Następnie należy sprawdzić czujnik ciśnienia DPF za pomocą multimetru. Jeśli czujnik nie spełnia wymagań producenta dotyczących odporności, należy go wymienić.

Jeśli czujnik jest OK, sprawdź węże pod kątem zablokowania lub pęknięcia i w razie potrzeby wyczyść lub wymień. Do wymiany należy używać wysokotemperaturowych węży silikonowych.

Węże do czujnika ciśnienia DPF mogą być stopione lub popękane przez temperaturę. Dlatego przy wymianie może być konieczne ich ponowne poprowadzenie w celu wykluczenia elementów wysokotemperaturowych.

Po przetestowaniu czujnika i sprawdzeniu węży należy sprawdzić obwód elektryczny układu. Przed sprawdzeniem rezystancji multimetrem odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone lub zwarte obwody.

Dzięki zastosowaniu się do wszystkich zaleceń, błąd P2464 najprawdopodobniej zostanie naprawiony i zniknie. Jeśli tak nie jest, problemem może być uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM).

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2464 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford
 • Honda (Accord)
 • Mercedes-Benz
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2464 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P244E, P244F, P2465.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz