Kod błędu P244E – temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 2)

Kod błędu P244E brzmi jak „temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Temperature Too Low For Particulate Filter Regeneration (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P244E

Kod usterki P244E to kod ogólny określony jako „Temperatura spalin zbyt niska do regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 2)”. Jest on montowany w pojazdach z silnikami Diesla.

Kod błędu P244E – temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 2)

Filtr cząstek stałych (DPF) ma za zadanie usunąć dziewięćdziesiąt procent cząstek węgla (sadzy) ze spalin silników Diesla. Znajduje się on przed katalizatorem lub pułapką NOx.

Kiedy spaliny silnika przechodzą przez filtr sadzy, duże cząstki są zatrzymywane pomiędzy włóknami. W miarę gromadzenia się sadzy wzrasta ciśnienie spalin.

Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości sadzy i osiągnięciu przez ciśnienie spalin zaprogramowanego poziomu. Element filtrujący musi być regenerowany, aby spaliny mogły dalej przechodzić przez DPF.

Specjalny płyn do silnika Diesla służy do przekształcenia pozostałych cząstek spalin w nietoksyczne spaliny. Ponadto do całkowitego spalania cząstek stałych w układzie wydechowym wymagana jest wyższa temperatura.

Dopiero wtedy system jest w stanie przekształcić NOx w azot, dwutlenek węgla i wodę. W celu dalszej redukcji NOx w układzie wydechowym dodaje się katalizator redukcyjny (SRC).

Filtr musi przejść w tryb regeneracji w celu samooczyszczenia. Następuje to dopiero po spełnieniu określonych warunków. Kod P244E jest ustawiany przez moduł sterujący, gdy filtr jest pełny i nie są spełnione wymagane warunki. W tym przypadku temperatura do regeneracji jest zbyt niska.

W przypadku wystąpienia tego błędu, pojazd czasami przechodzi w tryb awaryjny, ograniczając tym samym moc silnika i prędkość jazdy.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P244E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Może zapalić się lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych.
 3. Moc silnika może być zmniejszona.
 4. Nadmierna ilość sadzy emitowana wraz ze spalinami samochodu.

P244E nie jest uważany za bardzo poważną usterkę, ale jeśli pozostanie nierozwiązany przez dłuższy czas, moduł sterujący silnika (ECM) może wprowadzić pojazd w tryb awaryjny. Spowoduje to ograniczenie prędkości pojazdu i spadek mocy silnika.

Przyczyny błędów

Kod P244E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.
 • Uszkodzony czujnik temperatury DPF.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie czujnika temperatury DPF.
 • Stosowanie paliwa o wysokiej zawartości siarki.
 • Zanieczyszczony element filtra powietrza.
 • Wyciek spalin.
 • Nieprawidłowa strategia ECM uniemożliwia prawidłową regenerację.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł ECM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P244E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P244E:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Należy wykonać jazdę próbną, aby sprawdzić, czy błąd P244E pojawi się ponownie.
 4. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 5. Sprawdź filtr cząstek stałych, jak również czujnik temperatury filtra cząstek stałych.
 6. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub wadliwe elementy.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemu błędu P244E najlepiej rozpocząć od oględzin odpowiednich wiązek i złączy. Należy zwrócić szczególną uwagę na okablowanie w pobliżu gorących elementów układu wydechowego i ostrych krawędzi.

Następnie należy sprawdzić czujnik temperatury DPF za pomocą multimetru. Jeśli czujnik nie spełnia wymagań producenta dotyczących odporności, należy go wymienić.

Jeśli czujnik jest OK, sprawdź węże pod kątem zablokowania lub pęknięcia i w razie potrzeby wyczyść lub wymień. Do wymiany należy używać wysokotemperaturowych węży silikonowych.

Po przetestowaniu czujnika i sprawdzeniu węży, sprawdź obwód elektryczny układu. Przed sprawdzeniem rezystancji multimetrem odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone lub zwarte obwody.

Stosując się do wszystkich zaleceń, błąd P244E najprawdopodobniej zostanie naprawiony i zniknie. Jeśli tak nie jest, problemem może być uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM).

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P244E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Toyota

W przypadku kodu usterki P244E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P244A, P244B, P244C, P244D, P244F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz