Kod błędu P244C – temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 1)

Kod błędu P244C brzmi jak „temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Temperature Too Low For Particulate Filter Regeneration (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P244C

Kod usterki P244C to kod ogólny określony jako „Temperatura spalin zbyt niska do regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 1)”. Jest on montowany w pojazdach z silnikami Diesla.

Kod błędu P244C – temperatura spalin zbyt niska dla regeneracji filtra cząstek stałych (Bank 1)

Filtr cząstek stałych (DPF) został zaprojektowany w celu usunięcia dziewięćdziesięciu procent cząstek węgla (sadzy) ze spalin silników wysokoprężnych. Znajduje się on przed katalizatorem lub pułapką NOx.

Kiedy spaliny silnika przechodzą przez filtr sadzy, duże cząstki są zatrzymywane pomiędzy włóknami. W miarę gromadzenia się sadzy wzrasta ciśnienie spalin.

Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości sadzy i osiągnięciu przez ciśnienie spalin zaprogramowanego poziomu. Element filtrujący musi być regenerowany, aby spaliny mogły dalej przechodzić przez DPF.

Specjalny płyn do silnika Diesla służy do przekształcenia pozostałych cząstek spalin w nietoksyczne spaliny. Ponadto do całkowitego spalenia cząstek stałych w układzie wydechowym wymagana jest wyższa temperatura.

Dopiero wtedy system jest w stanie przekształcić NOx w azot, dwutlenek węgla i wodę. W celu dalszej redukcji NOx w układzie wydechowym dodaje się katalizator redukcyjny (SRC).

Filtr musi przejść w tryb regeneracji w celu samooczyszczenia. Następuje to dopiero po spełnieniu określonych warunków. Kod P244C jest ustawiany przez moduł sterujący, gdy filtr jest pełny i nie są spełnione wymagane warunki. W tym przypadku temperatura do regeneracji jest zbyt niska.

W przypadku wystąpienia tego błędu, pojazd czasami przechodzi w tryb awaryjny, ograniczając tym samym moc silnika i prędkość jazdy.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P244C dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Może zapalić się lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych.
 3. Moc silnika może być zmniejszona.
 4. Nadmierna ilość sadzy emitowana wraz ze spalinami samochodu.

Usterka P244C nie jest uważana za bardzo poważną, ale jeśli pozostanie nierozwiązana przez dłuższy czas, moduł sterujący silnika (ECM) może ustawić pojazd w tryb awaryjny. Spowoduje to ograniczenie prędkości pojazdu i spadek mocy silnika.

Przyczyny błędów

Kod P244C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.
 • Uszkodzony czujnik temperatury DPF.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie czujnika temperatury DPF.
 • Stosowanie paliwa o wysokiej zawartości siarki.
 • Zanieczyszczony element filtra powietrza.
 • Wyciek spalin.
 • Nieprawidłowa strategia ECM uniemożliwia prawidłową regenerację.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł ECM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P244C

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P244C:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy błąd P244C pojawi się ponownie.
 4. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 5. Sprawdź filtr cząstek stałych, jak również czujnik temperatury filtra cząstek stałych.
 6. Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub wadliwe elementy.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemu błędu P244C najlepiej rozpocząć od oględzin odpowiednich wiązek i złączy. Szczególną uwagę należy zwrócić na okablowanie w pobliżu gorących elementów układu wydechowego i ostrych krawędzi.

Następnie należy sprawdzić czujnik temperatury DPF za pomocą multimetru. Jeśli czujnik nie spełnia wymagań producenta dotyczących odporności, należy go wymienić.

Jeśli czujnik jest OK, sprawdź węże pod kątem zablokowania lub pęknięcia i w razie potrzeby wyczyść lub wymień. Do wymiany należy używać wysokotemperaturowych węży silikonowych.

Po przetestowaniu czujnika i sprawdzeniu węży, sprawdź obwód elektryczny układu. Przed sprawdzeniem rezystancji multimetrem odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone lub zwarte obwody.

Jeśli wszystkie zalecenia zostaną wykonane, błąd P244C najprawdopodobniej zostanie naprawiony i zniknie. Jeśli tak nie jest, problemem może być uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM).

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P244C może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Ford (Connect, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max, Transit)
 • Isuzu
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P244C czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P244A, P244B, P244D, P244E, P244F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz