Kod błędu P2432 – obwód czujnika przepływu/ciśnienia powietrza układu wtrysku powietrza wtórnego niski (Bank 1)

Kod błędu P2432 brzmi jak „obwód czujnika przepływu/ciśnienia powietrza układu wtrysku powietrza wtórnego niski (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2432

Kod błędu P2432 dotyczy układu wtrysku powietrza wtórnego, który wtłacza powietrze z otoczenia do układu wydechowego podczas uruchamiania zimnego silnika. To dodatkowe powietrze pomaga spalić bardzo bogate spaliny, które powstają po rozgrzaniu silnika.

Kod błędu P2432 – obwód czujnika przepływu/ciśnienia powietrza układu wtrysku powietrza wtórnego niski (Bank 1)

Układ wtrysku powietrza wtórnego oparty jest na pompie napędzanej paskiem lub elektrycznej. Pompa wtłacza powietrze z otoczenia do układu wydechowego silnika w celu zmniejszenia emisji.

Do doprowadzenia zimnego powietrza zewnętrznego do pompy stosowane są węże odporne na działanie wysokich temperatur na bazie silikonu. Powietrze z otoczenia jest filtrowane przed zasysaniem przez obudowę filtra powietrza zaprojektowaną specjalnie dla systemu wtrysku powietrza wtórnego.

Powietrze z otoczenia jest dostarczane do układu wydechowego poprzez wysokotemperaturowe przewody silikonowe i stalowe podłączone do otworów w rurach wydechowych. W każdym wężu wydechowym zamontowane są jednokierunkowe zawory zwrotne, aby zapobiec przedostawaniu się kondensatu do pompy i powodowaniu awarii.

PCM steruje pompą wtrysku powietrza wtórnego w zależności od temperatury silnika, obrotów i pozycji przepustnicy.

Czujnik ciśnienia powietrza służy do kontroli ciśnienia wlotowego do zaworu elektromagnetycznego sterowania powietrzem. Do otwierania i zamykania zaworu w określonych temperaturach i ciśnieniach zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli PCM wykryje niskie napięcie lub sygnał rezystancyjny w obwodzie czujnika przepływu powietrza / ciśnienia powietrza w układzie wtrysku powietrza wtórnego. Wtedy kod P2432 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna usterki (MIL).

W niektórych pojazdach czujnik ciśnienia jest częścią zaworu elektromagnetycznego sterującego przepływem powietrza.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2432 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. W niektórych pojazdach europejskich zapali się lampka kontrolna zanieczyszczenia.
 3. Hałas pompy powietrza spowodowany zużyciem mechanicznym lub ciałami obcymi w pompie powietrza.
 4. Silnik nie przyspiesza dobrze.
 5. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 6. Pływające obroty, a także próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 7. Czasami może nie być żadnych objawów, pomimo zapisania kodu usterki.

Ciężkość błędu P2432 waha się od umiarkowanej do ciężkiej w zależności od konkretnych objawów usterki. W niektórych przypadkach jazda z tą usterką może być bardzo niebezpieczna.

Przyczyny błędów

Kod P2432 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona jest pompa wtrysku powietrza wtórnego.
 • Zawory zwrotne pompy uległy awarii.
 • Uszkodzony jest przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego.
 • Problem z cewką sterującą.
 • Czujnik ciśnienia powietrza jest uszkodzony.
 • Wilgoć w pompie i silniku.
 • Otwarte lub przerwane zasilanie układu wtrysku powietrza wtórnego.
 • Przepalony bezpiecznik wtrysku powietrza wtórnego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2432

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2432:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyeliminuj wszelkie inne błędy, które mogą być obecne przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P2432.
 3. Sprawdzić wzrokowo okablowanie elektryczne i złącza związane z układem wtrysku powietrza wtórnego.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdzić pompę wtrysku powietrza wtórnego.
 6. Przetestować czujnik ciśnienia powietrza.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemu P2432 jest przestudiowanie biuletynów obsługi technicznej (TSB) dla konkretnego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu wskazując Ci właściwy kierunek.

Następnie należy sprawdzić elektrykę, która obejmuje pompę wtrysku powietrza wtórnego, zawór zwrotny, czujnik ciśnienia, zawór sterujący powietrzem i PCM. Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową wiązki przewodów pod kątem oczywistych usterek.

Następnie sprawdź złącza i połączenia pod kątem bezpieczeństwa, korozji i uszkodzonych styków. Proces ten powinien obejmować wszystkie złącza obwodów i połączenia ze wszystkimi komponentami, w tym z PCM.

Sprawdź zawór zwrotny, aby upewnić się, że przepływ powietrza odbywa się tylko w jednym kierunku. Kondensacja jest oznaką wadliwego jednokierunkowego zaworu zwrotnego, umożliwiającego jej przepływ z wydechu do pompy.

Sprawdź napięcie

Jeśli pompa powietrza nie uruchomi się, należy sprawdzić wszystkie odpowiednie bezpieczniki, przekaźniki, okablowanie i silnik pompy pod kątem ciągłości. W razie potrzeby wymienić lub naprawić wadliwe elementy.

Testy integralności należy zawsze przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Normalny odczyt rezystancji dla przewodów i połączeń powinien wynosić 0 omów.

Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, rozwarcia, zwarcia lub korozję, które należy naprawić lub wymienić.

Jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie, a kod P2432 nadal się pojawia, najprawdopodobniej mamy do czynienia z usterką czujnika ciśnienia wtrysku powietrza wtórnego. Ale nie należy też wykluczać usterki PCM do czasu wymiany czujnika ciśnienia.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2432 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet (Cobalt)
 • Lexus (GX460)
 • Volkswagen (Jetta, Passat)

W przypadku kodu usterki P2432 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0411, P0491, P0721, P2430, P2431, P2433, P2434, P3433.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz