Kod błędu P2425 – obwód sterowania zaworem chłodzącym recyrkulacji spalin/otwarty

Kod błędu P2425 brzmi jak „obwód sterowania zaworem chłodzącym recyrkulacji spalin/otwarty”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooling Valve Control Circuit/Open”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2425

Zapisany kod P2425 oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) nie wykrył żadnego napięcia w obwodzie sterowania zaworem chłodzącym recyrkulacji spalin (EGR). Układy chłodzenia EGR są stosowane tylko w silnikach wysokoprężnych.

Kod błędu P2425 – obwód sterowania zaworem chłodzącym recyrkulacji spalin/otwarty

Zadaniem układu recyrkulacji spalin jest skierowanie części obojętnych gazów spalinowych z powrotem do układu wlotowego silnika. Zastąpienie gazów spalinowych powietrzem bogatym w tlen prowadzi do zmniejszenia ilości cząstek tlenku azotu (NOx).

Układy chłodzenia EGR służą do obniżania temperatury gazów, zanim dostaną się one do układu wlotu powietrza do silnika. Elektronicznie sterowany zawór chłodzący EGR reguluje w określonych warunkach przepływ płynu chłodzącego silnik do chłodnicy EGR.

PCM wykorzystuje dane wejściowe z czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT) i czujnika/czujników temperatury chłodnicy EGR. Określenie, kiedy i w jakim stopniu otwiera się lub zamyka zawór chłodziwa EGR. PCM monitoruje napięcie układu sterowania zaworem chłodzącym EGR po każdym włączeniu kluczyka.

Czujniki temperatury chłodnicy EGR i temperatury recyrkulacji spalin informują PCM o zmianach temperatury płynu chłodzącego silnik. PCM porównuje te sygnały wejściowe, aby obliczyć, czy układ chłodzenia EGR działa prawidłowo.

Czujniki temperatury układu EGR są zwykle umieszczone w pobliżu zaworu EGR. Czujniki ECT są zwykle umieszczone w płaszczu wodnym głowicy cylindrów lub w płaszczu wodnym kolektora dolotowego.

Jeśli napięcie układu sterowania zaworem EGR jest poza zaprogramowanymi parametrami. Lub jeśli sygnały wejściowe z czujnika EGR/czujnika temperatury nie są takie same jak sygnały z czujnika ECT, zostanie zapisany kod błędu P2425. Może również zaświecić się lampka kontrolna awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2425 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Mogą również wystąpić kody czujnika temperatury spalin.
 3. Mogą również występować dodatkowe usterki czujnika temperatury silnika.
 4. W układzie recyrkulacji spalin mogą wystąpić inne awarie spowodowane nagromadzeniem się węgla lub sadzy w układzie.
 5. Silnik może nie przejść testu emisji spalin.
 6. Podczas przyspieszania może być słyszalny odgłos stukania.
 7. Obniżone osiągi silnika.
 8. Zwiększone zużycie paliwa.
 9. Mogą nie występować żadne objawy poza zapisanym kodem usterki.

Stopień nasilenia kodu P2425 może być różny, od średniego do poważnego, w zależności od konkretnych objawów usterki. Jak również poziom wydajności chłodnicy i zaworu obejściowego.

Uszkodzony zawór recyrkulacji spalin lub obwód sterujący może powodować nadmierne spalanie i przedwczesny zapłon. Może to spowodować uszkodzenie tłoków, zaworów i innych powiązanych elementów wewnętrznych silnika.

Przyczyny błędów

Kod P2425 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zanieczyszczony lub zatkany układ recyrkulacji spalin.
 • Uszkodzony przekaźnik EGR lub czujnik temperatury.
 • Nadmierne osadzanie się sadzy lub węgla na ścianach.
 • Zwarcie lub uszkodzenie przewodów elektrycznych związanych z układem recyrkulacji spalin.
 • Osłabione, skorodowane lub uszkodzone złącza elektryczne związane z układem recyrkulacji spalin.
 • Niski poziom płynu chłodzącego silnik.
 • Przegrzanie silnika.
 • Uszkodzony jest wentylator chłodzący układu recyrkulacji spalin.
 • W rzadkich przypadkach może wystąpić awaria modułu sterowania silnikiem (ECM).

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2425

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2425:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy kod P2425 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i złącza związane z układem recyrkulacji spalin.
 4. W razie potrzeby należy naprawić lub wymienić wszystkie zwarte, uszkodzone, zniszczone lub skorodowane elementy.
 5. Jeśli problem nadal występuje, należy sprawdzić, czy kanały układu recyrkulacji spalin nie są zablokowane.
 6. Sprawdzić działanie zaworu chłodzącego recyrkulacji spalin.
 7. Zmierz napięcie w obwodzie za pomocą multimetru cyfrowego.
 8. Porównać zmierzoną wartość z wartością podaną w arkuszu danych producenta, w razie potrzeby wymienić uszkodzony zawór.
 9. Jeśli problem nadal występuje, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterowania silnikiem (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów związanych z P2425 jest sprawdzenie Technicznych Biuletynów Serwisowych (TSB). Informacje o znanych problemach z danym pojazdem.

Zaawansowane czynności diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Do dokładnego wykonania tych czynności może być potrzebny specjalistyczny sprzęt i wiedza.

Poczekać, aż silnik pojazdu ostygnie. W większości przypadków układy recyrkulacji spalin są bardzo gorące. Ponieważ są one zazwyczaj montowane bezpośrednio w układzie wydechowym. Dlatego jeśli nie dopuścisz do ostygnięcia silnika, możesz ulec poparzeniu.

Uszkodzenia wizualne

Zlokalizować wszystkie elementy związane z obiegiem chłodnicy recyrkulacji spalin i sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń fizycznych. W zależności od konkretnego pojazdu obwód ten może zawierać kilka elementów. Przełącznik temperatury, zawór przelewowy, zawór recyrkulacji spalin, chłodnica recyrkulacji spalin i jednostka sterująca silnika.

Wykonaj dokładną kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy w wiązce przewodów nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady po oparzeniach. Następnie należy sprawdzić złącza i połączenia pod kątem bezpieczeństwa, korozji i uszkodzeń styków.

Należy dokładnie sprawdzić integralność wiązek przewodów. Często przebiegają one wzdłuż i wokół rury wydechowej. Dlatego należy zabezpieczyć wszelkie luźne przewody. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, przylutuj go i upewnij się, że jest odpowiednio zaizolowany.

Kontrola napięcia

Podczas sprawdzania napięcia należy stwierdzić brak zasilania lub uziemienia. Wymaga to sprawdzenia ciągłości okablowania, złączy i innych elementów.

Normalny odczyt rezystancji przewodów i połączeń powinien wynosić 0 omów. Obecność oporu lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie. Który z nich jest otwarty, zwarty lub skorodowany i powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

Napięcie odniesienia i dopuszczalne zakresy mogą się różnić w zależności od konkretnego pojazdu i konfiguracji obwodu.

Jeśli wszystkie obwody czujnika sterowania zaworem chłodzącym EGR są w porządku, ale błąd P2425 nadal występuje. Za pomocą termometru na podczerwień należy sprawdzić temperaturę spalin na wlocie i wylocie chłodnicy (zaworu) EGR. Porównaj wyniki ze specyfikacjami producenta i w razie potrzeby wymień uszkodzone elementy układu chłodzenia EGR.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2425 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi (Q7)
 • Ford
 • Infiniti
 • Nissan
 • Opel
 • Renault (Master)
 • Volkswagen (Touareg, Transporter)

W przypadku kodu usterki P2425 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2413, P2426, P2427, P2457.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz