Kod błędu P2283 – usterka obwodu czujnika ciśnienia sterowania wtryskiwaczem

Kod błędu P2283 brzmi jak „usterka obwodu czujnika ciśnienia sterowania wtryskiwaczem”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Injector Control Pressure (ICP) Sensor Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2283

Ten kod błędu diagnostycznego (DTC) jest ogólnym kodem układu napędowego. Błąd P2283 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P2283 – usterka obwodu czujnika ciśnienia sterowania wtryskiwaczem

Utrzymywanie się tego kodu oznacza, że w obwodzie czujnika ciśnienia sterującego wtryskiwaczami wykryto usterkę. W większości pojazdów obwód ten jest zwykle kontrolowany przez moduł sterowania silnikiem (PCM).

Chociaż kod ten jest stosowany głównie w wysokociśnieniowych układach wtrysku paliwa w silnikach Diesla, może być również stosowany w pojazdach z silnikami benzynowymi. PCM steruje wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa za pomocą jednego lub więcej czujników ciśnienia paliwa.

Układ wtrysku wysokociśnieniowego silnika wysokoprężnego działa zgodnie z rozrządem zaworów i jest uruchamiany przez główne elementy rozrządu silnika. Nieprawidłowe ciśnienie w układzie sterowania wtryskiwaczami może świadczyć o poważnej usterce w mechanizmach smarowania lub rozrządu silnika.

Warunki, które powodują pojawienie się tego kodu mogą mieć charakter mechaniczny lub elektryczny.

Jeśli PCM wykryje usterkę w obwodzie czujnika ciśnienia sterowania wtryskiwaczami, zostanie zapisany kod P2283 i zapali się lampka kontrolna usterki (MIL). Może upłynąć kilka cykli zapłonu z brakiem zapalenia.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2283 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Niskie ciśnienie oleju.
 4. Nadmierna ilość spalin.
 5. Nietypowe odgłosy z komory silnika.
 6. Silnik może nie dać się uruchomić.

W większości przypadków błąd P2283 jest wysoki, ponieważ może prowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. Wskazane jest więc jak najszybsze wyeliminowanie przyczyn.

Przyczyny błędów

Kod P2283 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia sterowania wtryskiwaczami.
 • Wadliwy przełącznik ciśnienia wtrysku wysokiego ciśnienia.
 • Niski poziom oleju lub paliwa.
 • Wadliwa pompa olejowa.
 • Uszkodzona pompa paliwowa.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie sterowania.
 • Skorodowane, uszkodzone lub luźne złącze.
 • Wadliwy lub uszkodzony styk masy skrzynki sterującej.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2283

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2283:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Przed kontynuowaniem diagnostyki z kodem diagnostycznym P2283 należy sprawdzić poziom oleju i paliwa.
 3. Jeśli poziom jest normalny, sprawdź ciśnienie oleju i sprawdź pompę oleju i paliwa.
 4. Sprawdź również węże pod kątem szczelności.
 5. Sprawdzić i przetestować podłączone okablowanie.
 6. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zerwane, uszkodzone lub skorodowane przewody.
 7. Przetestuj czujnik ciśnienia wtrysku, a także przekaźnik.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed zdiagnozowaniem błędu P2283 należy sprawdzić, czy silnik jest napełniony olejem do właściwego poziomu oraz czy lampki ciśnienia i poziomu oleju na tablicy rozdzielczej nie świecą się. Jeśli tak nie jest, może być konieczne ręczne sprawdzenie ciśnienia oleju.

Ciśnienie oleju wpływa na elementy rozrządu silnika. Wtrysk wysokociśnieniowy jest napędzany przez elementy rozrządu silnika. Jeśli ciśnienie oleju w silniku jest niskie, może to mieć negatywny wpływ na czas wtrysku.

Następnie należy przeprowadzić kontrolę wzrokową odpowiednich wiązek przewodów, jak również złączy. Naprawić lub wymienić wszystkie przewody, które zostały przecięte, spalone lub w inny sposób uszkodzone.

Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Za pomocą multimetru sprawdzić obwody napięcia i masy na czujniku ciśnienia układu wtryskowego. W przypadku braku napięcia sprawdzić bezpieczniki systemowe, w razie potrzeby wymienić przepalone.

Jeśli wykryto napięcie, sprawdź odpowiedni obwód na złączu PCM. Jeśli nie zostanie wykryte napięcie, prawdopodobnie istnieje otwarty obwód między tym czujnikiem a PCM. W przypadku wykrycia napięcia na PCM możliwe jest, że uszkodzony jest sam moduł lub występuje błąd programowania.

Również przy kasowaniu błędu P2283 należy sprawdzić multimetrem sam czujnik ciśnienia wtrysku. Jeśli nie spełnia specyfikacji producenta, jest wadliwy i należy go wymienić.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2283 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Jeep
 • Mercedes-Benz
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P2283 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2284, P2285, P2286, P2287.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz