Kod błędu P2258 – obwód „A” układu sterowania wtórnym wtryskiem powietrza wysoki

Kod błędu P2258 brzmi jak „obwód „A” układu sterowania wtórnym wtryskiem powietrza wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Secondary Air Injection System Control „A” Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2258

Kod błędu P2258 dotyczy układu wtrysku powietrza wtórnego, który wtłacza powietrze zewnętrzne do układu wydechowego podczas uruchamiania zimnego silnika. To dodatkowe powietrze pomaga spalić bardzo bogate spaliny, które powstają po rozgrzaniu silnika.

Kod błędu P2258 – obwód

Układ wtrysku powietrza wtórnego oparty jest na pompie napędzanej paskiem lub elektrycznej. Pompa wtłacza powietrze z otoczenia do układu wydechowego silnika w celu zmniejszenia emisji.

Do doprowadzenia zimnego powietrza zewnętrznego do pompy stosowane są węże odporne na działanie wysokich temperatur na bazie silikonu. Powietrze z otoczenia jest filtrowane przed zasysaniem przez obudowę filtra powietrza zaprojektowaną specjalnie dla systemu wtrysku powietrza wtórnego.

Powietrze z otoczenia jest dostarczane do układu wydechowego poprzez wysokotemperaturowe przewody silikonowe i stalowe podłączone do otworów w rurach wydechowych. W każdym wężu wydechowym zamontowane są jednokierunkowe zawory zwrotne, aby zapobiec przedostawaniu się kondensatu do pompy i powodowaniu awarii.

PCM steruje pracą pompy wtryskowej powietrza wtórnego w zależności od temperatury silnika, obrotów i pozycji przepustnicy.

Jeśli PCM wykryje nadmierne napięcie w obwodzie sterowania A układu wtrysku powietrza wtórnego, zapisany zostanie kod P2258. Zapali się wówczas lampka sygnalizacyjna usterki (MIL), co może wymagać kilku cykli awarii zapłonu.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2258 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. W niektórych pojazdach europejskich zapali się lampka kontrolna zanieczyszczenia.
 3. Hałas pompy powietrza spowodowany zużyciem mechanicznym lub ciałami obcymi w pompie powietrza.
 4. Silnik nie przyspiesza dobrze.
 5. Silnik może pracować z nadmiernie wzbogaconą mieszanką, jeśli do kolektora wydechowego dostanie się nadmierna ilość powietrza.
 6. Czasami mogą nie wystąpić żadne objawy, choć kod usterki jest nadal obecny.

Ciężkość tego kodu nie jest wysoka, ale jest mało prawdopodobne, że pojazd przejdzie test emisji. Bo jak pojawi się błąd P2258 to emisja wzrośnie.

Przyczyny błędów

Kod P2258 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawory zwrotne pompy uległy awarii.
 • Uszkodzony jest przekaźnik pompy powietrza wtórnego.
 • Problem z cewką sterującą.
 • Zerwanie lub nieszczelność węży lub kanałów.
 • Zanieczyszczenia w wężach, kanałach i innych elementach.
 • Wilgoć w pompie i silniku.
 • Otwory lub przerwy w zasilaniu układu wtrysku powietrza wtórnego.
 • Przepalony bezpiecznik wtrysku powietrza wtórnego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2258

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2258:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyeliminuj wszelkie inne błędy, które mogą być obecne przed kontynuowaniem diagnostyki kodu P2258.
 3. Sprawdzić wzrokowo okablowanie elektryczne i złącza związane z układem wtrysku powietrza wtórnego.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdzić przekaźnik pompy powietrza wtórnego.
 6. Przetestować opór pompy powietrza wtórnego.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Kod P2258 ustawia się, gdy podczas zimnego startu nie ma powietrza zewnętrznego, które mogłoby spalić nadmiar węglowodorów w układzie wydechowym. Powoduje to, że napięcie na przednim czujniku tlenu nie spada do ustalonego poziomu.

Procedura diagnostyczna wymaga, aby silnik był zimny, najlepiej przy unieruchomionym pojeździe przez co najmniej 10-12 godzin. Następnie należy podłączyć przyrząd diagnostyczny i uruchomić silnik.

Napięcie na przednim czujniku tlenu powinno spaść poniżej 0,125 V po około 5-10 sekundach. Usterka w układzie powietrza wtórnego zostanie potwierdzona, jeśli napięcie nie spadnie do tej wartości.

Jeśli napięcie nie spadnie do 0,125 V, ale słychać pracę pompy powietrza, sprawdź wszystkie węże, przewody powietrzne, zawory i cewki pod kątem szczelności. Należy również pamiętać o sprawdzeniu wszystkich węży, kanałów i zaworów pod kątem przeszkód takich jak nagromadzenie węgla lub inne zatory.

Jeżeli pompa powietrza nie uruchamia się, należy sprawdzić wszystkie odpowiednie bezpieczniki, przekaźniki, okablowanie i silnik pompy pod kątem ciągłości. W razie potrzeby wymienić lub naprawić wadliwe elementy.

Gdy wszystkie kontrole zostały wykonane, ale usterka P2258 nadal występuje, może być konieczne usunięcie kolektora wydechowego lub głowicy cylindra. Aby uzyskać dostęp do przewodów systemu w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2258 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Dodge
 • Ford (Focus, Fusion)
 • Jaguar
 • Land Rover (Range Rover)
 • Mazda
 • Mercury (Milan)
 • Saab

W przypadku kodu usterki P2258 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0202, P2257, P2259, P2260.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz