Kod błędu P2216 – obwód czujnika tlenków azotu wysoki (Bank 2)

Kod błędu P2216 brzmi jak „obwód czujnika tlenków azotu wysoki (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Nitrogen Oxides (NOx) Sensor Circuit High (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2216

Kod diagnostyczny P2216 to kod ogólny definiowany jako wysoki poziom sygnału w obwodzie czujnika tlenku azotu (Bank 2). Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje awarię lub usterkę samego czujnika NOx lub obwodu sterującego.

Kod błędu P2216 – obwód czujnika tlenków azotu wysoki (Bank 2)

Moduł sterujący monitoruje niezliczoną ilość czujników, aby utrzymać silnik w sprawności, niezawodności i pracy. Aktywnie monitoruje również emisje i dba o to, aby do atmosfery trafiało jak najmniej węglowodorów.

PCM wykorzystuje czujniki NOx do monitorowania poziomu tlenku azotu w spalinach, aby dać wskazówkę o ilości emitowanych węglowodorów. Ponieważ NOx jest jednym z głównych zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki Diesla.

ECM aktywuje błąd P2216 i związane z nim kody, gdy monitoruje wysoki poziom sygnału z czujnika NOx lub jego obwodów. W większości przypadków będzie to usterka mechaniczna, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki pracy czujnika.

Gdy PCM wykryje wysoki poziom sygnału w czujniku NOx lub jego obwodzie sterującym, ustawia kod P2216, po czym zapala się lampka ostrzegawcza. Jeśli lampka ostrzegawcza miga, oznacza to poważny problem, który może dotyczyć katalizatora.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2216 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Wzrost emisji szkodliwych substancji.
 3. Pływające obroty, a także próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 4. Zapłon przeskakuje pod obciążeniem lub na biegu jałowym.
 5. Zmniejszona wydajność silnika.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.
 7. Nadmierna ilość spalin.

Błąd P2216 nie jest uważany za bardzo poważny, jednak jak w przypadku każdego problemu, wskazane jest jego rozwiązanie. Z tym kodem istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie przejdziesz testu emisji spalin, ponieważ emisja zostanie przekroczona.

Przyczyny błędów

Kod P2216 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy lub uszkodzony czujnik NOx.
 • Czujnik NOx jest zabrudzony.
 • Uszkodzone lub zużyte złącze czujnika NOx.
 • Uszkodzone okablowanie.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2216

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2216:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyścić kody usterek z pamięci komputera i wykonać jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy kod P2216 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź przewody i odpowiednie złącza prowadzące do czujnika NOx. Sprawdź, czy nie są one uszkodzone lub postrzępione. W razie potrzeby naprawić lub wymienić.
 4. Sprawdzić i przetestować czujnik NOx, w razie potrzeby wymienić, jeśli uległ awarii.
 5. Jeśli przyczyną jest uszkodzony PCM, należy go wymienić lub przeprogramować.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń czujnika, okablowania i złączy. Następnie należy rozpocząć procedurę diagnostyczną przy użyciu narzędzia skanującego. Aby ustalić, czy błąd P2216 jest jedynym błędem, jeśli nie, może warto najpierw uporządkować inne kody usterek.

Jeśli nie stwierdzono problemów z uszkodzonymi lub skorodowanymi złączami, należy przeprowadzić dokładną kontrolę wszystkich powiązanych przewodów. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone okablowanie.

Sprawdź okablowanie i czujnik NOx

Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń w okablowaniu, przygotuj się do przeprowadzenia testu napięcia odniesienia, uziemienia, rezystancji i ciągłości. Należy pamiętać o odłączeniu czujnika od wiązki przewodów, aby nie uszkodzić PCM i uniknąć zwarcia.

Czujnik NOx jest częścią obwodu sterowania, musi być również sprawdzony. Porównaj wszystkie odczyty na czujniku z wartościami podanymi w instrukcji. Wymień czujnik, jeśli odczyt jest poza określonym zakresem lub wartością.

Podczas wymiany czujnika NOx upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne i że wszystkie przewody są zabezpieczone z dala od gorących elementów. Następnie uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać do normalnej temperatury, aby nowy czujnik przeszedł w tryb pętli zamkniętej.

Główną przyczyną błędu P2216 jest uszkodzony czujnik NOx, więc jego wymiana powinna rozwiązać problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2216 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW
 • Chevrolet
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • GMC
 • Hino
 • Isuzu
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2216 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2213, P2214, P2215, P2217.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz