Kod błędu P2212 – tlenki azotu obwód czujnika nagrzewnicy przerywany (Bank 1)

Kod błędu P2212 brzmi jak „tlenki azotu obwód czujnika nagrzewnicy przerywany (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Nitrogen Oxides (NOx) Sensor Heater Sense Circuit Intermittent (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2212

Kod diagnostyczny P2212 jest kodem ogólnym definiowanym jako przerywany sygnał w obwodzie grzałki czujnika tlenku azotu (Bank 1). Ustawia się, gdy Moduł Sterowania Układem Powertrain (PCM) wykryje przerywany sygnał w samej grzałce czujnika NOx lub jej obwodzie.

Kod błędu P2212 – tlenki azotu obwód czujnika nagrzewnicy przerywany (Bank 1)

PCM wykorzystuje czujniki NOx do monitorowania poziomu tlenku azotu w spalinach, co stanowi wskazówkę dotyczącą ilości emitowanych węglowodorów. Ponieważ NOx jest jednym z głównych zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki Diesla.

Obwód grzałki czujnika NOx odpowiada za wstępne podgrzanie czujnika, co jest niezbędne do przyspieszenia czasu nagrzewania się czujnika. To skutecznie podnosi go do temperatury roboczej, nie polegając wyłącznie na temperaturze spalin, aby go rozgrzać.

Gdy PCM wykryje przerywany sygnał w obwodzie grzałki czujnika tlenku azotu (Bank 1), ustawia kod P2212 i zapala się lampka ostrzegawcza. Kod pojawia się, gdy moduł sterowania wykrywa problem z poziomem wyjściowym z tego obwodu grzałki czujnika NOx.

Jeśli lampka kontrolna miga, oznacza to poważny problem, który może dotyczyć katalizatora.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2212 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Wzrost emisji szkodliwych substancji.
 3. Pływające obroty, a także próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 4. Zmniejszona wydajność silnika.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Nadmierna ilość spalin.
 7. Pojazd może nie przejść pomyślnie testu emisji spalin.

Błąd P2212 nie jest uważany za bardzo poważny, jednak jak w przypadku każdego problemu, zaleca się jego rozwiązanie. Z tym kodem prawdopodobnie nie przejdziesz testu emisji spalin, ponieważ emisja będzie nadmierna.

Przyczyny błędów

Kod P2212 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona grzałka w czujniku NOx.
 • Wadliwy lub uszkodzony czujnik NOx.
 • Czujnik NOx jest zabrudzony.
 • Uszkodzone lub zużyte złącze czujnika NOx.
 • Uszkodzone okablowanie.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2212

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2212:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj samochód, aby sprawdzić, czy kod P2212 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź okablowanie i odpowiednie złącza prowadzące do czujnika NOx. Sprawdź, czy nie są one uszkodzone lub postrzępione. W razie potrzeby naprawić lub wymienić.
 4. Sprawdzić i przetestować czujnik NOx, w razie potrzeby wymienić, jeśli uległ awarii.
 5. Jeśli przyczyną jest uszkodzony PCM, należy go wymienić lub przeprogramować.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń czujnika, okablowania i złączy. Następnie należy rozpocząć procedurę diagnostyczną przy użyciu narzędzia skanującego. Aby ustalić, czy błąd P2212 jest jedynym błędem, jeśli nie, może warto najpierw uporządkować inne kody usterek.

Jeśli nie stwierdzono problemów z uszkodzonymi lub skorodowanymi złączami, należy przeprowadzić dokładną kontrolę wszystkich powiązanych przewodów. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone okablowanie.

Sprawdź okablowanie i czujnik NOx

Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń okablowania, przygotuj się do przeprowadzenia testu napięcia odniesienia, uziemienia, rezystancji i ciągłości. Należy pamiętać o odłączeniu czujnika od wiązki przewodów, aby nie uszkodzić PCM i uniknąć zwarcia.

Czujnik NOx jest częścią obwodu sterowania, musi być również sprawdzony. Porównaj wszystkie odczyty na czujniku z wartościami podanymi w instrukcji. Wymień czujnik, jeśli odczyt jest poza określonym zakresem lub wartością.

Podczas wymiany czujnika NOx upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne i że wszystkie przewody są zabezpieczone z dala od gorących elementów. Następnie uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać do normalnej temperatury, aby nowy czujnik przeszedł w tryb pętli zamkniętej.

Główną przyczyną błędu P2212 jest uszkodzony czujnik NOx, więc jego wymiana powinna rozwiązać problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2212 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • Jeep (Grand Cherokee)
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P2212 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2208, P2209, P2210, P2211.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz