Kod błędu P2200 – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika tlenków azotu (Bank 1)

Kod błędu P2200 brzmi jak „nieprawidłowe działanie obwodu czujnika tlenków azotu (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Nitrogen Oxides (NOx) Sensor Circuit Malfunction (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P2200

Kod diagnostyczny P2200 jest kodem ogólnym określanym jako usterka obwodu czujnika tlenku azotu (Bank 1). Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje awarię lub usterkę samego czujnika NOx lub obwodu sterującego.

Kod błędu P2200 – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika tlenków azotu (Bank 1)

Moduł sterujący monitoruje niezliczoną ilość czujników, aby utrzymać silnik w sprawności, niezawodności i pracy. Ponadto aktywnie monitoruje emisje i dba o to, aby do atmosfery trafiało jak najmniej węglowodorów.

PCM wykorzystuje czujniki NOx do monitorowania poziomu tlenku azotu w spalinach, aby dać wskazówkę o ilości emitowanych węglowodorów. Ponieważ NOx jest jednym z głównych zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki Diesla.

ECM aktywuje P2200 i związane z nim kody, gdy monitoruje usterkę w czujnikach NOx lub ich obwodach. W większości przypadków będzie to usterka mechaniczna, szczególnie biorąc pod uwagę warunki pracy czujnika.

Gdy PCM wykryje usterkę czujnika NOx lub jego obwodu sterującego, ustawia kod P2200 i zapala się lampka ostrzegawcza. Jeśli lampka ostrzegawcza miga, oznacza to poważny problem, który może dotyczyć katalizatora.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P2200 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Wzrost emisji szkodliwych substancji.
 3. Pływające obroty, a także próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 4. Zapłon przeskakuje pod obciążeniem lub na biegu jałowym.
 5. Zmniejszona wydajność silnika.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.
 7. Nadmierny dym wydobywający się z rury wydechowej.

Błąd P2200 nie jest uważany za bardzo poważny, jednak jak w przypadku każdego problemu, wskazane jest jego usunięcie. Z tym kodem prawdopodobnie nie przejdziesz testu emisji spalin, ponieważ emisja zostanie przekroczona.

Przyczyny błędów

Kod P2200 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy lub uszkodzony czujnik NOx.
 • Czujnik NOx jest zanieczyszczony.
 • Uszkodzone lub zużyte złącze czujnika NOx.
 • Uszkodzone okablowanie.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P2200

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P2200:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy kod P2200 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź przewody i odpowiednie złącza prowadzące do czujnika NOx. Sprawdź, czy nie są one uszkodzone lub postrzępione. W razie potrzeby naprawić lub wymienić.
 4. Sprawdzić i przetestować czujnik NOx, w razie potrzeby wymienić, jeśli uległ awarii.
 5. Jeśli przyczyną jest uszkodzony PCM, należy go wymienić lub przeprogramować.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń czujnika, okablowania i złączy. Następnie należy rozpocząć procedurę diagnostyczną przy użyciu narzędzia skanującego. Ustalenie czy P2200 jest jedyną usterką, jeśli nie, to może warto najpierw uporządkować inne kody usterek.

Jeśli nie stwierdzono problemów z uszkodzonymi lub skorodowanymi złączami, należy przeprowadzić dokładną kontrolę wszystkich powiązanych przewodów. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone okablowanie.

Sprawdź okablowanie i czujnik NOx

Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń okablowania, przygotuj się do przeprowadzenia testu napięcia odniesienia, uziemienia, rezystancji i ciągłości. Należy pamiętać o odłączeniu czujnika od wiązki przewodów, aby nie uszkodzić PCM i uniknąć zwarcia.

Czujnik NOx jest częścią obwodu sterowania, musi być również sprawdzony. Porównaj wszystkie odczyty na czujniku z wartościami podanymi w instrukcji. Wymień czujnik, jeśli odczyt jest poza określonym zakresem lub wartością.

Podczas wymiany czujnika NOx upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne i że wszystkie przewody są zabezpieczone z dala od gorących elementów. Następnie uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać do normalnej temperatury, aby nowy czujnik przeszedł w tryb obwodu zamkniętego.

Główną przyczyną błędu P2200 jest uszkodzony czujnik NOx, więc jego wymiana powinna rozwiązać problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P2200 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW
 • Chevrolet
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • GMC
 • Honda
 • Iveco
 • Mercedes-Benz (Sprinter, W211)
 • Ssangyong (Rexton)
 • Volkswagen
 • GAZelle

W przypadku kodu usterki P2200 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2201, P2202, P2203, P2204.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz