Kod błędu P213B – obwód sterowania przepustnicą recyrkulacji spalin „B” zakres/ parametry

Kod błędu P213B brzmi jak „obwód sterowania przepustnicą recyrkulacji spalin „B” zakres/ parametry”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Gas Recirculation (EGR) Throttle Control Circuit „B” Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P213B

Kod diagnostyczny OBD-2 P213B oznacza, że jednostka sterująca pracą silnika (ECU) wykryła problem z natężeniem przepływu w układzie recyrkulacji spalin (EGR). Albo w obwodzie cewki EGR nie ma napięcia.

Kod błędu P213B – obwód sterowania przepustnicą recyrkulacji spalin

W przypadku wystąpienia problemu komputer analizuje sygnały napięciowe z przepustnicy EGR. Określenie, czy są one poprawne, na podstawie danych wejściowych i danych referencyjnych z pamięci.

Gdy jednostka sterująca pracą silnika wykryje różnicę, zgłasza problem z siłownikiem przepustnicy wlotowej i ustawia kod P213B.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P213B dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Zwiększone zużycie paliwa.
 3. Silnik nie przyspiesza dobrze.
 4. Płynne obroty i próby zgaśnięcia na biegu jałowym.
 5. Czasami mimo zapisanego kodu usterki mogą nie występować żadne objawy.

Waga kodu usterki P213B nie jest wysoka, można kontynuować jazdę, obsługa pozostaje bez zmian. Jednak emisja substancji toksycznych przez pojazd wzrośnie, a z powodu ich wysokiego poziomu nie będzie można zdać egzaminu.

Przyczyny błędów

Kod P213B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Otwarty obwód w linii sygnałowej między przepustnicą recyrkulacji spalin a PCM.
 • Napięcie jest zwarte w obwodzie sygnałowym.
 • Przepustnica recyrkulacyjna jest zwarta do masy.
 • Zawór dławiący w układzie recyrkulacji jest uszkodzony.
 • W rzadkich przypadkach może wystąpić awaria modułu sterowania silnikiem (ECM).

Jak skasować lub zresetować kod błędu P213B

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P213B:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy kod P213B pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i złącza związane z układem recyrkulacji spalin.
 4. W razie potrzeby należy naprawić lub wymienić wszystkie zwarte, uszkodzone, zniszczone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdzić działanie zaworu recyrkulacji spalin i zaworu elektromagnetycznego sterowania wentylacją.
 6. Sprawdzić działanie czujnika położenia zaworu recyrkulacji spalin i czujnika absolutnego ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
 7. Za pomocą multimetru cyfrowego zmierzyć napięcie w obwodzie zaworu elektromagnetycznego sterowania odpowietrzaniem układu.
 8. Porównać zmierzoną wartość z wartością podaną w arkuszu danych producenta, w razie potrzeby wymienić uszkodzony zawór.
 9. Jeśli problem nadal występuje, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterowania silnikiem (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów z P213B jest zapoznanie się z Technicznymi Biuletynami Serwisowymi (TSB). Informacje o znanych problemach z danym pojazdem.

Zaawansowane czynności diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Do dokładnego wykonania tych czynności może być potrzebny specjalistyczny sprzęt i wiedza.

Poczekać, aż silnik pojazdu ostygnie. W większości przypadków układy recyrkulacji spalin (EGR) są bardzo gorące. Ponieważ są one zazwyczaj montowane bezpośrednio w układzie wydechowym. Jeśli więc nie dopuścisz do ostygnięcia silnika, możesz się poparzyć.

Sprawdzanie okablowania i połączeń

Należy dokładnie sprawdzić integralność wiązek przewodów. Często przebiegają one wzdłuż i wokół rury wydechowej. Dlatego warto związać wszystkie luźne przewody. W przypadku znalezienia spalonego drutu należy zlutować połączenia i zapewnić odpowiednią izolację.

Odłącz złącza i dokładnie obejrzyj zaciski wewnątrz złączy. Należy sprawdzić, czy nie wyglądają na spalone lub nie mają zielonego odcienia wskazującego na korozję.

Jeśli zaciski wymagają czyszczenia, użyj środka do czyszczenia styków elektrycznych i plastikowej szczotki. Pozostawić do wyschnięcia i nałożyć dielektryczny smar silikonowy na powierzchnie styków zacisków.

Jeśli dysponujesz narzędziem skanującym, usuń z pamięci kod diagnostyczny P213B i sprawdź, czy problem powróci.

Kontrola zaworu

Jeśli kod P213B powróci, należy sprawdzić przepustnicę EGR i związane z nią obwody. Do przepustnicy EGR są zwykle 3 lub 4 przewody.

Odłączyć wiązkę przewodów od przepustnicy EGR. Za pomocą woltomierza cyfrowego sprawdź obwód sygnału zaworu sterowania przepustnicą EGR. Jeśli na zaworze nie ma napięcia 5 V, należy naprawić okablowanie od PCM do zaworu.

Jeśli napięcie jest prawidłowe, sprawdź, czy uziemienie jest pewne, podłącz lampę kontrolną. Jeden koniec przewodu należy podłączyć do plusa akumulatora 12 V, a drugi do uziemienia. Jeśli lampka kontrolna nie świeci się, oznacza to, że obwód jest uszkodzony.

Można poruszać wiązką przewodów, aby sprawdzić, czy miga lampka ostrzegawcza. Jeśli miga, można wnioskować, że połączenie jest przerywane i należy je naprawić.

Jeśli wszystkie poprzednie kontrole zostały wykonane, ale nadal pojawia się błąd P213B, oznacza to prawdopodobnie uszkodzenie przepustnicy EGR. Nie należy jednak wykluczać awarii PCM, dopóki nie zostanie wymieniona przepustnica EGR.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P213B może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Dodge
 • Ford
 • Mercedes-Benz
 • Mitsubishi
 • Nissan
 • Ssangyong (Actyon, Korando)
 • Suzuki
 • Toyota (Land Cruiser)
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P213B czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P213A, P213C, P213D.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz