Kod błędu P20EE – selektywna redukcja katalityczna NOx sprawność katalizatora poniżej progu (Bank 1)

Kod błędu P20EE brzmi jak „selektywna redukcja katalityczna NOx sprawność katalizatora poniżej progu (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Selective Catalyst Reduction (SCR) NOx Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P20EE

Kod P20EE w pojeździe z silnikiem Diesla oznacza, że moduł sterujący skrzynią biegów wykrył sprawność selektywnej regeneracji katalizatora (SCR) poniżej wartości progowej. Ten błąd dotyczy dolnego czujnika temperatury, Bank 1. Bank 1, to grupa silników, w której znajduje się cylinder numer 1.

Kod błędu P20EE – selektywna redukcja katalityczna NOx sprawność katalizatora poniżej progu (Bank 1)

Chociaż nowoczesne, czysto spalające się silniki Diesla mają wiele zalet w stosunku do silników benzynowych. Ale mają one tendencję do wytwarzania większej ilości pewnych szkodliwych spalin. Najbardziej zauważalnym z tych agresywnych zanieczyszczeń są jony tlenku azotu (NOx).

Systemy recyrkulacji spalin (EGR) pomagają w znacznym stopniu ograniczyć emisję NOx. Jednak wiele współczesnych silników wysokoprężnych o dużej mocy nie jest w stanie spełnić surowych norm emisji spalin wyłącznie za pomocą EGR. Z tego powodu opracowano systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Systemy SCR wtryskują płyn do silników Diesla (DEF) przed katalizatorem lub łapaczem NOx. Wtrysk DEF zwiększa temperaturę spalin i pozwala katalizatorowi pracować wydajniej. Zwiększa to żywotność katalizatora i pozwala na zmniejszenie emisji NOx.

Czujniki temperatury są umieszczone przed i za katalizatorem w celu monitorowania jego temperatury i wydajności. Cały system SCS jest sterowany albo przez PCM albo przez autonomiczny sterownik, który komunikuje się z PCM.

Sterownik przetwarza dane z czujników temperatury, jak również inne parametry, aby określić odpowiedni czas wtrysku DEF. Precyzyjny wtrysk DEF jest niezbędny do utrzymania temperatury spalin w dopuszczalnych granicach i zapewnienia optymalnej filtracji NOx.

Jeśli PCM wykryje, że wydajność katalizatora jest niewystarczająca dla minimalnych dopuszczalnych parametrów. Wówczas zapisany zostanie kod P20EE i może zapalić się lampka kontrolna usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P20EE dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zwiększona emisja szkodliwych substancji w spalinach.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Zmniejszona wydajność silnika.
 6. Nadmierny czarny dym z rury wydechowej pojazdu.
 7. Czasami może nie być żadnych objawów, pomimo zapisanego kodu usterki.

Wszelkie zapisane kody dotyczące systemu selektywnej regeneracji katalizatorów SCR mogą zainicjować wyłączenie tego systemu. Zapisany kod P20EE należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. Brak korekty kodu może skutkować uszkodzeniem katalizatora.

Przyczyny błędów

Kod P20EE może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony lub wadliwy czujnik temperatury spalin.
 • Uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone okablowanie czujnika temperatury spalin.
 • Uszkodzony system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
 • Uszkodzony wtryskiwacz SCR.
 • Wycieki spalin przed katalizatorem.
 • Montaż nieoryginalnych lub wysokowydajnych elementów układu wydechowego.
 • Niewłaściwy lub niewystarczający płyn DEF.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony sterownik SCR lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P20EE

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P20EE:

 1. Odczytać wszystkie kody usterek zapisane w pamięci PCM pojazdu za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Sprawdzić działanie czujnika tlenu temperatury spalin.
 3. Zdiagnozować wszelkie inne kody usterek, które mogły spowodować wystąpienie kodu P20EE.
 4. Naprawić wszelkie wycieki spalin.
 5. Sprawdzić płyn DEF.
 6. Jazda próbna pojazdem w celu sprawdzenia czujnika temperatury spalin.
 7. W razie potrzeby wymienić lub przeprogramować uszkodzony SCR.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli nie ma dodatkowych błędów, skasować kod błędu P20EE i przeprowadzić krótką jazdę próbną. Aby pozwolić PCM przejść w tryb pętli zamkniętej, a następnie ponownie przeskanować system i zobaczyć, czy kod powrócił.

Sprawdzić katalizator i jego nieszczelności

Sprawdź, czy nie ma wycieków spalin, w razie potrzeby napraw. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, które są podłączone do czujnika temperatury spalin. Czasami złącze elektryczne może się odłączyć z powodu ciepła i wibracji i zapala się wskaźnik kodu usterki silnika.

Jeśli zostanie znaleziony kod, sprawdź działanie czujnika, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Porównaj wyświetlane sygnały wyjściowe z wartościami podanymi w instrukcji.

Badanie czujnika temperatury, kontrola wiązki przewodów

Sprawdzić wiązkę przewodów prowadzących do czujnika temperatury spalin. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wypalonych, postrzępionych lub mocno poluzowanych miejsc. Który może uderzyć w każdy ruchomy element podczas jazdy samochodu.

Sprawdź działanie czujnika poprzez dokładne rozgrzanie silnika. Pamiętaj, że czujnik będzie działał dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej.

Podłącz wyjście czujnika do multimetru i uruchom silnik przy około 2000-2500 obr. Na wyjściu powinno być napięcie wahające się od 0,1V do 0,9V. Jeśli wyjście czujnika nie zmienia się lub czas reakcji jest zbyt długi. Oznacza to, że masz uszkodzony czujnik, powinieneś go wymienić.

Wymiana czujnika najprawdopodobniej usunie błąd. Ale czasami, katalizator musi być wymieniony, aby naprawić problem. Jeśli kod P20EE jest połączony z innymi kodami, spróbuj najpierw skorygować inne kody.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P20EE może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW (X5)
 • Buick
 • Chevrolet
 • Citroen (SpaceTourer)
 • Dodge
 • Ford (Transit)
 • GMC
 • Mercedes-Benz
 • Opel (Zafira)
 • Peugeot (Traveller)
 • Renault
 • Subaru
 • Toyota
 • Volkswagen (Touareg)
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P20EE czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P20EC, P20ED, P20EF, P20F0, P20F1, P20F2, P20F3.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz