Kod błędu P20CC – wtryskiwacz paliwa „A” układu oczyszczania spalin obwód sterowania zakres / wydajność

Kod błędu P20CC brzmi jak „wtryskiwacz paliwa „A” układu oczyszczania spalin obwód sterowania zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Aftertreatment Fuel Injector „A” Control Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P20CC

Zapisany kod P20CC oznacza, że moduł sterujący wykrył niedopasowanie zakresu roboczego w obwodzie sterowania wtryskiwaczem paliwa „A” układu oczyszczania spalin. Oznaczony wtryskiwacz „A” wskazuje, który wtryskiwacz odzysku uległ awarii.

Kod błędu P20CC – wtryskiwacz paliwa

Układ oczyszczania spalin (EAS) jest czasem nazywany układem selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). System składa się zazwyczaj z katalizatora, filtra sadzy, systemu wtrysku środka redukującego oraz pułapki tlenku azotu (NOx).

Systemy SCR wstrzykują środek redukujący (mocznik) do spalin przed filtrem cząstek stałych lub katalizatorem. Precyzyjnie rozłożony w czasie wtrysk zwiększa temperaturę elementu filtrującego i pozwala mu pracować wydajniej.

W rezultacie element filtrujący działa dłużej i emituje mniej szkodliwych spalin.

Cały system SCS jest monitorowany i sterowany albo przez PCM albo przez oddzielny sterownik, który komunikuje się z PCM. Sterownik monitoruje czujniki O₂, NOx i temperatury spalin, aby określić odpowiedni czas wtrysku środka redukującego.

Jeśli PCM wykryje niedopasowanie zakresu roboczego w obwodzie sterowania wtryskiwaczami paliwa układu oczyszczania spalin (EAS). Kod P20CC zostanie zapisany i może zapalić się lampka ostrzegawcza usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P20CC dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zmniejszona moc silnika.
 4. Czarny dym z rury wydechowej.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Silnik może wejść w tryb awaryjny.

Zapisany kod usterki P20CC należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. System SCR może zostać wyłączony, powodując uszkodzenie filtra cząstek stałych i katalizatora w silniku Diesla.

Przyczyny błędów

Kod P20CC może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest wtryskiwacz paliwa EAS.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie sterowania EAS.
 • Niewystarczająca ilość płynu regeneracyjnego w zbiorniku.
 • W rzadkich przypadkach usterka PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P20CC

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P20CC:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się, kiedy i w jakich okolicznościach występuje usterka P20CC.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 4. Kontrola wzrokowa i badanie wtryskiwacza paliwa EAS.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wtryskiwacz paliwa EAS i wszelkie uszkodzone przewody.
 6. Sprawdź płyn regeneracyjny w zbiorniku.
 7. Jeśli nie ma usterek, sprawdź moduł PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemów z P20CC, należy zapoznać się z Biuletynami Obsługi Technicznej (TSB) dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując ci właściwy kierunek.

Samą diagnozę należy rozpocząć od oględzin wiązek i złączy na systemie odzysku. Przepalone lub uszkodzone przewody i złącza należy naprawić lub wymienić przed przystąpieniem do testowania.

Za pomocą multimetru sprawdzić zasilanie układu sterowania SCR. Sprawdź bezpieczniki, gdy obwód jest obciążony, aby uniknąć błędnej diagnozy.

Za pomocą narzędzia skanującego włączyć wtryskiwacz paliwa EAS, aby sprawdzić napięcie wyjściowe obwodu sterowania. Jeśli napięcie jest niewystarczające, prawdopodobnie sterownik jest uszkodzony lub ma błąd w programowaniu.

Gdy obwód wyjściowy napięcia jest w granicach parametrów, za pomocą multimetru sprawdź wtryskiwacz paliwa EAS. Jeśli wtryskiwacz nie jest zgodny ze specyfikacją producenta, prawdopodobnie jest wadliwy.

W większości przypadków przyczyną błędu P20CC jest uszkodzony wtryskiwacz paliwa EAS.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P20CC może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Ford
 • GMC
 • Mercedes-Benz (Sprinter, W163)

W przypadku kodu usterki P20CC czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P20CB, P20CD, P20CE, P20CF, P20D0.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz