Kod błędu P209A – usterka obwodu czujnika ciśnienia powietrza wtrysku redukcyjnego „B”

Kod błędu P209A brzmi jak „usterka obwodu czujnika ciśnienia powietrza wtrysku redukcyjnego „B””. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Reductant Injection Air Pressure Sensor „B” Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P209A

Zapisany kod P209A wskazuje, że moduł sterowania układu napędowego (PCM) wykrył usterkę w obwodzie czujnika temperatury reduktora. Ten kod jest wyświetlany tylko w pojazdach z silnikami Diesla.

Kod błędu P209A – usterka obwodu czujnika ciśnienia powietrza wtrysku redukcyjnego

Systemy recyrkulacji spalin (EGR) mają za zadanie redukcję NOx w spalinach. Jednak dzisiejsze silniki wysokoprężne o dużej mocy nie mogą spełnić surowych norm emisji tylko dzięki EGR.

Z tego powodu do unieszkodliwiania zanieczyszczeń stosuje się również filtry cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych, katalizatory i pochłaniacze NOx. Z tego powodu wynaleziono systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Systemy SCR wtryskują związek redukujący (mocznik) do spalin przed filtrem cząstek stałych lub katalizatorem. Precyzyjnie rozłożony w czasie wtrysk zwiększa temperaturę elementu filtrującego i pozwala mu pracować wydajniej.

W rezultacie element filtrujący działa dłużej i emituje mniej szkodliwych spalin.

Cały system SCS jest monitorowany i sterowany albo przez PCM albo przez oddzielny sterownik, który komunikuje się z PCM. Sterownik monitoruje czujniki O₂, NOx i temperatury spalin, aby określić odpowiedni czas wtrysku środka redukującego.

Pompa zasilająca czynnik redukujący służy do podniesienia ciśnienia w układzie DEF w razie potrzeby. PCM monitoruje napięcie pompy zasilającej pod kątem stałych wahań i procentu obciążenia.

PCM monitoruje również jeden lub więcej czujników ciśnienia w układzie zasilania konserwatora, aby określić, czy w układzie występuje nieszczelność.

Jeżeli PCM wykryje usterkę w obwodzie czujnika ciśnienia powietrza „B” układu wtryskowego reduktora lub poza tolerancją. Kod P209A zostanie zapisany i może zapalić się lampka sygnalizacyjna usterki (MIL).

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P209A dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Zmniejszona moc silnika.
 4. Czarny dym z rury wydechowej.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Silnik może wejść w tryb awaryjny.

Zapisany kod błędu P209A należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. System SCR może zostać wyłączony, powodując uszkodzenie filtra cząstek stałych i katalizatora w silniku Diesla.

Przyczyny błędów

Kod P209A może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest czujnik ciśnienia powietrza w reduktorze.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie czujnika ciśnienia powietrza w układzie wtryskowym reduktora.
 • Wyciek gazów spalinowych.
 • Problem z modułem sterującym konserwatora.
 • Złe połączenie elektryczne w obwodzie modułu sterowania konserwatora.
 • W rzadkich przypadkach usterka PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P209A

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P209A:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P209A.
 2. Wyczyść kody usterek z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 4. Sprawdzić wizualnie i przetestować czujnik ciśnienia powietrza konserwatora.
 5. W razie potrzeby wymienić czujnik ciśnienia powietrza w konserwatorze i ewentualne uszkodzone okablowanie.
 6. Sprawdź moduł sterujący konserwatora.
 7. Jeśli nie ma usterek, sprawdź moduł PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemu P209A, należy zapoznać się z biuletynami obsługi technicznej (TSB) dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując ci właściwy kierunek.

Samą diagnostykę należy rozpocząć od oględzin wiązek i złączy systemu odzysku. Przepalone lub uszkodzone przewody i złącza należy naprawić lub wymienić przed przystąpieniem do testowania.

Za pomocą multimetru sprawdzić zasilanie układu sterowania SCR. Sprawdź bezpieczniki, gdy obwód jest obciążony, aby uniknąć błędnej diagnozy.

Za pomocą multimetru przetestuj czujnik ciśnienia powietrza w konserwatorze zgodnie ze specyfikacją producenta. Komponenty, które nie przechodzą testów w zakresie maksymalnych dopuszczalnych parametrów, należy uznać za uszkodzone.

Jeśli ciśnienie wtrysku środka redukującego mieści się w specyfikacjach, kod P209A zostaje zachowany, a dany czujnik jest sprawny. Za pomocą multimetru sprawdź obwody wejściowe i wyjściowe pomiędzy czujnikiem temperatury a sterownikiem PCM / SCR.

Kody czujników wtryskiwaczy regeneratora są często związane z pompami zasilającymi, które mają wewnętrzne nieszczelności.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P209A może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Dodge
 • Mercedes-Benz (Sprinter)

W przypadku kodu usterki P209A czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P209B, P209C, P209D, P209E.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz