Kod błędu P0C31 – wydajność układu chłodzenia falownika „B”

Kod błędu P0C31 brzmi jak „wydajność układu chłodzenia falownika „B””. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Inverter „B” Cooling System Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0C31

Kod usterki P0C31 ma być wyświetlany tylko w samochodach hybrydowych. Wskazuje, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył usterkę w układzie chłodzenia falownika. Odnosi się do falownika oznaczonego literą „B”.

Kod błędu P0C31 – wydajność układu chłodzenia falownika

Falownik przetwarza prąd stały wysokiego napięcia z akumulatora HV na prąd zmienny dla silnika elektrycznego. Również prąd zmienny jest wykorzystywany przez alternator i inne silniki elektryczne.

Podczas procesu konwersji falownik, jak każde urządzenie elektryczne, wytwarza ciepło, które w przypadku braku systemu chłodzenia może spowodować jego wyłączenie z eksploatacji. Dlatego też, podobnie jak silnik elektryczny i generator, falownik jest chłodzony przez specjalny system obejmujący pompę elektryczną, wentylator i chłodnicę.

Ten układ chłodzenia jest samodzielny i niezależny od układu chłodzenia silnika. Hybrydowy moduł sterujący w pełni monitoruje pracę pompy elektrycznej, wentylatora i układu chłodzenia, a także rejestruje usterki.

Jeśli moduł sterowania hybrydowego wykryje usterkę w pompie elektrycznej układu chłodzenia inwertera, wentylatorze lub chłodnicy, zapisze kod P0C31. Może wówczas zapalić się lampka kontrolna awarii (MIL).

W przypadku większości pojazdów, zanim zapali się lampka ostrzegawcza, konieczne będzie przeprowadzenie kilku cykli awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0C31 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą występować inne powiązane kody usterek.
 3. Silne nagrzewanie się falownika.
 4. Zmniejszona wydajność pojazdu.
 5. Awaryjne wyłączenie silnika z powodu przegrzania falownika.

Waga kodu błędu P0C31 jest wysoka, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury w przypadku awarii układu chłodzenia falownika. To z kolei może spowodować awaryjne wyłączenie silnika.

Przyczyny błędów

Kod P0C31 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Układ chłodzenia falownika jest uszkodzony.
 • Pompa chłodzenia wody (pompa) jest uszkodzona.
 • Korozja, luźne lub uszkodzone przewody elektryczne.
 • Połączenie elektryczne złączek jest wadliwe.
 • Wentylator chłodzący jest uszkodzony.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł hybrydowy.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0C31

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0C31:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przejedź próbnie pojazdem, aby sprawdzić, czy kod P0C31 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie okablowanie elektryczne i złącza związane z systemem chłodzenia falownika.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdzić pompę chłodzenia wody (pompa).
 6. Przetestować wentylator chłodzący.
 7. Przetestuj akumulator i sprawdź, czy napięcie w systemie jest normalne.
 8. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby wymień moduł sterowania hybrydą.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemu P0C31 jest sprawdzenie biuletynów usług technicznych (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Zaawansowane kroki diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Do dokładnego wykonania czynności mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Kontrola wzrokowa

Przeprowadzić kontrolę wzrokową układu chłodzenia falownika, sprawdzić poziom płynu chłodzącego. Sprawdź węże, nie powinny być ściśnięte lub zatkane i nie powinno być żadnych cięć, rozdarć lub innych uszkodzeń.

Jeśli układ został sprawdzony i jest w dobrym stanie, należy sprawdzić pompę chłodzenia. Najczęściej jest to uszkodzona pompa, która powoduje błąd P0C31.

Sprawdź połączenia elektryczne układu chłodzenia falownika. Odłączyć złącza i sprawdzić, czy nie ma korozji lub zagiętych styków. W razie potrzeby naprawić i nasmarować zaciski smarem dielektrycznym.

Należy również sprawdzić działanie wentylatora chłodzącego oraz sprawdzić, czy między chłodnicami chłodzącymi silnik, urządzeniem klimatyzacyjnym i falownikiem nie ma brudu i kurzu. Jeśli komórki chłodnicy są zatkane, wentylator nie będzie w stanie skutecznie chłodzić.

Jeśli te czynności nie doprowadzą do znalezienia usterki, może być złe połączenie z modułem systemu hybrydowego lub sam moduł może być wadliwy. W takim przypadku najlepiej skonsultować się ze specjalistą w celu przeprogramowania lub wymiany modułu sterującego.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0C31 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Lexus
 • Mercedes-Benz
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P0C31 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A7A, P0A93, P0C32.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz