Kod błędu P0C2D – niski sygnał sprzężenia zwrotnego modułu sterowania pomocniczą pompą płynu skrzyni biegów

Kod błędu P0C2D brzmi jak „niski sygnał sprzężenia zwrotnego modułu sterowania pomocniczą pompą płynu skrzyni biegów”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0C2D

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Usterka P0C2D jest uważana za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P0C2D – niski sygnał sprzężenia zwrotnego modułu sterowania pomocniczą pompą płynu skrzyni biegów

Nowoczesne pojazdy posiadają moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów zwany modułem sterującym skrzynią biegów (TCM). Moduł sterujący silnika (PCM) komunikuje się z TCM. Do monitorowania automatycznej skrzyni biegów pod kątem usterek.

Jeśli w Twoim pojeździe wyświetlany jest kod P0C2D, oznacza to, że moduł sterowania skrzynią biegów (PCM) nie otrzymał sygnału zwrotnego wejścia danych. Co oznacza, że wykryto problem, który wymaga zapalenia się lampki sygnalizacyjnej usterki (MIL).

Sterownik skrzyni biegów ustawia kod OBDII, gdy sygnał obwodu sterowania pompą pomocniczą elektronicznej skrzyni biegów nie jest zgodny ze specyfikacją fabryczną.

Sterownik skrzyni biegów aktywuje tę usterkę, gdy sygnał obwodu modułu sterowania pompą przekładni pomocniczej nie jest zgodny ze specyfikacją fabryczną. W tym przypadku błąd związany jest z sygnałem zwrotnym.

Niektóre modele mogą wymagać do 8 cykli jazdy z problemem, zanim zapali się wskaźnik awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0C2D dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Dźwignia wyboru biegów nie działa.
 2. Niestabilna lub gwałtowna zmiana biegów.
 3. Zmiana biegu trwa długo.
 4. Niska moc przy dużym obciążeniu.
 5. Transmisja może być w trybie awaryjnym.

Zapisany kod P0C2D oznacza, że wykryto potencjalnie poważną usterkę. Może to doprowadzić do awarii skrzyni biegów i jej elementów.

Przyczyny błędów

Kod P0C2D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest moduł sterowania pompą pomocniczą płynu przekładniowego.
 • Uszkodzona pompa pomocniczego płynu przekładniowego.
 • Korozja złącz lub styków powodująca wysoką rezystancję.
 • Problem z okablowaniem, np. otwarty obwód.
 • Uszkodzony przekaźnik sterowania pompą płynu przekładniowego.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0C2D

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0C2D:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Skasuj kody błędów, wykonaj jazdę próbną i sprawdź, czy błąd P0C2D pojawi się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Przetestować moduł sterowania pompą pomocniczego płynu przekładniowego.
 6. Sprawdź bezpiecznik lub wkładkę topikową.
 7. Sprawdzić pompę pomocniczego płynu przekładniowego.
 8. Przetestować przekaźnik sterowania pompą.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas diagnozowania usterki P0C2D jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych pojazdach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania dla prawidłowej transmisji danych. Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócić sygnały, powodując awarie sterowania przekładnią.

Sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie. Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli pojazd nie wykryje usterki spowodowanej wadliwym okablowaniem, prawdopodobnie występuje problem z modułem sterowania pompą pomocniczą płynu transmisyjnego. Jego wymiana powinna rozwiązać problem z błędem P0C2D. Nie należy jednak pomijać również bezpieczników, gdyż przepalony bezpiecznik jest częstym problemem.

Jak w przypadku każdej awarii skrzyni biegów, zawsze sprawdzaj poziom i jakość płynu na odpowiednim poziomie i utrzymuj je w dobrym stanie.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0C2D może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Porsche
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P0C2D czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0C2B, P0C2C, P0C2E.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz