Kod błędu P0C24 – obwód modułu sterowania pomocniczej pompy płynu skrzyni biegów niski

Kod błędu P0C24 brzmi jak „obwód modułu sterowania pomocniczej pompy płynu skrzyni biegów niski”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Circuit Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0C24

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P0C24 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P0C24 – obwód modułu sterowania pomocniczej pompy płynu skrzyni biegów niski

Nowoczesne pojazdy posiadają moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów zwany modułem sterującym skrzynią biegów (TCM). Moduł sterujący silnika (PCM) komunikuje się z TCM. Do monitorowania automatycznej skrzyni biegów pod kątem usterek.

Jeśli w Twoim pojeździe zapisany jest kod P0C24, oznacza to, że moduł sterujący skrzynią biegów (PCM) otrzymał sygnał wprowadzenia danych. Co wskazuje, że wykryto problem, który wymaga włączenia lampki sygnalizacyjnej awarii (MIL).

Sterownik skrzyni biegów aktywuje tę usterkę, gdy sygnał obwodu pomocniczego modułu sterowania pompą skrzyni biegów nie spełnia specyfikacji fabrycznych. W tym przypadku usterka jest spowodowana niskim poziomem sygnału w obwodzie.

Niektóre modele mogą wymagać do 8 cykli jazdy z problemem, zanim zapali się wskaźnik awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0C24 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Dźwignia wyboru biegów nie działa.
 2. Niestabilna lub gwałtowna zmiana biegów.
 3. Zmiana biegu trwa długo.
 4. Niska moc przy dużym obciążeniu.
 5. Transmisja może być ustawiona w trybie awaryjnym.

Zapisany kod P0C24 wskazuje, że wykryto potencjalnie poważną usterkę. Może to doprowadzić do awarii skrzyni biegów i jej elementów.

Przyczyny błędów

Kod P0C24 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest moduł sterowania pompą pomocniczą płynu przekładniowego.
 • Uszkodzona pompa pomocniczego płynu przekładniowego.
 • Korozja złącz lub styków powodująca wysoką rezystancję.
 • Problem z okablowaniem, np. otwarty obwód.
 • Uszkodzony przekaźnik sterowania pompą płynu przekładniowego.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0C24

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0C24:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów, wykonaj jazdę próbną i sprawdź, czy błąd P0C24 pojawi się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Przetestować moduł sterowania pompą pomocniczego płynu przekładniowego.
 6. Sprawdź bezpiecznik lub wkładkę topikową.
 7. Sprawdzić pompę pomocniczego płynu przekładniowego.
 8. Przetestować przekaźnik sterowania pompą.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas diagnozowania usterki P0C24 jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych. Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócić sygnały, powodując awarie sterowania przekładnią.

Sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie. Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli pojazd nie wykryje usterki spowodowanej wadliwym okablowaniem, prawdopodobnie występuje problem z modułem sterowania pompą pomocniczą płynu transmisyjnego. Jego wymiana powinna rozwiązać problem z błędem P0C24. Nie należy jednak pomijać również bezpieczników, gdyż przepalony bezpiecznik jest częstym problemem.

Jak w przypadku każdej awarii skrzyni biegów, zawsze sprawdzaj poziom i jakość płynu na odpowiednim poziomie i utrzymuj je w dobrym stanie.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0C24 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Peugeot
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P0C24 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0C23, P0C25, P0C2B, P0C2C, P0C2D, P0C2E.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz