Kod błędu P0A3E – przekroczenie temperatury falownika generatora

Kod błędu P0A3E brzmi jak „przekroczenie temperatury falownika generatora”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Generator Inverter Over Temperature”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0A3E

Kod błędu OBD-II P0A3E jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako „przegrzanie inwertera alternatora”. W tym przypadku błąd wskazuje na konkretny problem, z którym wystąpił.

Kod błędu P0A3E – przekroczenie temperatury falownika generatora

Przetwornica/konwerter alternatora ma za zadanie przetworzyć prąd stały z akumulatora wysokiego napięcia na prąd trójfazowy do zasilania prądnicy silnika. Osiąga się to dzięki układom w module sterowania, które szacują całkowite zużycie energii.

Gdy zespół przetwornicy/ generatora w samochodzie hybrydowym przegrzewa się, moduł sterowania silnikiem (PCM) rozpoznaje to na podstawie informacji z czujników, a PCM ustawia kod P0A3E.

Układ pomiaru napięcia przetwornicy/generatora przeznaczony jest do monitorowania napięcia alternatora i akumulatora podczas pracy pojazdu. Napięcie wyjściowe alternatora/konwertera musi być na odpowiednim poziomie.

Ta usterka w pojeździe jest spowodowana nadmierną temperaturą przetwornicy alternatora. Gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje, że temperatura falownika alternatora jest zbyt wysoka, ustawiony zostanie kod P0A3E.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0A3E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zapala się lampka ostrzegawcza akumulatora.
 3. Niektóre wskaźniki lub czujniki w tablicy rozdzielczej mogą być nieaktywne.
 4. Problemy z uruchomieniem silnika.

Jeśli pojawi się błąd P0A3E, silnik może nie dać się uruchomić, więc ten kod należy traktować poważnie. Najlepiej jak najszybciej poprawić ten błąd.

Przyczyny błędów

Kod P0A3E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Nastąpiła awaria czujnika temperatury falownika generatora.
 • Wadliwa przetwornica/konwerter alternatora.
 • Otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.
 • Luźne lub uszkodzone złącza.
 • Złe uziemienie jest częstą przyczyną.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Wadliwa bateria.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0A3E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0A3E:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P0A3E.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącze modułu sterowania.
 4. Kontrola wzrokowa i testowanie falownika/konwertera alternatora, jak również czujnika temperatury.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić przetwornicę/generator oraz uszkodzone okablowanie.
 6. Jeśli nie ma usterek, sprawdź sam PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia kodu usterki P0A3E mogą być czasami obecne inne usterki. Kody towarzyszące zwykle dotyczą nieprawidłowych napięć w systemie. A także kody niedopasowania zakresu wydajności, które mogą dotyczyć różnych czujników.

Jeśli nie ma dodatkowych kodów, pierwszą czynnością jest sprawdzenie akumulatora w celu określenia jego stanu naładowania i ogólnej sprawności. Jeśli bateria jest rozładowana lub uszkodzona, należy ją naładować lub wymienić.

Kontrola okablowania

Po sprawdzeniu akumulatora należy sprawdzić wzrokowo całe okablowanie związane z przetwornicą/generatorem. W razie potrzeby naprawić lub wymienić, aby zapewnić skuteczne przenoszenie ładunku.

Jeżeli nie stwierdzono widocznych śladów zwarć lub innych uszkodzeń, należy za pomocą woltomierza sprawdzić rezystancję i uziemienie. W razie potrzeby wymienić, aby zapewnić, że wszystkie wartości elektryczne mieszczą się w granicach określonych przez producenta.

Zlokalizuj również wszystkie bezpieczniki, które są w jakikolwiek sposób połączone z systemem ładowania. Po sprawdzeniu wymienić uszkodzone lub podejrzane bezpieczniki.

Testowanie przetwornicy alternatora

Jeśli wszystkie przewody są sprawdzone, należy sprawdzić multimetrem samą przetwornicę alternatora/konwerter. W większości przypadków przyczyną błędu P0A3E jest uszkodzony falownik.

Jeśli usterka zostanie potwierdzona, wymień ją na nową lub odbudowaną jednostkę, ponieważ jest to prawie zawsze bardziej opłacalne niż naprawa. Należy jednak upewnić się, że wymieniane urządzenie jest identyczne z oryginałem pod każdym względem, łącznie z uchwytami montażowymi i specyfikacją.

Po wymianie należy uruchomić silnik i obserwować lampkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że falownik działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund.

Jeśli lampka ładowania nie świeci się, może to być przyczyną błędu. Dlatego należy sprawdzić i naprawić lampkę ostrzegawczą alternatora.

Możesz też zmierzyć napięcie w układzie, powinno być między 14,2 a 14,8 V. Przed ponownym skanowaniem systemu należy odczekać co najmniej jeden pełny cykl jazdy pojazdu. Błąd P0A3E najprawdopodobniej nie wystąpi, ale czasami konieczne jest dodatkowe prześwietlenie skanera.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0A3E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (Escape, Fusion)
 • Hyundai

W przypadku kodu usterki P0A3E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A36, P0A37, P0A38, P0A39, P0A3A, P0A3B.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz