Kod błędu P0A36 – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika temperatury generatora

Kod błędu P0A36 brzmi jak „nieprawidłowe działanie obwodu czujnika temperatury generatora”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Generator Temperature Sensor Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0A36

Kod błędu OBD-II P0A36 jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako „błąd obwodu czujnika temperatury alternatora”. W tym przypadku usterka wskazuje konkretny obwód, z którym wystąpił problem.

Kod błędu P0A36 – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika temperatury generatora

Alternator ma za zadanie wytworzyć prąd wymagany przez pojazd w danym momencie. Osiąga się to za pomocą układu w module sterującym, który szacuje całkowite zużycie energii.

Układ pomiaru napięcia alternatora przeznaczony jest do monitorowania napięcia alternatora i akumulatora podczas pracy pojazdu. Napięcie wyjściowe alternatora musi być na odpowiednim poziomie.

Alternator musi kompensować zużycie ładunku akumulatora przez podzespoły elektryczne, w tym oświetlenie i różne akcesoria. Ponadto regulator napięcia musi dostarczyć wystarczającą moc wyjściową, aby zapewnić wystarczające napięcie do ładowania akumulatora.

Ta usterka w pojeździe związana jest z obwodem czujnika temperatury alternatora. Gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje nieprawidłowe sygnały w obwodzie czujnika temperatury alternatora, ustawiony zostanie kod P0A36.

Kod ten dotyczy pojazdów z napędem hybrydowym, nie jest stosowany w pojazdach z silnikami konwencjonalnymi.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0A36 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zapala się lampka ostrzegawcza akumulatora.
 3. Niektóre wskaźniki lub czujniki w tablicy rozdzielczej mogą być nieaktywne.
 4. Silnik nie obraca się płynnie przy rozruchu.
 5. Problemy z uruchomieniem silnika.

W przypadku wystąpienia błędu P0A36, silnik może nie dać się uruchomić, więc ten kod należy traktować jako poważny. Najlepiej jak najszybciej poprawić błąd.

Przyczyny błędów

Kod P0A36 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzeniu uległ czujnik temperatury alternatora.
 • Wadliwy alternator.
 • Otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.
 • Luźne lub uszkodzone złącza.
 • Złe uziemienie jest częstą przyczyną.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Niski poziom naładowania lub całkowicie rozładowany akumulator.
 • Luźny lub uszkodzony pasek rozrządu.
 • Uszkodzona bateria.
 • Sporadycznie przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0A36

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0A36:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawił się błąd P0A36.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącze modułu sterowania.
 4. Kontrola wzrokowa i sprawdzenie alternatora i czujnika temperatury alternatora.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić alternator, jak również wszelkie uszkodzone przewody.
 6. Zwróć uwagę na pasek rozrządu.
 7. Jeśli nie ma usterek, sprawdź sam PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Gdy pojawia się kod usterki P0A36, czasami mogą występować inne usterki. Kody towarzyszące zwykle dotyczą nieprawidłowych napięć w systemie. A także kody niedopasowania zakresu wydajności, które mogą dotyczyć różnych czujników.

Jeśli nie ma dodatkowych kodów, pierwszą czynnością jest sprawdzenie akumulatora w celu określenia jego stanu naładowania i ogólnej sprawności. Jeśli bateria jest rozładowana lub uszkodzona, należy ją naładować lub wymienić.

Kontrola okablowania

Po sprawdzeniu akumulatora, sprawdź wizualnie całe okablowanie związane z alternatorem. W razie potrzeby naprawić lub wymienić, aby zapewnić skuteczne przeniesienie obciążenia.

Jeśli nie ma widocznych oznak zwarcia lub innego uszkodzenia, użyj woltomierza, aby sprawdzić rezystancję i połączenie z masą. W razie potrzeby wymienić, aby zapewnić, że wszystkie wartości elektryczne mieszczą się w granicach określonych przez producenta.

Zlokalizuj również wszystkie bezpieczniki, które są w jakikolwiek sposób połączone z systemem ładowania. Po sprawdzeniu wymienić uszkodzone lub podejrzane bezpieczniki.

Badanie alternatora

Po sprawdzeniu całego okablowania, należy sprawdzić sam alternator za pomocą multimetru. W wielu przypadkach przyczyną błędu P0A36 jest uszkodzony alternator.

Jeśli usterka alternatora zostanie potwierdzona, wymień go na nowy lub regenerowany, ponieważ jest to prawie zawsze bardziej opłacalne niż jego naprawa. Należy jednak upewnić się, że wymieniane urządzenie jest identyczne z oryginałem pod każdym względem, łącznie z uchwytami montażowymi i specyfikacją.

Po wymianie należy uruchomić silnik i obserwować lampkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że alternator działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund.

Jeśli lampka ładowania nie świeci się, może to być przyczyną błędu. Dlatego należy sprawdzić i naprawić lampkę ostrzegawczą alternatora.

Możesz też zmierzyć napięcie w układzie, powinno być między 14,2 a 14,8 V. Przed ponownym skanowaniem systemu należy odczekać co najmniej jeden pełny cykl jazdy pojazdu. Najprawdopodobniej nie wystąpi błąd P0A36, ale czasami konieczne będzie dodatkowe czyszczenie narzędziem skanującym.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0A36 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford
 • Mazda
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P0A36 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A37, P0A38, P0A39, P0A3A.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz