Kod błędu P0A1E – awaria modułu sterowania rozrusznikiem/prądnicą

Kod błędu P0A1E brzmi jak „awaria modułu sterowania rozrusznikiem/prądnicą”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Starter/Generator Control Module Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0A1E

Kod usterki OBD-II P0A1E jest ogólnym kodem usterki zdefiniowanym jako „usterka modułu sterowania rozrusznikiem/prądnicą”. W tym przypadku usterka wskazuje na brak komunikacji z modułem sterującym rozrusznika/ generatora.

Kod błędu P0A1E – awaria modułu sterowania rozrusznikiem/prądnicą

Alternator ma za zadanie wytworzyć prąd wymagany przez pojazd w danym momencie. Osiąga się to za pomocą układu w module sterującym, który szacuje całkowite zużycie energii.

Układ pomiaru napięcia alternatora przeznaczony jest do monitorowania napięcia alternatora i akumulatora podczas pracy pojazdu. Napięcie wyjściowe alternatora musi być na odpowiednim poziomie.

Alternator musi kompensować zużycie ładunku akumulatora przez podzespoły elektryczne, w tym rozrusznik, światła i różne akcesoria. Ponadto regulator napięcia musi dostarczyć wystarczającą moc wyjściową, aby zapewnić wystarczające napięcie do ładowania akumulatora.

Ta usterka w pojeździe dotyczy obwodu sterowania rozrusznikiem/generatorem. Gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje brak sygnału w obwodzie sterowania rozrusznikiem/generatorem, ustawiony zostanie kod P0A1E.

W momencie wystąpienia usterki może zapalić się lampka ostrzegawcza akumulatora i lampka kontrolna silnika lub obie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0A1E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zapala się lampka ostrzegawcza akumulatora.
 3. Niektóre wskaźniki lub czujniki w tablicy rozdzielczej mogą być nieaktywne.
 4. Silnik nie obraca się płynnie przy rozruchu.
 5. Problemy z uruchomieniem silnika.

Jeśli wystąpi błąd P0A1E, silnik może nie ruszyć, więc ten kod należy traktować poważnie. Dlatego najlepiej jak najszybciej poprawić ten błąd.

Przyczyny błędów

Kod P0A1E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy alternator.
 • Uszkodzony jest regulator napięcia.
 • Otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.
 • Luźne lub uszkodzone złącza.
 • Złe uziemienie jest częstą przyczyną.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Niski poziom naładowania lub całkowicie rozładowany akumulator.
 • Luźny lub uszkodzony pasek rozrządu.
 • Uszkodzona bateria.
 • Sporadycznie przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0A1E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0A1E:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd P0A1E.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącze modułu sterowania.
 4. Kontrola wzrokowa i testowanie alternatora.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić alternator i wszelkie uszkodzone przewody.
 6. Sprawdź regulator napięcia i akumulator.
 7. Zwróć uwagę na pasek rozrządu.
 8. Jeśli nie ma usterek, sprawdź sam PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przy wystąpieniu kodu usterki P0A1E mogą być czasami obecne inne usterki. Kody towarzyszące zwykle dotyczą nieprawidłowych napięć w systemie. A także kody niedopasowania zakresu wydajności, które mogą dotyczyć różnych czujników.

Jeśli nie ma dodatkowych kodów, pierwszą czynnością jest sprawdzenie akumulatora w celu określenia jego stanu naładowania i ogólnej sprawności. Jeśli bateria jest rozładowana lub uszkodzona, należy ją naładować lub wymienić.

Kontrola okablowania

Po sprawdzeniu akumulatora, sprawdź wizualnie całe okablowanie związane z alternatorem. W razie potrzeby naprawić lub wymienić, aby zapewnić skuteczne przeniesienie obciążenia.

Jeśli nie ma widocznych oznak zwarcia lub innego uszkodzenia, użyj woltomierza, aby sprawdzić rezystancję i połączenie z masą. W razie potrzeby wymienić, aby zapewnić, że wszystkie wartości elektryczne mieszczą się w granicach określonych przez producenta.

Zlokalizuj również wszystkie bezpieczniki, które są w jakikolwiek sposób połączone z systemem ładowania. Po sprawdzeniu wymienić uszkodzone lub podejrzane bezpieczniki.

Badanie alternatora

Po sprawdzeniu całego okablowania, należy sprawdzić sam alternator za pomocą multimetru. W wielu przypadkach przyczyną błędu P0A1E jest uszkodzony alternator.

Jeśli usterka alternatora zostanie potwierdzona, wymień go na nowy lub regenerowany, ponieważ jest to prawie zawsze bardziej opłacalne niż jego naprawa. Należy jednak upewnić się, że wymieniane urządzenie jest identyczne z oryginałem pod każdym względem, łącznie z uchwytami montażowymi i specyfikacją.

Po wymianie należy uruchomić silnik i obserwować lampkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że alternator działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund.

Jeśli lampka ładowania nie świeci się, może to być przyczyną błędu. Dlatego należy sprawdzić i naprawić lampkę ostrzegawczą alternatora.

Możesz też zmierzyć napięcie w układzie, powinno być między 14,2 a 14,8 V. Przed ponownym skanowaniem systemu należy odczekać co najmniej jeden pełny cykl jazdy pojazdu. Błąd P0A1E najprawdopodobniej nie wystąpi, ale czasami konieczne jest dodatkowe przeczyszczenie skanera.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0A1E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Nissan (Serena)
 • Peugeot (308)

W przypadku kodu usterki P0A1E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A1A, P0A1D, P0A1F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz