Kod błędu P0A17 – błąd obwodu czujnika momentu obrotowego silnika

Kod błędu P0A17 brzmi jak „błąd obwodu czujnika momentu obrotowego silnika”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Motor Torque Sensor Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0A17

Kod usterki OBD-II P0A17 to często występujący kod usterki w samochodach hybrydowych, który definiowany jest jako „błąd obwodu czujnika momentu obrotowego silnika”. W tym przypadku błąd wskazuje, że test czujnika momentu obrotowego wykrył usterkę.

Kod błędu P0A17 – błąd obwodu czujnika momentu obrotowego silnika

Prawie wszyscy producenci stosują w automatycznych skrzyniach biegów strategię znaną jako „kontrola momentu obrotowego”. Aby zmniejszyć szorstkość zmiany biegów, a także przedłużyć żywotność wewnętrznych komponentów skrzyni biegów. Strategia ta jest szczególnie przydatna w samochodach o dużej mocy i wysokich osiągach. Gdzie nagłe przyspieszenie może spowodować poważne uszkodzenie mechaniczne skrzyni biegów.

Mówiąc prościej, system wykorzystuje dane wejściowe z różnych czujników silnika i modułów sterujących. Takie jak moduł zarządzania paliwem, wyprzedzenie zapłonu, moduł sterowania skrzynią biegów i inne. Aby nie spowalniać ustawienia wyprzedzenia zapłonu, tuż przed i podczas zmiany biegów.

W pełni funkcjonalnym systemie skutecznie zmniejsza to moment obrotowy silnika, co poprawia wyczucie i sprawia, że zmiana biegów jest płynniejsza. W rzeczywistości w niektórych samochodach system ten jest tak zaawansowany, że zmiany biegów są niemal niezauważalne.

Moduł sterowania przekładnią (TCM) wysyła żądanie sterowania momentem obrotowym do modułu sterowania przekładnią (PCM) poprzez system magistrali CAN. Na przykład podczas agresywnego przyspieszania, gdy wymagają tego warunki jazdy. W tym samym czasie PCM komunikuje się z TCM, aby potwierdzić, że otrzymał żądanie sterowania momentem obrotowym.

Jeśli jednak podczas żądania wystąpi jakakolwiek usterka lub wada i PCM nie będzie w stanie otrzymać informacji zwrotnej z powodu tej usterki, poinformuje TCM, że żądanie nie powiodło się. Kod błędu P0A17 zostanie wówczas zapisany w pamięci.

Należy pamiętać, że liczba cykli usterek wymaganych do ustawienia kodu i zapalenia lampki kontrolnej zależy od producenta. W niektórych przypadkach usterka zostanie ustawiona przy pierwszej awarii. W innych przypadkach musi wystąpić nawet osiem lub więcej cykli awarii, zanim zostanie ustawiony kod i zapali się lampka kontrolna.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0A17 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Samochód przechodzi w tryb awaryjny skrzyni biegów.
 3. Skrzynia biegów ślizga się podczas zmiany biegów.
 4. Skrzynia biegów zacina się na biegu.
 5. Zmiana biegów jest trudna.
 6. Silnik może się zacinać na biegu jałowym lub na niskich obrotach.
 7. Ogólna wydajność może być zmniejszona w całym zakresie pracy silnika.

Ten błąd jest dość poważny, ponieważ w przypadku jego wystąpienia mogą wystąpić problemy z obsługą pojazdu. Jeśli kod P0A17 nie zostanie skorygowany w odpowiednim czasie, może dojść do poważnego uszkodzenia mechanicznego skrzyni biegów.

Przyczyny błędów

Kod P0A17 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Złe połączenie elektryczne magistrali CAN (Controller Area Network).
 • Problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze.
 • Czujnik momentu obrotowego silnika.
 • Awaria obwodu sterownika systemu w PCM.
 • W niektórych przypadkach awaria PCM lub TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0A17

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0A17:

 1. Odczytać wszystkie dane i kody usterek zapisane w pamięci PCM za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Zresetować zapisane kody i wykonać jazdę próbną samochodem.
 3. Jeśli błąd powraca, sprawdź złącza, a także wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń lub słabego kontaktu.
 4. Sprawdzić czujnik momentu obrotowego silnika.
 5. Sprawdź połączenie elektryczne magistrali CAN.
 6. Jeśli kod jest nadal aktywny, PCM/TCM prawdopodobnie wymaga firmware lub wymiany.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemu P0A17, należy zapoznać się z Biuletynami Obsługi Technicznej (TSB) dla konkretnego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując ci właściwy kierunek.

Następnie należy przeprowadzić szczegółowe oględziny, aby sprawdzić stan wiązki przewodów pod kątem oczywistych usterek. Sprawdź złącza i okablowanie, a także PCM lub TCM.

Normalne odczyty dla okablowania i połączeń powinny wynosić 0 omów oporu. Kontrola ciągłości okablowania powinna być zawsze przeprowadzana przy odłączonym zasilaniu. Aby uniknąć zwarcia i spowodowania dodatkowych uszkodzeń.

Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest otwarte lub zwarte. W takim przypadku konieczna będzie naprawa lub wymiana.

Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM)

Aby sprawdzić, czy TCM rzeczywiście wysyła sygnał, potrzebny będzie multimetr graficzny ustawiony na cykl pracy lub oscyloskop cyfrowy. Przewód dodatni multimetru, podłącz do wiązki przewodów idących do TCM. A przewód ujemny do dobrego uziemienia.

Cykl pracy powinien być taki sam jak ten ustawiony przez TCM w rozszerzonym odczycie narzędzia diagnostycznego. Jeśli cykl pozostaje na poziomie 0% lub 100% lub jest przerywany, sprawdź ponownie połączenia. Jeśli wszystkie przewody są OK, ale błąd P0A17 pozostaje, TCM może być uszkodzony.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0A17 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Toyota

W przypadku kodu usterki P0A17 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A18, P0A19, P0A20, P0A21.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz