Kod błędu P0A0C – obwód blokady systemu wysokiego napięcia niski

Kod błędu P0A0C brzmi jak „obwód blokady systemu wysokiego napięcia niski”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „High Voltage System Interlock Circuit Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0A0C

Kod usterki P0A0C ma być wyświetlany tylko w samochodach hybrydowych. Sygnalizuje, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył niski poziom sygnału w obwodzie blokady wysokiego napięcia.

Kod błędu P0A0C – obwód blokady systemu wysokiego napięcia niski

Układ wysokiego napięcia pojazdu hybrydowego jest wyposażony w kilka urządzeń zabezpieczających. Zostały one zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem podczas prac naprawczych w pojeździe lub w razie wypadku.

Jeśli moduł sterujący silnika (PCM) wykryje, że którekolwiek z urządzeń zabezpieczających jest wyłączone lub nie jest podłączone, system hybrydowy wyłączy się. Gdy PCM wykryje, że system hybrydowy jest wyłączony, ustawia kod P0A0C.

Problem ten jest usterką elektryczną i najczęściej spowodowany jest źle włożonymi konektorami lub „sprawdzeniem” akumulatora wysokiego napięcia, po dokonaniu naprawy.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0A0C dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Układ wysokiego napięcia może nie działać.
 3. W wielu przypadkach samochód w ogóle nie będzie funkcjonował.

Błąd P0A0C jest dość poważny, gdyż mogą wystąpić problemy z układem elektrycznym. Może też wpływać na pełną funkcjonalność pojazdu.

Przyczyny błędów

Kod P0A0C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Luźna lub zwarta wiązka blokady wysokiego napięcia.
 • Wtyczka odłączenia serwisowego jest nieprawidłowo podłączona (przetyczka).
 • Uszkodzenie urządzenia zabezpieczającego przed wysokim napięciem.
 • Wadliwy falownik.
 • Nieprawidłowe działanie modułu sterowania mocą.
 • Oprogramowanie modułu zasilania wykonuje się z błędem i wymaga aktualizacji.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0A0C

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0A0C:

 1. Sprawdzić wiązki przewodów i złącza pod kątem uszkodzeń.
 2. Sprawdź, czy wtyczka odłączenia serwisowego jest prawidłowo podłączona.
 3. Sprawdzić falownik.
 4. Sprawdzić bezpieczniki, wymienić przepalone.
 5. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemu P0A0C jest sprawdzenie Biuletynów Obsługi Technicznej (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Jeśli przed wystąpieniem błędu dokonano jakichkolwiek napraw i odłączono złącza, należy je sprawdzić. Należy również przyjrzeć się wtyczce odłączającej serwis akumulatora wysokiego napięcia.

Dalsze usuwanie usterek należy kontynuować poprzez kontrolę wzrokową wiązki przewodów pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub błędów. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić.

Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd P0A0C nadal występuje, wówczas najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym serwisem. Ponieważ dalsze kroki wymagają specjalistycznej wiedzy w celu usunięcia usterki.

Czasami możliwe jest, że PCM uległ awarii lub jest problem z oprogramowaniem. W takim przypadku konieczna jest wymiana i przeprogramowanie PCM, co jest trudne do wykonania bez specjalistycznej wiedzy.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0A0C może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet (Volt)
 • Lexus (GS450h, RX400h)
 • Toyota (Prius)

W przypadku kodu usterki P0A0C czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0A0A, P0A0B, P0A0D, P0A0E.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz