Kod błędu P099E – cewka zmiany biegów „H” obwód sterowania niski

Kod błędu P099E brzmi jak „cewka zmiany biegów „H” obwód sterowania niski”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Shift Solenoid „H” Control Circuit Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P099E

Ten kod błędu diagnostycznego (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P099E jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P099E – cewka zmiany biegów

Kod usterki P099E OBD-II jest ustawiany, gdy moduł sterujący (PCM) wykryje niski poziom sygnału. Wykryto niski poziom w obwodzie sterowania elektrozaworu zmiany biegów „H”.

Zawory elektromagnetyczne zmiany biegów służą do kontroli ciśnienia płynu i prawidłowego działania automatycznej skrzyni biegów. TCM otrzymuje sygnał elektroniczny na podstawie ciśnienia wewnątrz zaworu elektromagnetycznego.

Automatyczna skrzynia biegów jest kontrolowana przez paski i sprzęgła, które zmieniają biegi poprzez zastosowanie ciśnienia płynu w odpowiednim miejscu i czasie.

Na podstawie sygnałów z połączonych urządzeń kontrolujących prędkość pojazdu, TCM steruje zaworami elektromagnetycznymi. Kierowanie cieczy z odpowiednim ciśnieniem do różnych obwodów hydraulicznych. Które zmieniają przełożenie przekładni w odpowiednim momencie.

Podczas pracy TCM sprawdza działanie zaworów elektromagnetycznych, w tym sprawdza opór i czujniki prędkości.

Jeśli jedna z tych kontroli nie powiedzie się, np. zwarcie na zaworze elektromagnetycznym. TCM rozłącza ten obwód sterowania i ustawia w pamięci modułu sterowania kod P099E.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P099E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Samochód przechodzi w tryb awaryjny.
 3. Skrzynia biegów ślizga się przy zmianie biegów.
 4. Skrzynia biegów utknęła w biegu.
 5. Zmiana biegów jest trudna.
 6. Przegrzanie skrzyni biegów.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.
 8. Możliwe objawy podobne do awarii zapłonu.

Ciężkość kodu usterki P099E jest zazwyczaj umiarkowana, ponieważ zachowanie podczas jazdy nie powinno stanowić problemu. Problemy z przekładnią mogą być jednak poważne, jeśli nie zostaną w porę skorygowane.

Przyczyny błędów

Kod P099E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów jest uszkodzony.
 • Zanieczyszczony płyn lub zatkany filtr przekładni.
 • Niski poziom płynu przekładniowego.
 • Przepusty płynu transmisyjnego są zatkane.
 • Uszkodzona pompa skrzyni biegów lub obudowa zaworu skrzyni biegów.
 • Inne usterki mechaniczne wewnątrz skrzyni biegów.
 • Problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze.
 • W rzadkich przypadkach usterka PCM lub TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P099E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P099E:

 1. Wymień płyn ATF i filtr.
 2. Napełnić płyn przekładniowy do wymaganego poziomu.
 3. Płukanie w celu oczyszczenia wewnętrznych kanałów skrzyni biegów.
 4. Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić uszkodzony zawór elektromagnetyczny zmiany biegów.
 5. Naprawić lub wymienić uszkodzoną pompę skrzyni biegów i obudowę zaworu skrzyni biegów.
 6. Sprawdź złącza oraz okablowanie.
 7. Zaktualizuj lub wymień PCM lub TCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania problemu P099E, należy zapoznać się z Biuletynami Obsługi Technicznej (TSB) dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując ci właściwy kierunek.

Następnie należy sprawdzić poziom płynu i skontrolować go pod kątem zanieczyszczeń. Przed wymianą płynu należy sprawdzić dokumentację pojazdu, aby sprawdzić, kiedy filtr i płyn były ostatnio wymieniane.

Następnie należy przeprowadzić szczegółowe oględziny, aby sprawdzić stan okablowania pod kątem oczywistych wad. Sprawdzić złącza i okablowanie do zaworu elektromagnetycznego sterowania zmianą biegów, pompy skrzyni biegów i PCM. W zależności od konfiguracji, pompa transmisyjna może być napędzana elektrycznie lub mechanicznie.

Normalne odczyty dla okablowania i połączeń powinny wynosić 0 omów oporu. Kontrole ciągłości przewodów należy zawsze przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu, aby uniknąć zwarcia i spowodowania dodatkowych uszkodzeń.

Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest otwarte lub zwarte. W takim przypadku naprawa lub wymiana będzie konieczna, aby rozwiązać problem kodu P099E.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P099E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Honda
 • Jeep
 • Land Rover
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P099E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P099A, P099B, P099C, P099D, P099F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz