Kod błędu P092D – cewka/sygnalizator blokady zmiany biegów „B” obwód sterowania wysoki

Kod błędu P092D brzmi jak „cewka/sygnalizator blokady zmiany biegów „B” obwód sterowania wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Gear Shift Lock Solenoid/Actuator „B” Control Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P092D

Ten diagnostyczny kod usterki (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P092D jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P092D – cewka/sygnalizator blokady zmiany biegów

Aby zapobiec niezamierzonemu cofnięciu, nowoczesne pojazdy są wyposażone w tak zwaną cewkę blokującą zmianę biegów.

Kiedy komputer stwierdzi, że wszystkie warunki bezpiecznego przesunięcia samochodu zostały spełnione. Przy nodze na pedale hamulca i wciśniętym przycisku blokady skrzyni biegów następuje zwolnienie cewki blokującej skrzynię biegów. Komputer pozwala wtedy na zmianę biegu skrzyni biegów.

Gdy moduł sterujący (TCM) wykryje wysoki poziom sygnału w obwodzie sterowania cewką/siłownikiem „B” blokady zmiany biegów. Kod usterki P092D zostanie zapisany w pamięci, a na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Oznacza to, że w obwodzie sterowania tą cewką występuje usterka elektryczna.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P092D dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Skrzynia biegów nie może wyjść z trybu parkowania.
 3. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Zapisany kod błędu P092D jest uważany za poważny, ponieważ uniemożliwia zmianę biegu, a tym samym uniemożliwia jazdę. Warunki, które przyczyniły się do powstania zapisanego kodu usterki, muszą zostać jak najszybciej usunięte.

Przyczyny błędów

Kod P092D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona jest cewka blokady zmiany biegów.
 • Niski poziom lub zanieczyszczony płyn przekładniowy.
 • Zwarcie lub uszkodzenie wiązki przewodów.
 • Wadliwe złącze wiązki przewodów.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Niskie napięcie baterii.
 • Uszkodzony przełącznik świateł hamowania.
 • Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) może być uszkodzony.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P092D

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P092D:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy błąd P092D pojawi się ponownie.
 4. Sprawdzić wzrokowo, czy odpowiednie przewody i złącza nie są uszkodzone.
 5. Sprawdź cewkę blokady zmiany biegów.
 6. Przetestować przełącznik świateł hamulcowych.
 7. Sprawdź jakość i poziom płynu przekładniowego.
 8. Sprawdzić moduł sterowania przekładnią (TCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas diagnozowania kodu P092D jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych.

Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócić sygnały, co prowadzi do awarii sterowania przekładnią. Następnie sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie.

Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli nie wykryto usterki, sprawdzić cewkę blokady zmiany biegów. Zwykle ulega awarii z powodu wnikania wilgoci i utleniania się styków.

Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) ulega awarii bardzo rzadko, dlatego podczas diagnozowania błędu P092D należy sprawdzić, czy wszystkie inne kontrole zostały zakończone.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P092D może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chrysler
 • Ford

W przypadku kodu usterki P092D czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P092A, P092B, P092C.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz