Kod błędu P092A – otwarty obwód sterowania cewki/siłownika „B” blokady zmiany biegów

Kod błędu P092A brzmi jak „otwarty obwód sterowania cewki/siłownika „B” blokady zmiany biegów”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Gear Shift Lock Solenoid/Actuator „B” Control Circuit Open”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P092A

Ten kod błędu diagnostycznego (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P092A jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P092A – otwarty obwód sterowania cewki/siłownika

Aby zapobiec niezamierzonemu cofnięciu, nowoczesne pojazdy są wyposażone w tak zwaną cewkę blokującą zmianę biegów.

Kiedy komputer stwierdzi, że wszystkie warunki bezpiecznego przesunięcia samochodu zostały spełnione. Przy nodze na pedale hamulca i wciśniętym przycisku blokady skrzyni biegów następuje zwolnienie cewki blokującej skrzynię biegów. Komputer pozwala wtedy na zmianę biegu skrzyni biegów.

Gdy moduł sterujący (TCM) wykryje otwarty obwód w obwodzie sterowania cewką/siłownikiem „B” blokady zmiany biegów. Kod usterki P092A zostanie zapisany w pamięci, a na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Oznacza to, że w obwodzie sterowania tą cewką występuje usterka elektryczna.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P092A dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Skrzynia biegów nie może wyjść z trybu parkowania.
 3. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Przyjmuje się, że zapisany kod usterki P092A jest kodem poważnej usterki, ponieważ uniemożliwia zmianę biegu, a tym samym jazdę. Należy jak najszybciej usunąć warunki, które przyczyniły się do powstania zapisanego kodu błędu.

Przyczyny błędów

Kod P092A może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona jest cewka blokady zmiany biegów.
 • Niski poziom lub zanieczyszczony płyn przekładniowy.
 • Zwarcie lub uszkodzenie wiązki przewodów.
 • Wadliwa wtyczka przyłączeniowa.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Niskie napięcie baterii.
 • Uszkodzony przełącznik świateł hamowania.
 • Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) może być uszkodzony.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P092A

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P092A:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Wykonaj jazdę próbną, aby sprawdzić, czy błąd P092A pojawi się ponownie.
 4. Sprawdzić wzrokowo, czy odpowiednie przewody i złącza nie są uszkodzone.
 5. Sprawdź cewkę blokady zmiany biegów.
 6. Przetestować przełącznik świateł hamulcowych.
 7. Sprawdź jakość i poziom płynu przekładniowego.
 8. Sprawdzić moduł sterowania przekładnią (TCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas diagnozowania kodu P092A jest sprawdzenie układu elektrycznego pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych.

Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócić sygnały, co prowadzi do awarii sterowania przekładnią. Następnie sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie.

Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli nie zostanie wykryta żadna usterka, sprawdzić cewkę blokady zmiany biegów. Zwykle ulega awarii z powodu wnikania wilgoci i utleniania się styków.

Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) ulega awarii bardzo rzadko, dlatego podczas diagnozowania błędu P092A należy sprawdzić, czy wszystkie inne kontrole zostały zakończone.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P092A może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford (Kuga)

W przypadku kodu usterki P092A czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P092B, P092C, P092D.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz