Kod błędu P083F – przełącznik pedału sprzęgła „A”/”B” korelacja

Kod błędu P083F brzmi jak „przełącznik pedału sprzęgła „A”/”B” korelacja”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Clutch Pedal Switch „A”/”B” Correlation”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P083F

Kod usterki OBD-II P083F jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako „Korelacja przełącznika pedału sprzęgła 'A’/’B'”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje nieprawidłową korelację czujników „A”/”B”.

Kod błędu P083F – przełącznik pedału sprzęgła

Może też dojść do uszkodzenia pedału sprzęgła, samego przełącznika położenia lub obwodu elektrycznego, który jest bezpośrednio połączony z przełącznikiem położenia pedału sprzęgła. Ważne jest, aby zapoznać się z Instrukcją Techniczną pojazdu, aby określić, która część przełącznika pozycji pedału sprzęgła jest oznaczona literami „A”/”B”.

Zadaniem przełącznika pozycji pedału sprzęgła jest kontrola położenia pedału sprzęgła jako środka bezpieczeństwa. Aby zapobiec uruchomieniu silnika, gdy ręczna skrzynia biegów nie jest w położeniu neutralnym.

W praktyce przełącznik położenia pedału sprzęgła jest zwykłym przełącznikiem ON-OFF. Który jest ustawiony w taki sposób, że pedał sprzęgła działa bezpośrednio na niego po wciśnięciu.

W pełni sprawnym systemie ten prosty przełącznik uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli pedał sprzęgła nie jest w pełni wciśnięty. Należy jednak pamiętać, że usterka lub awaria w przełączniku, spowoduje ustawienie kodu P083F, ale lampka ostrzegawcza może się nie zapalić.

Obwód przełącznika pedału sprzęgła „A”/”B” jest przeznaczony do monitorowania przez PCM położenia pedału sprzęgła. Odbywa się to poprzez odczytanie wyjścia napięcia czujnika położenia sprzęgła.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P083F dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik nie chce się uruchomić.
 3. Silnik uruchomi się bez włączania sprzęgła.

Poziom dotkliwości kodu P083F jest zwykle średni, ale może być poważny, jeśli pojazd zostanie uruchomiony z rozłączonym sprzęgłem, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.

Przyczyny błędów

Kod P083F może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony przełącznik czujnika położenia sprzęgła.
 • Nieprawidłowo ustawiony przełącznik położenia pedału sprzęgła.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Skorodowane lub uszkodzone złącze.
 • Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
 • Złe połączenie elektryczne w obwodzie.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P083F

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P083F:

 1. Sprawdzić wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń, przetarć, przerw i zwarć. Jeśli wiązka przewodów jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić.
 2. Wyczyść wszystkie diagnostyczne kody błędów z PCM i wykonaj jazdę próbną, aby sprawdzić, czy powrócił diagnostyczny kod błędu P083F.
 3. Sprawdzić przełącznik czujnika położenia sprzęgła.
 4. W razie potrzeby wyregulować przełącznik położenia pedału sprzęgła.
 5. Sprawdź bezpiecznik lub wkładkę topikową.
 6. Jeśli wszystko jest w porządku, może być konieczna wymiana i przeprogramowanie PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Aby wykluczyć wszystkie warianty błędu P083F, należy sprawdzić wzrokowo okablowanie wejściowego i wyjściowego czujnika prędkości obrotowej. Sprawdzić wszystkie bezpieczniki systemowe i w razie potrzeby wymienić przepalone. Sprawdź też akumulator pod obciążeniem, połączenia kabli i moc alternatora.

Zlokalizuj gniazdo diagnostyczne, podłącz skaner i pobierz wszystkie zapisane kody i dane. Zanotuj te informacje, gdyż mogą pomóc w dalszej diagnostyce. Skasować kody i wykonać jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy po zresetowaniu kod P083F pojawi się ponownie.

Kontrola napięcia

Zlokalizuj przełącznik czujnika położenia sprzęgła i sprawdź, czy nie ma oczywistych uszkodzeń fizycznych. Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, w poszukiwaniu oczywistych wad, takich jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady po spaleniu.

Gdy sprzęgło jest wyłączone, po jednej stronie przełącznika powinno być 12 V. Gdy sprzęgło jest załączone, musisz mieć napięcie po obu stronach przełącznika. Elektromagnes rozrusznika lub rozrusznik również musi mieć zasilanie w zależności od konfiguracji.

Jeśli okaże się, że nie ma zasilania lub masy, być może trzeba będzie sprawdzić ciągłość obwodu. Aby upewnić się, że okablowanie i przełącznik czujnika położenia sprzęgła są w dobrym stanie.

Gdy sprzęgło jest włączone, powinieneś wykryć ciągłość przez przełącznik. A po puszczeniu sprzęgła przyrząd powinien pokazać brak ciągłości przez przełącznik.

Kontrola ciągłości powinna być zawsze przeprowadzana przy odłączonym zasilaniu od obwodu, a normalny odczyt dla przewodów i połączeń powinien wynosić 0 omów oporu. Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest otwarte lub zwarte i wymaga naprawy lub wymiany.

Nie jest bezzasadne sprawdzenie bezpieczników systemowych, jeśli występuje błąd P083F. Bezpieczniki, które mogą wydawać się normalne podczas pierwszego testu, mogą zawieść, gdy obwód jest pod obciążeniem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P083F może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Cadillac
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge
 • Fiat
 • Ford (Focus)
 • GMC
 • Jaguar
 • Nissan
 • Pontiac
 • Saturn
 • Suzuki
 • Vauxhall
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P083F czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz