Kod błędu P0832 – przełącznik pozycji pedału sprzęgła „A” obwód wysoki

Kod błędu P0832 brzmi jak „przełącznik pozycji pedału sprzęgła „A” obwód wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Clutch Pedal Position (CPP) Switch „A” Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0832

Kod błędu OBD-II P0832 jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako „wysoki poziom sygnału w obwodzie „A” przełącznika położenia pedału sprzęgła”. Jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje wysoki poziom sygnału.

Kod błędu P0832 – przełącznik pozycji pedału sprzęgła

Może też dojść do uszkodzenia pedału sprzęgła, samego przełącznika położenia lub obwodu elektrycznego, który jest bezpośrednio połączony z przełącznikiem położenia pedału sprzęgła. Ważne jest, aby odwołać się do Instrukcji Technicznej pojazdu, aby określić, która część przełącznika pozycji pedału sprzęgła jest oznaczona literą „A”.

Zadaniem przełącznika pozycji pedału sprzęgła jest kontrola położenia pedału sprzęgła jako środka bezpieczeństwa. Aby zapobiec uruchomieniu silnika, gdy ręczna skrzynia biegów nie jest w położeniu neutralnym.

W praktyce przełącznik położenia pedału sprzęgła jest zwykłym przełącznikiem ON-OFF. Który jest ustawiony w taki sposób, że pedał sprzęgła działa bezpośrednio na niego po wciśnięciu.

W pełni sprawnym systemie ten prosty przełącznik uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli pedał sprzęgła nie jest w pełni wciśnięty. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom sygnału, spowoduje ustawienie kodu P0832, ale lampka ostrzegawcza może się nie zapalić.

Obwód przełącznika pedału sprzęgła „A” jest przeznaczony dla PCM do monitorowania położenia pedału sprzęgła. Odbywa się to poprzez odczytanie wyjścia napięcia czujnika położenia sprzęgła.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0832 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik nie chce się uruchomić.
 3. Silnik uruchomi się bez włączania sprzęgła.

Powaga kodu usterki P0832 jest zazwyczaj średnia, ale może być poważna, jeśli pojazd zostanie uruchomiony z rozłączonym sprzęgłem, co stworzy zagrożenie bezpieczeństwa.

Przyczyny błędów

Kod P0832 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest przełącznik czujnika położenia sprzęgła.
 • Nieprawidłowo ustawiony przełącznik położenia pedału sprzęgła.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Skorodowane lub uszkodzone złącze.
 • Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
 • Złe połączenie elektryczne w obwodzie.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0832

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0832:

 1. Sprawdzić okablowanie pod kątem uszkodzeń, przetarć, przerw i zwarć. Jeśli wiązka przewodów jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić.
 2. Wyczyścić wszystkie diagnostyczne kody błędów z PCM i przeprowadzić jazdę próbną, aby sprawdzić, czy powrócił diagnostyczny kod błędu P0832.
 3. Sprawdzić przełącznik czujnika położenia sprzęgła.
 4. W razie potrzeby wyregulować przełącznik położenia pedału sprzęgła.
 5. Sprawdź bezpiecznik lub wkładkę topikową.
 6. Jeśli wszystko jest OK, to może być konieczna wymiana i przeprogramowanie PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Aby wykluczyć wszystkie warianty błędu P0832, należy sprawdzić wzrokowo okablowanie wejściowego i wyjściowego czujnika prędkości obrotowej. Sprawdzić wszystkie bezpieczniki systemowe i w razie potrzeby wymienić przepalone. Sprawdź też akumulator pod obciążeniem, połączenia kabli i moc alternatora.

Zlokalizuj gniazdo diagnostyczne, podłącz skaner i pobierz wszystkie zapisane kody i dane. Zanotuj te informacje, gdyż mogą pomóc w dalszej diagnostyce. Skasować kody i wykonać jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy kod P0832 pojawi się ponownie po zresetowaniu.

Kontrola napięcia

Zlokalizuj przełącznik czujnika położenia sprzęgła i sprawdź, czy nie ma oczywistych uszkodzeń fizycznych. Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, w poszukiwaniu oczywistych wad, takich jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady spalenia.

Gdy sprzęgło jest wyłączone, po jednej stronie przełącznika powinno być 12 V. Gdy sprzęgło jest załączone, musisz mieć napięcie po obu stronach przełącznika. Elektromagnes rozrusznika lub rozrusznik również musi mieć zasilanie w zależności od konfiguracji.

Jeśli okaże się, że nie ma zasilania lub masy, być może trzeba będzie sprawdzić ciągłość obwodu. Aby upewnić się, że okablowanie i przełącznik czujnika położenia sprzęgła są w dobrym stanie.

Gdy sprzęgło jest włączone, powinieneś wykryć ciągłość przez przełącznik. A po puszczeniu sprzęgła przyrząd powinien pokazać brak ciągłości przez przełącznik.

Kontrola ciągłości powinna być zawsze przeprowadzana przy odłączonym zasilaniu od obwodu, a normalny odczyt dla przewodów i połączeń powinien wynosić 0 omów oporu. Opór lub brak ciągłości wskazuje na wadliwe okablowanie, które jest otwarte lub zwarte i wymaga naprawy lub wymiany.

Nie jest bezzasadne sprawdzenie bezpieczników systemowych w przypadku wystąpienia błędu P0832. Bezpieczniki, które mogą wydawać się normalne podczas pierwszego testu, mogą zawieść, gdy obwód jest pod obciążeniem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0832 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Cadillac
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Hyundai
 • Jaguar
 • Nissan
 • Pontiac
 • Saturn
 • GAZelle (Business, Next, Sobol, UMZ 4216)

W przypadku kodu usterki P0832 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0830, P0831, P0833, P0834, P0835, P083F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz