Kod błędu P0817 – nieprawidłowe działanie obwodu wyłączenia rozrusznika

Kod błędu P0817 brzmi jak „nieprawidłowe działanie obwodu wyłączenia rozrusznika”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Starter Disable Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0817

Kod błędu OBD-II P0817 jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako „błąd obwodu rozłączania rozrusznika”. Jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje usterkę w obwodzie rozłącznika rozrusznika.

Kod błędu P0817 – nieprawidłowe działanie obwodu wyłączenia rozrusznika

Odłącznik rozrusznika to jednoobwodowy przełącznik, który przerywa napięcie pomiędzy stacyjką a cewką rozrusznika. Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) monitoruje napięcie w obwodzie odcięcia rozrusznika, gdy zapłon jest włączony.

Aby uruchomić rozrusznik, do przekaźnika podawane jest napięcie wejściowe po przekręceniu kluczyka zapłonu w pozycję Start. Gdy obwód wejściowy zamyka się, cewka jest aktywowana i napięcie z akumulatora jest przekazywane przez styki bezpośrednio do cewki rozrusznika. To uruchamia silnik elektryczny, który napędza silnik.

Po zwolnieniu klucza zapłonu napięcie wejściowe zostaje przerwane, co powoduje odłączenie cewki. Sprężynujące styki powracają wtedy do pozycji otwartej.

Jeśli podczas monitorowania obwodu rozłączania rozrusznika zostanie wykryty problem, zapisany zostanie kod P0817 i może zapalić się lampka kontrolna usterki (MIL). W zależności od postrzeganej wagi usterki, może upłynąć kilka cykli awarii, zanim zapali się MIL.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0817 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik nie chce się uruchomić.
 3. Silnik uruchamia się po włączeniu biegu.
 4. Odgłos z rozrusznika, bez rozkręcania silnika.
 5. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Nasilenie zapisanego kodu P0817 może być bardzo różne, zależy to od konkretnych objawów. Może to być tylko zapalenie się lampki kontrolnej usterki lub całkowite zaprzestanie uruchamiania pojazdu.

Przyczyny błędów

Kod P0817 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest przełącznik zwalniania rozrusznika.
 • Otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.
 • Luźne lub uszkodzone złącza.
 • Złe uziemienie jest częstą przyczyną.
 • Niski poziom naładowania lub całkowicie rozładowany akumulator.
 • Przepalone bezpieczniki.
 • Uszkodzony rozrusznik.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0817

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0817:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P0817.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
 4. Sprawdzić wizualnie i przetestować przełącznik rozłączający rozrusznik i sam rozrusznik.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić rozrusznik i wszelkie uszkodzone przewody.
 6. Sprawdź bezpieczniki i akumulator.
 7. Jeśli nie ma usterek, sprawdź sam PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Aby skasować usterkę P0817, należy odczytać wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Informacja ta może być przydatna w przypadku późniejszego zdiagnozowania usterki przerywanej.

Jeśli nie ma dodatkowych kodów, pierwszą czynnością jest sprawdzenie akumulatora w celu określenia jego stanu naładowania i ogólnej sprawności. Jeśli bateria jest rozładowana lub uszkodzona, należy ją naładować lub wymienić.

Kontrola okablowania

Po sprawdzeniu akumulatora należy wizualnie sprawdzić wszystkie przewody związane z rozrusznikiem. W razie potrzeby naprawić lub wymienić, aby zapewnić skuteczne przeniesienie obciążenia.

Jeśli nie stwierdzono widocznych oznak zwarcia lub innego uszkodzenia, należy użyć woltomierza do sprawdzenia rezystancji i uziemienia. W razie potrzeby wymienić, aby zapewnić, że wszystkie wartości elektryczne mieszczą się w granicach określonych przez producenta.

Zlokalizuj również wszystkie bezpieczniki, które są w jakikolwiek sposób połączone z układem rozruchowym. Po sprawdzeniu wymienić uszkodzone lub podejrzane bezpieczniki.

Testowanie rozrusznika

Jeśli wszystkie przewody są sprawdzone, należy sprawdzić multimetrem rozłącznik rozrusznika i sam rozrusznik. W większości przypadków to właśnie uszkodzony rozrusznik lub jego elementy są przyczyną błędu P0817.

Jeśli usterka rozrusznika zostanie potwierdzona, wymień go na nowy lub regenerowany egzemplarz, ponieważ prawie zawsze jest to bardziej opłacalne niż naprawa. Należy jednak upewnić się, że wymieniane urządzenie jest identyczne z oryginałem pod każdym względem, łącznie z uchwytami montażowymi i specyfikacją.

Po wymianie należy uruchomić silnik i obserwować lampkę kontrolną na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że rozrusznik działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund.

Możesz też zmierzyć napięcie w układzie, powinno być między 14,2 a 14,8 V. Przed ponownym skanowaniem systemu należy odczekać co najmniej jeden pełny cykl jazdy pojazdu. Najprawdopodobniej nie wystąpi błąd P0817, ale czasami konieczne jest dodatkowe wyczyszczenie za pomocą specjalnego narzędzia skanującego.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0817 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • BMW
 • Dodge (RAM)
 • Ford (Mondeo, Transit)
 • Land Rover (Freelander)
 • Mazda (CX-9)
 • Mercedes-Benz
 • Subaru (Legacy, Outback, Tribeca)
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P0817 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0480, P081A, P081B.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz