Kod błędu P0815 – nieprawidłowe działanie obwodu przełącznika zmiany biegów

Kod błędu P0815 brzmi jak „nieprawidłowe działanie obwodu przełącznika zmiany biegów”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Upshift Switch Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0815

Ten diagnostyczny kod błędu (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P0815 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P0815 – nieprawidłowe działanie obwodu przełącznika zmiany biegów

Kod ten dotyczy pojazdów z automatyczną skrzynią biegów lub wariatora z ręczną zmianą biegów. Ustawia się, gdy moduł sterujący skrzyni biegów wykryje usterkę w obwodzie dźwigni zmiany biegów.

Funkcje ręcznej zmiany biegów może pełnić dźwignia selektora lub przyciski sterujące na dźwigni selektora lub kierownicy. We wszystkich przypadkach system pozwala jednak kierowcy na ręczną zmianę biegów na automatycznej skrzyni biegów.

Aktywacja odpowiedniego elementu sterującego inicjuje zmianę biegów na wyższe. Sygnały są przekazywane do modułu sterowania przekładnią (TCM) za pośrednictwem protokołów CAN (Control Area Network).

Wszystkie istotne elementy, takie jak przełącznik, okablowanie, złącza i siłownik trybu są częścią obwodu. Większość z nich jest wbudowana albo w konsolę wokół wybieraka biegów w kabinie pasażerskiej, albo na kierownicy lub w jej pobliżu.

PCM kontroluje wybór biegu skrzyni biegów poprzez porównanie wejść przełącznika zmiany biegów w celu zapewnienia ciągłości. Ponadto PCM monitoruje napięcie obwodu przełącznika zmiany biegów, aby zapewnić, że mieści się ono w ustalonych granicach.

Jeżeli PCM wykryje, że wybór biegu skrzyni biegów nie jest zgodny z sygnałem wyboru biegu do góry. Albo napięcie obwodu przełącznika nie mieści się w dopuszczalnych parametrach. Może zostać zapisany kod P0815 i zapalona lampka sygnalizacyjna usterki (MIL).

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0815 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zmiana biegu podczas jazdy może być utrudniona.
 3. Kontrolka zmiany biegów odzwierciedla nieprawidłowy bieg.
 4. Funkcja ręcznej zmiany biegów jest wyłączona.
 5. Transmisja może być ustawiona w trybie awaryjnym.
 6. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Zapisany kod P0815 wskazuje, że wykryto potencjalnie poważny błąd. Należy jak najszybciej skorygować warunki, które przyczyniły się do powstania zapisanego kodu.

Przyczyny błędów

Kod P0815 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony jest przełącznik zmiany biegów w górę.
 • Jednostka sterująca trybem pracy jest uszkodzona.
 • Skorodowane, uszkodzone lub zwarte przewody lub złącza.
 • Słabe połączenie elektryczne.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0815

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0815:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów, wykonaj jazdę próbną i sprawdź, czy błąd P0815 pojawia się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdź przełącznik upshift.
 6. Przetestować i w razie potrzeby wymienić moduł.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas rozwiązywania problemu błędu P0815 jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych. Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócać sygnały, co prowadzi do awarii sterowania przekładnią.

Sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie. Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli samochód nie wykazuje usterki spowodowanej wadliwym okablowaniem, problem najprawdopodobniej spowodowany jest zużytym przełącznikiem nadbiegów. Jego wymiana powinna rozwiązać problem z błędem P0815. Nie należy jednak pomijać również bezpieczników, gdyż przepalony bezpiecznik jest częstym problemem.

Awaria PCM i TCM jest rzadką przyczyną, ale czasem się zdarza. Ale ponieważ wymiana modułu sterującego często wymaga jego związania lub przeprogramowania. W tym przypadku najlepiej wezwać profesjonalnego technika.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0815 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura (MDX, TL)
 • Chevrolet (Cruze)
 • Ford (Fiesta, Focus)
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Mitsubishi
 • Opel (Astra)
 • Subaru
 • Vauxhall

W przypadku kodu usterki P0815 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P2775, P2776, P2777, P2778.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz