Kod błędu P076F – przekładnia 7 nieprawidłowe przełożenie

Kod błędu P076F brzmi jak „przekładnia 7 nieprawidłowe przełożenie”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Gear 7 Incorrect Ratio”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P076F

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P076F jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P076F – przekładnia 7 nieprawidłowe przełożenie

Kod ten może wystąpić w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów. Gdy występują problemy z włączeniem siódmego biegu lub podczas jazdy na siódmym biegu. W sterowanej komputerowo automatycznej skrzyni biegów zastosowano kilka przełożeń. Zwiększenie prędkości pojazdu przy jednoczesnej maksymalizacji mocy silnika.

Nowsze samochody mogą mieć więcej niż cztery przełożenia w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Komputer określa, kiedy należy zmienić bieg na wyższy lub niższy w zależności od położenia przepustnicy i prędkości pojazdu.

Moduł sterujący pracą silnika (ECM), moduł sterujący pracą skrzyni biegów (PCM) lub (TCM) wykorzystuje dane wejściowe z różnych czujników. Sprawdzenie poprawności działania skrzyni biegów i jej elementów. Prędkość obrotowa silnika jest często obliczana na podstawie czujnika prędkości skrzyni biegów w celu określenia przełożenia i poślizgu przemiennika momentu obrotowego.

Jeżeli obliczenia nie odpowiadają wartości zadanej, ustawiany jest kod diagnostyczny P076F OBD2 i zapala się lampka kontrolna silnika. Nieprawidłowe kody proporcji zwykle wymagają sprawdzenia mechanicznego i za pomocą skanera diagnostycznego.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P076F dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Opóźniona zmiana biegów lub brak zmiany biegu na 7.
 3. Poślizg automatycznej skrzyni biegów.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Czasami kierowcy mogą nie zauważyć żadnych oznak tej usterki.

Przyczyny błędów

Kod P076F może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Niski poziom lub zanieczyszczony płyn przekładniowy ATF.
 • Zatkane przepusty płynu przekładniowego.
 • Uszkodzenie mechaniczne skrzyni biegów.
 • Zablokowanie wewnątrz głównego regulatora transmisji.
 • Uszkodzona cewka zmiany biegów.
 • Uszkodzony lub wadliwy moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P076F

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P076F:

 1. Wszystkie uszkodzone obwody i złącza systemu należy sprawdzić, naprawić lub wymienić.
 2. Wszelkie uszkodzone lub wadliwe elementy wewnątrz przekładni należy wymienić.
 3. Sprawdź i, jeśli to konieczne, wymień uszkodzony moduł PCM.
 4. Jeśli przyczyną problemu jest niski poziom lub zanieczyszczenie płynu przekładniowego ATF, należy go uzupełnić lub wymienić.

Należy również zwrócić uwagę na inne kody błędów. Który mógł się pojawić wraz z kodem P076F. Mogą one pomóc w ustaleniu, które części wymagają naprawy lub wymiany.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przed kontynuowaniem diagnostyki usterki P076F należy sprawdzić poziom i stan płynu ATF. Nieprawidłowy poziom płynu lub zanieczyszczony płyn mogą powodować problemy z przełączaniem biegów. Wpływ na działanie kilku biegów.

Sprzęgła skrzyni biegów są zwykle sterowane elektromagnesem lub ciśnieniem płynu. Jeśli wystąpił problem elektryczny z cewką zmiany biegów. Powinien zostać wyświetlony kod odpowiadający tej usterce. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyeliminować problem elektryczny.

Zatkane przewody zakłócają cyrkulację płynu w skrzyni biegów, co również może być przyczyną błędu P076F. Jeśli występuje kilka kodów z błędami przełożenia skrzyni biegów, ale skrzynia działa prawidłowo. Może to być problem mechaniczny z przemiennikiem momentu obrotowego, głównym sterowaniem przekładni lub problem z ciśnieniem.

Konieczne może być użycie skanera diagnostycznego w celu ustalenia, który bieg jest kontrolowany przez skrzynię biegów. I określić, czy prędkość obrotowa silnika jest zgodna z obliczoną prędkością wyjściową z czujnika skrzyni biegów.

Rozwiązywanie tego typu usterek często wymaga znajomości zasad działania i remontów przekładni. Procedury diagnostyczne dotyczące konkretnego pojazdu można znaleźć w fabrycznej instrukcji serwisowej.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P076F może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chrysler
 • Dodge (RAM)
 • Volvo

W przypadku kodu usterki P076F czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz